6 Nisan 2018 - 14:41 / Manşet

İyi hekimlikten ve mesleki bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz!

TTB’nin çağrısıyla 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler 11 Mart 2018 günü Ankara’da “Hekimler Buluşuyor” toplantısını gerçekleştirdi.…
DEVAMI... +0YORUM YAZ
6 Nisan 2018 - 14:35 / Başyazı

Meslek Örgütlerine Müdahale Kabul Edilemez!

Prof. Dr. Raşit Tükel TTB Merkez Konseyi Başkanı -  Temel işlevleri meslek etiğini belirleme, mesleki denetim ve yaptırım uygulama, mesleğin toplum yararı ile birlikte uygulanıp sürdürülmesini…
DEVAMI... +0YORUM YAZ
6 Nisan 2018 - 14:56 / Gündem

CPME Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimlerin ve hekim örgütlerinin mesleki bağımsızlığı iyi bir sağlık sistemi için zorunluluktur

Avrupa’da 1,5 milyondan fazla hekimi temsil eden ve sağlık politikalarına ilişkin konularda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ile çalışmalar yürüten Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME)…
DEVAMI... +0YORUM YAZ
6 Nisan 2018 - 15:47 / Haberler

Sezarın Kasparileri vs TTB’nin Tabipleri

Dr. Vedat Bulut Ankara Tabip Odası Başkanı -  Roma ve eyaletlerinde saraylarda saltanatlarını sürdüren bir avuç oligark, Sezarlar ve asiller, paryaların emekleri üzerinde saltanatlarını ve…
DEVAMI... +0YORUM YAZ

Haberler

Sezarın Kasparileri vs TTB’nin Tabipleri

6 Nisan 2018 - 15:47
Dr. Vedat Bulut Ankara Tabip Odası Başkanı -  Roma ve eyaletlerinde saraylarda saltanatlarını sürdüren…

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu İstanbul Dişhekimleri Odası’nın Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Temel Eğitim Programı’ndaydı

6 Nisan 2018 - 15:38
Özlem Özkan, Feride Aktan -  Sağlığın ticarileşmesiyle dişhekimliği de sermaye sınıfının gözde…

İstanbul’da geleneksel hekim yürüyüşü

6 Nisan 2018 - 15:27
Tıp Haftası’nın son gününde İstanbul’da yüzlerce hekim Tünel Meydanı’nda biraraya gelerek geleneksel…

Hekimlik değerlerini savunmaya devam!

8 Mart 2018 - 15:25
24 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla…

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır

7 Mart 2018 - 17:14
Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sekiz günlük gözaltı süresinin…

Ulutaş ve Gökalp görevlerine iade edilmelidir!

7 Mart 2018 - 17:06
TTB Merkez Konseyi üyelerinden Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in, gözaltında bulundukları…

TTB’ye Açılan Davalar ve Hekimlik Değerleri

6 Mart 2018 - 18:00
Prof. Dr. Raşit Tükel - Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) geçmişine baktığımızda dava süreçleriyle…

“Şehir Hastanesi fark ücreti”ne hazır olun!

6 Mart 2018 - 17:44
TTB’nin düzenlediği Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı’nın…

ATO’dan hastanelerin kapatılmasına karşı dava

6 Mart 2018 - 17:24
Ankara Tabip Odası, Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında kapatılacağı belirtilen 6 hastanenin kapatılmasına…