TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Başkanlarından Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve TTB’ye Yönelik Baskıların Son Bulması Çağrısıyla Ortak Açıklama

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) önceki dönem Merkez Konseyi başkanları, haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklanan Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılması ve TTB’ye yönelik baskıların son bulması çağrısıyla 1 Aralık 2022 günü bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali […]

Devamı

TTB Merkez Konseyi Yargılamaları

TTB Basın Bürosu Tıp Dünyası’nın bu sayısında, TTB Merkez Konseyi’nin 1980’den bugüne dek yargılandığı davaları ve bu davaların sonuçlarını derledik. Beş davadan oluşan bu metni yayına hazırladığımız esnada Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın duruşmasının 23 Aralık 2022 tarihinde olacağını öğrendik, ancak TTB’nin tarihine baktığımızda bu davanın sonucunun da tıpkı diğerleri gibi olacağını öngörüyoruz. I. Dava / […]

Devamı

Tabip Odalarından ”Şebnem Hocaya Özgürlük; TTB’ye Dokunma” Etkinlikleri

Tıp Dünyası Haber Merkezi İstanbul ve Ankara’da tabip odalarının çağrılarıyla bir araya gelen hekimler ve insan hakları savunucuları, haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 22 Kasım 2022 günü mektuplarını ve kartlarını gönderdi. İstanbul’da Sirkeci Büyük Postane önündeki buluşmada polis engeli yaşandı. Polis, İstanbul Tabip […]

Devamı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması Çağrısıyla İmza Kampanyası

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, siyasi linç ve hukuksuz uygulamalar sonucu tutuklanan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması çağrısıyla 5 Kasım 2022 günü bir imza kampanyası başlattı. Kampanya, 15 Kasım 2022’de örgütün Facebook sayfasında da imzaya açıldı. Kampanyanın imza metni şöyle: Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılmalı! Sayın Ankara Cumhuriyet […]

Devamı

Almanya Büyükelçiliği’nden TTB’ye Ziyaret

Tıp Dünyası Haber Merkezi Almanya Büyükelçiliği, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine 10 Kasım 2022 günü TTB’yi ziyaret etti. Görüşmeye Almanya Büyükelçiliği Elçi ve Misyon Şefi Yardımcısı Henning Simon ve Siyasi İşlerden Sorumlu İkinci Katip Dr. Nicola Gotthardt […]

Devamı

TTB Tıp Öğrenci Kolu: Şebnem Hocamıza Özgürlük!

Tıp Dünyası Haber Merkezi ürk Tabipleri Birliği (TTB) Tıp Öğrenci Kolu (TÖK), TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerinin hedef alınması ile ilgili 6 Kasım 2022 tarihinde TTB’de bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya TÖK üyelerinin yanı sıra gençlik örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Basın açıklamasında ilk sözü alan TÖK Yürütme Kurulu […]

Devamı

TTB İnsan Hakları Kolu: Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Özgürlük! TTB Susmadı, Susmayacak!

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu (İHK), TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerinin hedef alınması ile ilgili 5 Kasım 2022 tarihinde TTB’de bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya TTB İHK üyelerinin yanı sıra TTB Merkez Konseyi, Tıp Öğrenci Kolu (TÖK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet […]

Devamı

Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Toplantısı

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya destek amacıyla ulusal ve uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden temsilciler, 3 Kasım 2022 tarihinde çevrimiçi toplantı düzenledi. Korur Fincancı’nın hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının ardından düzenlenen ve TTB ile birlikte 12 örgütün temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, TTB’nin özerkliğine yönelik saldırılara […]

Devamı

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Hukuksuz Bir Biçimde Tutuklanmasına Giden Süreç

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, 26 Ekim 2022 tarihinde gözaltına alınmış, 27 Ekim 2022’de ise tutuklanmıştır. Hocamızın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki açıklamaları bahane edilerek kendisi, önce iktidar ve iktidar yanlısı medya tarafından hedef alınmış ardından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Bu süreçte “hukuk”, politik gündemin […]

Devamı

TTB’ye Destek ve Dayanışma Ziyaretleri

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından; emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri 26 Ekim-2 Kasım 2022 haftası boyunca TTB’ye dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret eden kurumlar arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği […]

Devamı