TTB’nin Çağrısı ile 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemleri Gerçekleşti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin “Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” diyerek çağrısını yaptığı 14-15 Mart Büyük G(ö)REV’i sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. G(ö)REV eylemi kapsamında hastanelerin ve işyerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi. Basın açıklamalarında haklar alınana kadar mücadelenin büyütülerek devam ettirileceği vurgulandı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerde basın açıklamalarına katılım sağladı. Hastaların […]

Devamı

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Gerçekleşti

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim” eylemleri kapsamında 14 Mart sürecine yönelik başlattığı il gezileri, 24 Şubat 2022’de Yozgat’ta; 25 Şubat 2022 günü ise Sivas’ta gerçekleşerek başladı. TTB Merkez Konseyi üyelerinin katıldığı geziler kapsamında Yozgat, Sivas, İzmir, Antalya, Bingöl, Bartın, Kocaeli, Bursa, Çorum, Zonguldak, Balıkesir, Amasya, Siirt, Çanakkale, Denizli, Bolu, Kastamonu ve Eskişehir […]

Devamı

TTB-HASUDER-KLİMİK-TTD-KLİMUD: Salgın Önlemleri Olmadan Pandemi ile Mücadele Edilemez

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Toraks Derneği (TTD) ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), pandemide gelinen son durumu 25 Şubat 2022 günü TTB’de düzenlenen bir basın toplantısı ile değerlendirdi. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri kısa […]

Devamı

Haklarımız İçin Mücadelemizi Sürdürüyoruz 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programının devamını 22 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali […]

Devamı

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Konulu Yazının Yürütmesi Durduruldu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün mesleğini muayenehanesinde serbest olarak yürüten hekimlerin hastalarına ait kişisel ve sağlık bilgilerini Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) girmelerini konu edinen yazının yürütmesi, Danıştay 10. Daire tarafından durdurulmuştur. Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği, 12.03.2021 tarihli yazının iptali ve yürütmesinin durdurulması için açtığı davada yürütmenin durdurulmasına Danıştay 10.Dairesi oybirliği ile karar […]

Devamı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 7. Maddesinin 5. Fıkrasının Yürütmesi Durduruldu

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin iki düzenlemesinin iptali istemi ile dava açılmış, bu düzenlemelerin telafisi imkânsız zarara da yol açacağından bahisle yürütmelerinin durdurulması istenmiştir. Danıştay 8. Dairesi, yönergenin sağlık hizmeti sunumunda acil ihtiyaçlar giderilinceye kadar doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda üniversite yönetim kurulu kararı ile yönergede […]

Devamı

TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamında 8 Şubat 2022 günü yapılacak “Beyaz G(ö)REV” eylemi öncesi 7 Şubat 2022 günü bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Tabip Odası (İTO) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip […]

Devamı

“Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, 26 Ocak 2022 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) önünde ve eş zamanlı olarak illerde düzenlenen basın açıklamasıyla başladı. Basın açıklamasında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. […]

Devamı

TTB Merkez Konseyi, UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), 20 Ocak günü bir basın toplantısı düzenleyerek TBMM’yi hekimlerin çalışma ortamı ve özlük haklarında iyileştirme yapmak üzere göreve çağırdı. Basın açıklamasına 20 uzmanlık derneği imzasını attı. Basın toplantısında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği, […]

Devamı

TTB ve TÖK: Bir Arkadaşımızı Daha Kaybetmeye Tahammülümüz Yok, Haklarımız İçin Mücadele Edeceğiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Tıp Öğrenci Kolu (TÖK), tıp fakültesi öğrencisinin yaşamını sonlandırmasıyla gündeme gelen temel hakların gasp edilmesi ve geleceksizleştirme politikaları ile ilgili 14 Ocak 2022 günü bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı; eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi haklar kamusal olanaklarla […]

Devamı