TTB’den Sağlık Bakanlığı ve SGK’ye Yazı: Deprem Bölgesindeki Sağlık Emekçilerinin Ücretleri ile Özlük Haklarında Yaşadığı Mağduriyetler Giderilmelidir

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB), deprem bölgesinde görev alan hekimlerin/sağlık emekçilerinin ücretleri ile özlük haklarında belirsizlik ve kesinti yaşanması ile ilgili 16 Mart 2023 günü Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) birer yazı yazdı. Kamuda veya özelde çalışmasına bakılmaksızın, deprem bölgesinde görev alan sağlık emekçilerinin kamu hizmeti yürüttüğü belirtilen yazıda, söz […]

Devamı

Bu 14 Mart’ta Karanfil Elden Ele; Acımızı Paylaşıyor, Sessizce Birleşiyoruz

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6 Şubat depremlerinde resmi verilere göre 102’si hekim 500’e yakın sağlık emekçisi ile 50 bine yakın yurttaşın yaşamını yitirmesi ve deprem bölgesindeki hekimlerin yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmesi nedeniyle, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı Haftası programını deprem bölgesindeki sağlık emekçilerini ziyaret ve anma etkinliklerine ayırdı. […]

Devamı

TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Deprem Bölgesinde Hekimlere/Sağlık Emekçilerine Ziyaretleri Devam Etti: “Biz Bu Enkazın Altından Dayanışmayla Çıkacak ve Tüm Canlılara Yarışır Bir Sistemi Kurmak İçin Mücadele Edeceğiz”

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında deprem bölgesindeki ziyaretlerine 13 Mart 2023 günü devam etti. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık ve Dr. Aydın Şirin ile Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Şanlıurfa’da hekimleri […]

Devamı

TTB Merkez Konseyi Üyeleri Deprem Bölgesindeki Hekimlere ve Sağlık Emekçilerini Ziyaret Etti

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında deprem bölgesindeki ziyaretlerinde 12 Mart 2023 günü başladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık ve Dr. Aydın Şirin ile Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Diyarbakır ve Elazığ’da […]

Devamı

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması: “Kadınlar, Erkek Egemen Rantçı Sisteme Karşı Umudu ve Yaşamı Tekrar Örecektir!”

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir basın toplantısı düzenledi. Hibrit gerçekleşen basın toplantısında TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Dr. Ayşe Uğurlu; Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyeleri Dr. Gülgün İncirci Kıran, Dr. Gül Bakır, […]

Devamı

TTB 6-20 Şubat Depremleri Birinci Ay Raporunu Yayımladı: Evlerin, Hastanelerin Üzerimize Yıkılmayacağı; İnsanlarımızı, Hayvanlarımızı Enkaz Altında Yitirmeyeceğimiz Bir Türkiye Mümkündür

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay Depremleri Birinci Ay Raporu”nu 4 Mart 2023 günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Basın toplantısının açılışını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı; TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) […]

Devamı

Uluslararası Hekim Örgütlerinden Çağrı: Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütü Özerkliği Korunmalı, TTB Merkez Konseyi Üyeleri Hakkındaki Tüm Suçlamalar Düşürülmeli

Tıp Dünyası Haber Merkezi Uluslararası hekim örgütleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan dava öncesi, 27 Şubat 2023 günü ortak bir açıklama yayımladı. Dünya Tabipler Birliği (WMA), Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME), Avrupa Kıdemli Hastane Hekimleri Birliği (AEMH), Avrupa Tıp Örgütleri Konseyi (CEOM), Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS), Avrupa Pratisyen […]

Devamı

TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Talebiyle Açılan Dava 6 Nisan 2023’e Ertelendi: Toplumsal Sağlık ve Meslektaşlarımızın Emeği İçin Görevimizin Başındayız!

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevden alınması talebiyle açılan davanın üçüncü duruşması 28 Şubat 2023 günü Ankara Dışkapı Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi ve seçili kurulların üyeleri, tabip odalarının yönetici ve üyeleri; ulusal ve uluslararası […]

Devamı

“Meslek Örgütü Özerkliğini ve Mesleki Bağımsızlığı Savunuyoruz: TTB Susturulamaz” Paneli/Forumu Yapıldı

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB), 28 Şubat 2023’te Ankara’da görülecek Merkez Konseyi’nin görevden alınması davası öncesi “Meslek Örgütü Özerkliğini ve Mesleki Bağımsızlığı Savunuyoruz: TTB Susturulamaz!” başlıklı bir panel düzenledi. Kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut’un yaptığı panelde Dünya Tabipleri Birliği (DTB) temsilcisi Dr. Jacques de Haller ve siyaset bilimci […]

Devamı

TTB Depremden Etkilenen İl ve İlçelerle İlgili Hızlı Değerlendirme Raporlarını Yayımlandı

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Ekibi’nin hazırladığı  hızlı değerlendirme raporları yayımlandı. İl ve ilçelerin coğrafi, demografik, iklimsel özelliklerinin sıralanmasıyla başlayan raporlarda su, gıda, barınma gibi temel gereksinimlerdeki sorunlara yer verildi. “Sağlık hizmetleri” başlığı altında sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlar, basamaklı sağlık hizmetleri ile sağlık kurumlarının ve sağlık […]

Devamı