“Türkiye’de Gazeteciler Mesleklerini Direnerek Yapıyor, Bu İklim Mutlaka Değişmeli”

Tıp Dünyası Haber Merkezi Tıp Dünyası Yayın Kurulu Gazetecilerle Buluştu: Türkiye’de gazeteciler direnerek gazetecilik yapıyor, bu iklim mutlaka değişmeli. Tıp Dünyası Yayın Kurulu olarak bu sayımızda Ankara’daki gazetecilerle buluştuk. Pandemi sürecinde yaşanan bilgi kirliliğinin yarattığı etkiyi, medyanın güncel yapısını ve infodeminin önüne geçmek için medya alanında yapılabilecekleri konuştuğumuz bir sohbet oldu. İktidarın gündeminde yer alan […]

Devamı

Üniversite Asistan Hekimleri Dört Bir Yanda Eylemdeydi: Ek Ödeme Adaletsizliği Ortadan Kaldırılsın!

Asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamaması ve uzmanlık eğitimi alan asistanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermemesi üzerine 1 Eylül 2022 günü birçok ildeki hastanelerde basın açıklamaları düzenledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları yöneticileri, Asistan ve Genç Uzman Hekim komisyonlarının üyeleri de basın açıklamalarına katılarak […]

Devamı

“Pandemi-İnfodemi: Kararsızlıklar, Karşıtlıklar ve Zarar Gören, Kaybedilen Yaşamlar” Paneli Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu (PÇG) ile İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi Çalışma Grubu’nun birlikte organize ettiği “Pandemi-İnfodemi: Kararsızlıklar, Karşıtlıklar ve Zarar Gören, Kaybedilen Yaşamlar” başlıklı panel, 30 Ağustos 2022 günü çevrimiçi olarak yapıldı. Panel, TTB sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı. Kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in üstlendiği toplantının […]

Devamı

Mücadele Yine Kazandırdı: Aile Hekimliği Sözleşmesi Askıya Alınan Şırnak Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Serdar Küni Görevine İade Edildi

Aile hekimliği ceza yönetmeliğine dayanarak ve hakkında 6 yıl önce açılmış bir dava gerekçe gösterilerek 10 Nisan 2022’de aile hekimliği sözleşmesi askıya alınan Şırnak Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Serdar Küni, 28 Temmuz 2022 tarihinde görevine iade edildi. Dört ay boyunca hukuksuz bir karar doğrultusunda görevinden alıkonulan Küni, iade kararının ertesi günü işbaşı yaptı. […]

Devamı

Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin Sevgi, Barış, Dostluk Ödülü Tüm Sağlık Çalışanları Adına TTB’ye Verildi

Zonguldak’taki Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nde Türk Tabipleri Birliği (TTB); Sevgi, Barış, Dostluk Ödülü’ne layık görüldü. Festival kapsamında düzenlenen ödül törenine TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyi üyeleri Dr. Aydın Şirin ve Dr. Onur Naci Karahancı katıldı. Ödül töreninin […]

Devamı

Sağlık Emek-Meslek Örgütleri, Sağlıkta Şiddeti Önlemek İçin Bakanlığı Göreve Çağırdı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 21 Temmuz 2022 günü Sağlık Bakanlığı’na giderek sağlıkta şiddeti önlemek için bakanı görevini yerine getirmeye çağırdı. Dilekçe teslimine TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı. Dilekçe […]

Devamı

Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddete Karşı 7-8 Temmuz’da G(ö)REV’deyiz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya’nın 6 Temmuz 2022 günü işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin, şiddet her geçen gün artarken, iktidarın ne toplumu ayrıştıran şiddet dilinden vazgeçtiğini ne de etkili bir şiddet […]

Devamı

Dr. Koray Başar’a Yönelik Saldırıya Karşı Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Tek Ses: Hekimlik Değerlerine ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz!

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin (TPD) önceki dönem Genel Başkanı Doç. Dr. Koray Başar’ın 4 Temmuz 2022 günü organize bir grup tarafından planlı bir fiziksel saldırıya uğraması üzerine sağlık emek-meslek örgütleri, 6 Temmuz 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Koray […]

Devamı

TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’den Seslendi: Beyaz İtirazımızı Hep Birlikte Dile Getiriyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri; TBMM Genel Kurulu’na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını gasp eden yasa teklifine karşı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TTB adına Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı. CHP ve HDP […]

Devamı

Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod Verilerini Paylaşmaması TTB Tarafından İdare Mahkemesine Taşındı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği Beyaz Kod verilerinin paylaşılması talebiyle 3 Mart 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yazdığı yazıya süresi içinde bir yanıt verilmedi. TTB, yazıya yanıt verilmeyerek başvurunun zımnen reddedilmesinin Anayasa’da düzenlenen dilekçe hakkına ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na aykırı olması sebebiyle idare mahkemesine başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı Hukuki Yardım […]

Devamı