İletişim

  captcha

  TTB Tıp Dünyası E-Bülten
  GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
  No: 2 / 17 – 23, 06570, Maltepe / ANKARA
  Tel: (0 312) 231 31 79
  Faks: (0 312) 231 19 52
  [email protected]

  Yazı İşleri Müdürü ve Sahibi:
  Türk Tabipleri Birliği adına
  Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

  Yazı Kurulu:
  Doç. Dr. Deniz Erdoğdu
  Doç. Dr. Ali İhsan Ökten
  Dr. Gönül Malat
  Dr. Demet Parlar
  Dr. Vahdet Mesut Ayan
  Çağlar Özbilgin