Cumartesi, Nisan 13, 2024

Makale

6 Şubat Yaklaşırken Antakya 

Kadim bir kentin, “Çan, Ezan, Hazzan” sözcükleriyle kültürel renkliliği simgeleştirilen 2300 yıllık bir emanetin depremden çok, kör ve sağır bir aldırmazlıkla rant için, politik çıkarlar için günden güne yok edilmesini anlatabilmek çok güç. Yaşanılan gerçek can yakıcı olduğu ölçüde aktarabilmek zorlaşıyor. Neyse ki “aklın kötümserliğine”, Antakyalıların memleketlerini bırakmama, geri dönme iradesinin iyimserliği eşlik ediyor; 6 Şubat’ın yıldönümünde farklılıklarımızla bir araya gelerek bu ortak mücadelenin, birlikteliğin, Antakya’nın küllerinden yeniden doğmasının umudunu tazeliyor.

Hatay’da Kadın Sağlık Birimi Deneyimi

TTB ve SES Hatay Deprem Koordinasyon Merkezi’nde kadın sağlığı ile ilgili çalışmalar önceden planlanarak başlamadı. Mevcut revir ve saha çalışmaları devam ederken, kadın sağlığı ile ilgili özel bir çalışma yapma gerekliliği kendini göstermişti. Kadınların sağlığa erişimden, yaşadıkları zorluklara kadar özel gereksinimleri ve dezavantajları depremle birlikte katmerlenmişti. İlk ve acil ihtiyaç, gebelerin doğum yapabileceği merkezlerin oluşturulması idi.

Gündem

TTB Avukatları TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Davasını Yorumladı: Olmayan Açıklamanın “Amaç Dışı Faaliyet” Olduğu İddia Edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın siyasi linç ve hukuksuz uygulamalar sonucu tutuklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Merkez Konseyi’nin ‘kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları’ gerekçesiyle görevlerine son verilmesi talebiyle davaname hazırlamıştı. Davayı gören Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına karar verdi. Henüz kesinleşmemiş olan kararı ve hukuksuz uygulamalarla dolu olan siyasi yargılama sürecini TTB Hukuk Bürosu ile konuştuk. TTB avukatları, TTB Merkez Konseyi’nin yapmadığı bir açıklamanın “amaç dışı” olduğunun iddia edilmesindeki çarpıklığa dikkati çekti.

Öykü: Şeytan Uçurtmalarına Takılmış Umutlar

Ben isterim kiBulutlar ağlasınÇocuklar ağlamasın.Silahların kesilsin sesiBen isterim ki,Yangınlar sönsün,Umutlar sönmesin.* Cırcır böceklerinin çok sesli korosuna memleketlerinden zaten alışkındılar. Yazın ortasında hüngür hüngür ağlamış bulutlardan sonra pek neşeliydi aslında koro. Denizin dalgası bile zor işitiliyordu şarkılardan. Kesif çam kokusu biraz rahatlatsa da kadını, Hürriyete Doğru yolculuk için kaygılıydı. Umutlarını yeşertmeye çalışıyordu ama başardığı söylenemezdi. Bir […]

Haberler

TTB Yüksek Onur Kurulu, TTB Denetleme Kurulu, Kollar ve Tabip Odaları: TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Görevden Alınmasını Kabul Etmiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin “kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları” gerekçesiyle görevden alınması kararının ardından TTB Yüksek Onur Kurulu, TTB Denetleme Kurulu, TTB kolları ve tabip odaları açıklamalar yaptı: Merkez Konsey üyelerinin görevden alınmasını kabul etmiyoruz. …6023 sayılı TTB Kanunu çerçevesinde yapılan seçimlerle belirlenen, temel görev ve çalışma alanı, mesleğin etik değerlerini ve […]