Cumartesi, Haziran 15, 2024

Makale

Hekim İntiharları

Doç. Dr. Gülin Özdamar ÜnalSüleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Dr. Ejder Akgün YıldırımSağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları İnsan hayatına dokunan, büyük sorumlulukları olan hekimlerin kişisel hayatlarında yaşadıkları zorluklar ve stres etkenleri sıklıkla göz ardı edilmektedir. Son yıllarda hem uluslararası hem de ulusal basında giderek artan sayıda bildirilen […]

Sağlıklı Bir Nesil İçin Ücretsiz Okul Yemeği ve Temiz İçme Suyu Acilen Sağlanmalıdır

Ali İhsan Ökten Pandemi, deprem, her geçen gün artan ekonomik kriz, yoksulluğun giderek derinleşmesi artık ülkemizde insanlarımızın temel gıda maddelerine dahi ulaşmasına engel olmaktadır. Ülkemiz insanlarının çoğunluğu açlık sınırının altında veya açlık-yoksulluk sınırı aralığında yaşamaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir toplumdan bahsetmemiz mümkün değildir. Sağlık bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik olma halidir. Anayasanın 56. […]

Gündem

Toplumsal İyilik Halinde TTB’nin Rolü

Mehmet Zencir Geç kapitalist döneme özgü neoliberal politikalar yanı sıra üretici güç olarak dijitalleşmenin üretim ilişkilerini ve tüm toplumsal yaşamı etkilediği bir dönemdeyiz. Uzun süredir adım adım devreye sokulan neoliberal politikaların sağlık hizmetlerinin birey ve toplum yararına tüm niteliklerini giderek yok ettiğine tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki dijitalleşme de hastalıklı bir toplum yaratma ve hastalıklardan […]

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ile Söyleşi: Olağanüstü Durumlar, Belirsizlik ve Güvensizlik Sarmalında Ruh Sağlığı

Söyleşi: Şiyar Güneş Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ile olağanüstü durumlarda ruh sağlığının örgütlenmesinde izlenebilecek temel yaklaşımları ve destek sisteminin nasıl örgütlenebileceğini konuştuk. Afet gibi durumlarda genelde kurumlar ve gönüllüler tarafından ilk haftalarda verilen yoğun destek bir müddet sonra çekildiğinde ruhsal etkilenmenin daha da ağırlaşabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, “Psikososyal desteğin […]

Haberler

TTB Yüksek Onur Kurulu, TTB Denetleme Kurulu, Kollar ve Tabip Odaları: TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Görevden Alınmasını Kabul Etmiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin “kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları” gerekçesiyle görevden alınması kararının ardından TTB Yüksek Onur Kurulu, TTB Denetleme Kurulu, TTB kolları ve tabip odaları açıklamalar yaptı: Merkez Konsey üyelerinin görevden alınmasını kabul etmiyoruz. …6023 sayılı TTB Kanunu çerçevesinde yapılan seçimlerle belirlenen, temel görev ve çalışma alanı, mesleğin etik değerlerini ve […]