Toplumsal İyilik Halinde TTB’nin Rolü

Mehmet Zencir Geç kapitalist döneme özgü neoliberal politikalar yanı sıra üretici güç olarak dijitalleşmenin üretim ilişkilerini ve tüm toplumsal yaşamı etkilediği bir dönemdeyiz. Uzun süredir adım adım devreye sokulan neoliberal politikaların sağlık hizmetlerinin birey ve toplum yararına tüm niteliklerini giderek yok ettiğine tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki dijitalleşme de hastalıklı bir toplum yaratma ve hastalıklardan […]

Devamı

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ile Söyleşi: Olağanüstü Durumlar, Belirsizlik ve Güvensizlik Sarmalında Ruh Sağlığı

Söyleşi: Şiyar Güneş Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ile olağanüstü durumlarda ruh sağlığının örgütlenmesinde izlenebilecek temel yaklaşımları ve destek sisteminin nasıl örgütlenebileceğini konuştuk. Afet gibi durumlarda genelde kurumlar ve gönüllüler tarafından ilk haftalarda verilen yoğun destek bir müddet sonra çekildiğinde ruhsal etkilenmenin daha da ağırlaşabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, “Psikososyal desteğin […]

Devamı

Antakya Toz Duman mı Oldu?

Demet Parlar 6 Şubat’ın üzerinden 14 ay geçti; dile kolay bir yılı aşkın bir süre; günleri saymıyoruz artık… Depremin ağır yaralarını dayanışma ve umutla iyileştirmeye çalıştığımız, zamanın bazen durduğu bazen çok hızlandığı uzun bir süre sonrasında Hatay’ı ve özelde Antakya’yı merak edenler için işte bu yazı. Antakya nasıl oldu diyenlere “Toz duman oldu” dememi istedi […]

Devamı

Ölüm Sana Yakışmadı! Çok Ama Çok Azaldık!

“Günlük faaliyetin yanı sıra ve orta ve uzun erimli hedefler, hedeflere uygun çalışkan, üretken ve dayanışmacı insan gücü oluşturmalıyız. Neo-liberal sağlık kavramlarına karşı ideolojik ve politik tutum geliştirmeliyiz. Kendimizi geliştirmek ve yenilemek durumundayız. Bu stratejilere uygun bir EDTTB örgütlenmesi oluşturmalıyız.” Metehan Akbulut – 2008 Ö. Özkan ÖzdemirTürk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi 6 Şubat […]

Devamı

FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nden Ezgi Koman ile Söyleşi: Ölüm ve Çocuk Yan Yana Anılması Zor İki Sözcük

Söyleşi: Ayşe Uğurlu Türkiye’de çocuk olmayı, çocukların yaşam hakkını ve çocuklara yönelik çalışmaları ve yaşamdan koparılan çocuklarla ilgili devam eden hukuki süreçleri FİSA Çocuk Hakları Merkezi’nden Ezgi Koman ile konuştuk. Çocukların yoksulluğun, ayrımcılığın, ırkçılığın çeşitli boyutlarını, yeni biçimlerini yaşarken ekonomik sömürünün, çocuk ticaretinin, devlet şiddetinin doğrudan hedefi olabildiğin söyleyen Koman, yaşamını kaybeden çocuklarla ilgili “Aslında […]

Devamı

Yaşar Kemal’in Kadın Karakterleri

Bizim kadınlarımız bütün kötü durumlarına karşın daha başkaldırıcıdır. – Yaşar Kemal Gönül Malat Edebiyatta asıl kök nedir? Homeros’tur, İlyada’dır, Odisse’dir, Dede Korkut’tur, Manas’tır, Cervantes’tir, Tolstoy’dur. Azra Erhat Homerrosoğlu der Yaşar Kemal için. Yazar, madem mitlerden destanlardan yola çıkar, biz de büyük ustayı anlatmaya böyle çabalayalım. Evrenselliğini büyüklüğünü kelimelere sığdırmak olanaksız Yaşar Kemal’in. Çevresinde dolaşarak azar […]

Devamı

Halis Dokgöz’ün “Kusursuz Cinayet” Kitabı: Her Temas İz Bırakır

Dr. Halis Dokgöz’ün “Kusursuz Cinayet” kitabı adli tıp ve adli bilimciler açısından birçok noktayı sorgulayarak “Kusursuz Cinayet Var mıdır?” sorusuna yanıt arıyor. Bu yanıtları ararken konuya sadece adli tıp profesörü unvanıyla akademik açıdan bakmıyor. Genel okuyucu kitlesini düşünerek konuya meraklı olan okuyucuların meramını da gidermeyi amaçlıyor.

Devamı

TTB Avukatları TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Davasını Yorumladı: Olmayan Açıklamanın “Amaç Dışı Faaliyet” Olduğu İddia Edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın siyasi linç ve hukuksuz uygulamalar sonucu tutuklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Merkez Konseyi’nin ‘kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları’ gerekçesiyle görevlerine son verilmesi talebiyle davaname hazırlamıştı. Davayı gören Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına karar verdi. Henüz kesinleşmemiş olan kararı ve hukuksuz uygulamalarla dolu olan siyasi yargılama sürecini TTB Hukuk Bürosu ile konuştuk. TTB avukatları, TTB Merkez Konseyi’nin yapmadığı bir açıklamanın “amaç dışı” olduğunun iddia edilmesindeki çarpıklığa dikkati çekti.

Devamı

Öykü: Şeytan Uçurtmalarına Takılmış Umutlar

Ben isterim kiBulutlar ağlasınÇocuklar ağlamasın.Silahların kesilsin sesiBen isterim ki,Yangınlar sönsün,Umutlar sönmesin.* Cırcır böceklerinin çok sesli korosuna memleketlerinden zaten alışkındılar. Yazın ortasında hüngür hüngür ağlamış bulutlardan sonra pek neşeliydi aslında koro. Denizin dalgası bile zor işitiliyordu şarkılardan. Kesif çam kokusu biraz rahatlatsa da kadını, Hürriyete Doğru yolculuk için kaygılıydı. Umutlarını yeşertmeye çalışıyordu ama başardığı söylenemezdi. Bir […]

Devamı

Hekim ve Karikatürist Dr. Halis Dokgöz ile Söyleşi: Karikatürü Yaramaz Bir Çocuğa Benzetiyorum

Karikatürü yaramaz bir çocuğa benzeten ve karikatürün yaşamın tam kendisi olduğunu söyleyen Dr. Halis Dokgöz ile karikatür üzerine konuştuk. Karikatür sanatı ile tanışmasını ve mizah kariyerini kendisinden dinlediğimiz hem hekim hem de karikatürist olan Dokgöz, karikatür sanatını, karikatürün Türkiye’deki durumunu, bir arada yürüttüğü hekimlik mesleği ile sanatçı kimliğini ve adli tıpta çalışmanın çizgilerini nasıl zenginleştirdiğini anlattı.

Devamı