İklim Adaleti Köşesi: Neden İklim Adaleti?

İklim değişiminin son yıllarda sözcük dağarcığımıza kattığı iki önemli kavramdan biri İklim Adaleti, diğeri de artık ilk belirtilerini yaşamakta olduğumuz iklim krizi. İki kavramın kesişim noktası neoliberal patriyarkal kapitalizm. Her ne kadar insanın kendisi dışındaki canlı ve cansız varlıklar üzerindeki tahrip edici etkisi homo sapiensin gezegen üzerindeki 300.000 yıldır süren varlığıyla birlikte başlamış olsa da […]

Devamı

COP26 ve Sonrası: Ne Oldu? Ne Olacak? Ne Yapmalı?

Pandemi ve küresel devasa yangınlar, yangınlarla eşzamanlı seller, aşırı kuraklık ve susuzluk; bir yandan insanlığı iklim değişiminin büyük bir krize dönüştüğü gerçeğiyle yüzleştiriyor, diğer yandan 90’lardan sonra yoğunlaşan uluslararası iklim müzakereleri, hükümetler arası anlaşmalarla somutlaşan, dünya halklarını umutlu beklentilere sokan çabaların yetersizliğini, samimiyetsizliğini gösteriyor. 1979’da Birinci Dünya İklim Kongresi’nin düzenlendiğini, 1988’de Hükümetler Arası İklim Değişikliği […]

Devamı

TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamında 8 Şubat 2022 günü yapılacak “Beyaz G(ö)REV” eylemi öncesi 7 Şubat 2022 günü bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Tabip Odası (İTO) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip […]

Devamı

“Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, 26 Ocak 2022 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) önünde ve eş zamanlı olarak illerde düzenlenen basın açıklamasıyla başladı. Basın açıklamasında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. […]

Devamı

Hekimlere Mektup ve Çağrı

Sevgili yol arkadaşım, meslekta­şım… Mesleğimizin duygusal ve fiziki yü­künü en ağır şekilde hissettiğiniz bu salgın günlerinde yalnız olmadığınızı söylemek için tüm içtenliğimle, coş­kumla, sizlerin var ettiği biricik örgü­tümüzün gücüyle, birlikteliğin verdiği umutla kapınızı çalıyorum… Sağlığın piyasalaştırılmasına karşı uzun soluklu, inişli çıkışlı mücadele­lerden geçtik. İşyerlerimiz ticarethane, hastalarımız müşteri değildir dedik. Sağlıkta dönüşüm programının bede­linin ağır olacağını […]

Devamı

Umutsuz, Çaresiz Olamaz

Yerkürede kaç ülkenin Marmara gibi bir iç denizi var? Bazı ülkeler denize hasret, bazı ülkeler okyanus kıyısında vatandaşları yüzerken azgın dalgalar, köpek balıkları tehdidi altında ya da isimleri pek meşhur kasırgalarla başı dertte. Peki denizimizin değerini bildik mi? Hayır. Otuz yıl önce başlayan kirlenme, 2007 yılında müsilaj şeklinde kendini iyice belli etmiş; fabrikaların atıkları, kanalizasyon, […]

Devamı

Safsatalar ve Salgın: Pandemi Bitecek mi, Dönüşecek mi?

Pandeminin beş yüz günü bitti. En öğrenmek istemediğimiz şu gerçekle baş başayız: “Benim sağlığım herkesin yapacaklarına, herkesin sağlığı benim yapacaklarıma bağlı.” Ancak hemen salgın başladığında, insanların ülkelerini yönetmek için yaptıkları seçimlerinden biliyorduk ki; çoğunluk, toplumsal bir ortak yaşamın gerekleri olarak etik ve adil bir düzeni kapsayan bir değer sistemini istemiyordu. Ülkeleri kendine özgü yöntemler ile […]

Devamı

Yeşeren Umutlar, Yıkılan Hayaller

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde pandemi koşulları altında gerçekleştirildi. 2 milyon 607 bin 903 adayın katıldığı sınavlarda geçmiş yıllarda olduğu gibi 955 bin 632 (%36,6) yeni aday bu yarışa girdi. Geri kalan bir milyon 652 bin 271 (%63,4) aday ise liseden mezun olmuş, bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş veya bir yükseköğretim […]

Devamı

Müsilaj: Kapitalizm Nedeniyle Marmara Denizi’nin Ekolojik Yıkımı

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Marmara’da yaşanan ekosistemin çökmesi sonucu fitoplanktonun parçalanması ile ortaya çıkan bir salgının yayılmasıdır. Müsilaj hiçbir hastalık yapıcı etken içermese bile (ki içerebilir de), artık büyük ölçüde çökmüş bir deniz ekosistemi nedeniyle halk sağlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı, gıda güvenliği açısından kolaylıkla giderilemeyecek […]

Devamı

Olsun da Gör!

Değerli meslektaşım, Dünyanın en özgün ve şiirsel mektuplarını yazdığı söylenen Rainer Maria Rilke kadar yetenekli olmayı, Virginia Woolf’un deyimiyle bu insanlık sanatına vakıf olmayı nasıl da isterdim sizlere bu 14 Mart mektubunu yazarken, bilseniz. Gelin görün ki onlara, bu dünyayı insanlık sanatı ile bezeyenlere atıfla yetiniyorum ancak. Pandemiyle geçen koca bir yılı geride bıraktık. Cemreler […]

Devamı