TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Talebiyle Açılan Dava 6 Nisan 2023’e Ertelendi: Toplumsal Sağlık ve Meslektaşlarımızın Emeği İçin Görevimizin Başındayız!

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevden alınması talebiyle açılan davanın üçüncü duruşması 28 Şubat 2023 günü Ankara Dışkapı Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi ve seçili kurulların üyeleri, tabip odalarının yönetici ve üyeleri; ulusal ve uluslararası […]

Devamı

“Meslek Örgütü Özerkliğini ve Mesleki Bağımsızlığı Savunuyoruz: TTB Susturulamaz” Paneli/Forumu Yapıldı

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB), 28 Şubat 2023’te Ankara’da görülecek Merkez Konseyi’nin görevden alınması davası öncesi “Meslek Örgütü Özerkliğini ve Mesleki Bağımsızlığı Savunuyoruz: TTB Susturulamaz!” başlıklı bir panel düzenledi. Kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut’un yaptığı panelde Dünya Tabipleri Birliği (DTB) temsilcisi Dr. Jacques de Haller ve siyaset bilimci […]

Devamı

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Ek Ödeme Alabilmeleri İçin Girişimlerimiz Devam Ediyor!

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB), emekli hekimlerin aldıkları çok düşük emekli aylığının yükseltilmesi için uzun yıllardır türlü girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda yasa tasarısı taslakları hazırlanarak siyasi partilere sunulmuştur. Bu girişimlerin sonucunda Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle bu kanuna tabi olanlar yönünden belirli koşullarda emekli aylıklarına ek ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. Ancak eski adı […]

Devamı

TTB Meslektaşlarının Hakları, Toplumun Nitelikli Sağlık Hakkı için “Amaç Dışı Faaliyetlerine” Devam Edecek!

Dr. Ali İhsan Ökten/TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu topraklarda 70 yıldır hekimlerin örgütlü sesi, kolektif iradeyle sağlık alanında mücadele yürüten, kamu kurumu niteliğinde bir örgüttür. TTB, üye olsun veya olmasın tüm hekimlerin haklarını koruma ve yurttaşların nitelikli sağlık hizmeti alması için çalışan bir meslek örgütü olmasının yanı sıra özellikle son […]

Devamı

“Kadın Emeği ve Direnişler” Paneli Yapıldı

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 29 Ocak 2023 tarihinde “Kadın Emeği ve Direnişler” başlıklı çevrimiçi bir panel düzenledi. Panel, TTB’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı. Kolaylaştırıcılığını TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu üyesi Dr. Deniz Erdoğdu’nun üstlendiği panelde, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi […]

Devamı

Dr. Şebnem Korur Fincancı Tahliye Edildi: Mücadelemiz Sürecek; Hekimler Susmaz, TTB Susturulamaz!

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklanmasının ardından yargılandığı davanın üçüncü duruşması, 11 Ocak 2023 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Çağlayan Adliyesi’nin ilk iki duruşmadaki gibi ablukaya alınması üzerine basın açıklaması Çağlayan metro durağı çıkışında yapıldı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi […]

Devamı

TTB Merkez Konseyi Üyeleri ve Tabip Odaları Temsilcileri, Basın Emekçileri ile Bir Araya Geldi

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri ve tabip odalarının temsilcileri, 9 Ocak 2023 günü Ankara’daki basın emekçileri ile kahvaltılı bir buluşma gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten yaptı. Tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak söze başlayan Ökten, hekimlik tarihinden atıflar […]

Devamı

Başyazı

Dr. Şebnem Korur Fincancı #ŞebnemHocayaÖzgürlük   Tıp Dünyası olarak Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hukuksuz tutukluluğunu protesto ediyor, bu sayfayı boş bırakıyoruz.   Halk sağlığını savunan hekimler susacaksa, kim konuşacak?   …

Devamı

TTB Hukuk Bürosu: Korur Fincancı’nın Özgürlüğünden Alıkonulmasına Sebep Olan Tüm Kararlar Haksız ve Hukuksuzdur.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu 19 Ekim 2022 gecesinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın “kimyasal silah kullanıldığı iddiası bağımsız heyetler tarafından araştırılmalıdır” sözleri çarpıtılmış ve sosyal medya üzerinden Korur Fincancı’ya yönelik linç başlatılmıştır. 20 Ekim 2022’de ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldığı basınla paylaşılmıştır. Basına […]

Devamı

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Mektup

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Sevgili kız kardeşimiz, meslektaşımız Şebnem, Tutsaklığının birinci ayını geride bıraktık. İçinden geçtiğimiz zamanlarda tutsak olma halinin yalnızca bir mekanda alıkonulmaktan ibaret olmadığını her gün deneyimliyoruz. Her gün polikliniklerde bizlere dayatılan beş dakika süreler ile mesleki bağımsızlığımıza müdahale edilirken, özgür basın susturulduğunda haber alma hakkından alıkonulduğunda, sokaklar […]

Devamı