Kadın Hekimlerden…

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak düzenlediğimiz “VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi”ni 1-3 Nisan 2022 tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştik.   Dünyamız uzun süredir ekolojik yıkımla boğuşuyor. Selleri, yangınları, depremleri maalesef son dönemde daha çok gözlemliyoruz. COVID-19’un da ekolojik yıkımın bir veçhesi olarak karşımıza çıktığını, bu […]

Devamı

TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı: Vazgeçmiyoruz! Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyerek “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” başlıklı imza kampanyası ile 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak miting ile sonlandırmayı planladıkları eylem programını açıkladı. Eylem programı kapsamında; “15 Nisan Cuma günü giderek artan sağlıkta şiddete karşı sözümüzü kurmak, Dr. Ersin Arslan […]

Devamı

“COVID-19 Pandemisi İkinci Yılı Değerlendirme Raporu” Yayımlandı: Sömürü ve Yıkımdan Çıkışın Yolu Mücadeledir!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “COVID-19 Pandemisi İkinci Yılı Değerlendirme Raporu” yayımlandı. Sekiz başlık altında 40 yazının yer aldığı rapor, 13 Nisan 2022 günü çevrimiçi düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi ve Pandemi Çalışma Grubu üyeleri katıldı. Raporu özetleyen bir sunum yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. […]

Devamı

Mücadelemizi Dayanışmayla Sürdürecek, Sorunlarımızı El Birliği ile Aşacağız!

Ekim ayından beri Türkiye’nin pek çok ilinde hekim buluşmalarıyla sorunları ve taleplerimizi dile getirdiğimiz eylemlerin ardından bildiğiniz gibi Sağlık Bakanı bazı iyileştirmeler yapılacağını duyurmuş ancak hekimlerin dahi sadece bir kısmını kapsayan eşitsiz düzenleme sonra geri çekilmiş ve hükümet sessizliğe bürününce, 15 Aralık tarihinde Türkiye’nin dört bir yanında anlamlı bir katılımla yaptığımız G(ö)REV eylemi ve ardından […]

Devamı

TTB-HASUDER-KLİMİK-TTD-KLİMUD: Salgın Önlemleri Olmadan Pandemi ile Mücadele Edilemez

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Toraks Derneği (TTD) ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), pandemide gelinen son durumu 25 Şubat 2022 günü TTB’de düzenlenen bir basın toplantısı ile değerlendirdi. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri kısa […]

Devamı

Haklarımız İçin Mücadelemizi Sürdürüyoruz 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programının devamını 22 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali […]

Devamı

İklim Adaleti Köşesi: Neden İklim Adaleti?

İklim değişiminin son yıllarda sözcük dağarcığımıza kattığı iki önemli kavramdan biri İklim Adaleti, diğeri de artık ilk belirtilerini yaşamakta olduğumuz iklim krizi. İki kavramın kesişim noktası neoliberal patriyarkal kapitalizm. Her ne kadar insanın kendisi dışındaki canlı ve cansız varlıklar üzerindeki tahrip edici etkisi homo sapiensin gezegen üzerindeki 300.000 yıldır süren varlığıyla birlikte başlamış olsa da […]

Devamı

COP26 ve Sonrası: Ne Oldu? Ne Olacak? Ne Yapmalı?

Pandemi ve küresel devasa yangınlar, yangınlarla eşzamanlı seller, aşırı kuraklık ve susuzluk; bir yandan insanlığı iklim değişiminin büyük bir krize dönüştüğü gerçeğiyle yüzleştiriyor, diğer yandan 90’lardan sonra yoğunlaşan uluslararası iklim müzakereleri, hükümetler arası anlaşmalarla somutlaşan, dünya halklarını umutlu beklentilere sokan çabaların yetersizliğini, samimiyetsizliğini gösteriyor. 1979’da Birinci Dünya İklim Kongresi’nin düzenlendiğini, 1988’de Hükümetler Arası İklim Değişikliği […]

Devamı

TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamında 8 Şubat 2022 günü yapılacak “Beyaz G(ö)REV” eylemi öncesi 7 Şubat 2022 günü bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Tabip Odası (İTO) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip […]

Devamı

“Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, 26 Ocak 2022 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) önünde ve eş zamanlı olarak illerde düzenlenen basın açıklamasıyla başladı. Basın açıklamasında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. […]

Devamı