İstanbul’da Şiddet Sonucu Yaşamını Yitiren Çalışma Arkadaşımız Tuğrul Okudan İçin Eylemdeydik: Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddetle Mücadele TBMM’nin Öncelikli Gündemi Olmalıdır!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabip odaları ve sağlık emek-meslek örgütleri, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’nde görev yapan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine 15 Eylül 2022 günü birçok ilde basın açıklamaları düzenledi. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki basın açıklamalarına ve anma etkinliklerine katılım sağladı. Hasta ve hasta yakınları da […]

Devamı

İşyeri Hekimleri Birçok İlde Eş Zamanlı Toplantılar ile Seslendi: Artık Yeter! Haklarımızı İstiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu ile İşyeri Hekimleri Derneği (İYHD), işyeri hekimlerinin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmek amacıyla 9 Eylül 2022 günü Ankara’da TTB’de ve birçok ildeki tabip odalarında ortak basın toplantıları düzenledi. TTB’deki basın toplantısında söz alan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, neoliberal […]

Devamı

Temiz Hava Hakkı Platformu, Temiz Hava Günü’nde Açıkladı: Hava Kirliliği Aşırı Sıcaklarla Birleşince Ölüm Riski Artıyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de içinde olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, 7 Eylül Uluslararası Temiz Hava Günü’nde yaptığı açıklamayla hava kirliliğinin iklim krizinin yol açtığı aşırı sıcaklarla birleşince ölüm riskini artırdığına dikkat çekti ve çözüm önerilerini açıkladı. Platform, Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre insanların hava kirliliği ve aşırı sıcağa birlikte maruz kalmaları durumunda ölüm risklerinin %20 […]

Devamı

Üniversite Asistan Hekimleri Dört Bir Yanda Eylemdeydi: Ek Ödeme Adaletsizliği Ortadan Kaldırılsın!

Asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamaması ve uzmanlık eğitimi alan asistanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermemesi üzerine 1 Eylül 2022 günü birçok ildeki hastanelerde basın açıklamaları düzenledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları yöneticileri, Asistan ve Genç Uzman Hekim komisyonlarının üyeleri de basın açıklamalarına katılarak […]

Devamı

“Pandemi-İnfodemi: Kararsızlıklar, Karşıtlıklar ve Zarar Gören, Kaybedilen Yaşamlar” Paneli Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu (PÇG) ile İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi Çalışma Grubu’nun birlikte organize ettiği “Pandemi-İnfodemi: Kararsızlıklar, Karşıtlıklar ve Zarar Gören, Kaybedilen Yaşamlar” başlıklı panel, 30 Ağustos 2022 günü çevrimiçi olarak yapıldı. Panel, TTB sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı. Kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in üstlendiği toplantının […]

Devamı

STED’in Temmuz-Ağustos 2022 Sayısı Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Temmuz-Ağustos 2022 sayısı yayımlandı. Yeni Yayın Kurulu ile ilk yüz yüze toplantısını yapan STED’in bu sayısında altı araştırma makalesi, iki derleme ve bir de olgu sunumu yer alıyor. Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir […]

Devamı

Onurlu Bir Geleceği Her Yerde Hep Birlikte Öreceğiz

Dr. Şebnem Korur Fincancı Bu sayıyı elinize aldığınızda TTB 74. seçimli büyük kongrede olacağız hep birlikte. Belki kongrede olmayacak, sonrasında okuyacaksınız Tıp Dünyası’nı. Meslek örgütümüz için emek verecek meslektaşlarımızı hep birlikte seçmiş olacağız o zaman da. Şimdiden yeni seçilecek kurullarımızda çalışmak için sorumluluk alan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz. Yıllardır hep birlikte emek verdiğimiz meslek örgütümüzde […]

Devamı

Binlerce Hekim ve Sağlık Çalışanı Beyaz Miting’de Buluştu: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısını yaptığı “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı Beyaz Miting, 29 Mayıs 2022 günü Ankara Anıtpark’ta gerçekleşti. Sağlığın farklı alanlarından binlerce emekçi, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Anıtpark’ı doldurdu. Kortejlerde genç hekimler ve genç sağlık çalışanlarının yoğun bir katılım sağlaması dikkat çekti. Emek ve meslek örgütleri, […]

Devamı

Kapitalizm, Ukrayna savaşı ve yoksulluk

  Kapitalizm, Ukrayna savaşı ve yoksulluk Mustafa Durmuş Ukrayna’daki savaşla birlikte yoksulluk (ve açlık) küresel çapta yükselişe geçti. Bunu Türkiye’de biz de gündelik yaşantımızda gözlemlemekteyiz. Ancak bu yeni bir olgu olmamakla birlikte kapitalizm tarihinde daha önce de yaşanmıştır. Sadece farklı dönemlerde doz farklılıkları bulunmaktadır. Örneğin 1980’ler öncesinde göreli olarak daha az iken, sonrasında, neoliberalizm ile […]

Devamı

TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’den Seslendi: Beyaz İtirazımızı Hep Birlikte Dile Getiriyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri; TBMM Genel Kurulu’na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını gasp eden yasa teklifine karşı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TTB adına Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı. CHP ve HDP […]

Devamı