Saraybosna’dan Güney Afrika’ya Hakikat Yolculuğu

Yusuf Nazım* Bir kadın. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp’ta uzmanlık eğitimi yanı sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Klasik Arkeoloji Lisans Eğitimi aldı. 1992’de kurulan Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin kurucularından olup 1993-1996 arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Türk Ceza Hukuku Derneği kurucu üyelerinden. Mesleki ömrünü işkenceyle mücadeleye adadı. Hazırladığı işkenceyi belgeleyen sayısız rapor ve […]

Devamı

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Hukuksuz Bir Biçimde Tutuklanmasına Giden Süreç

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, 26 Ekim 2022 tarihinde gözaltına alınmış, 27 Ekim 2022’de ise tutuklanmıştır. Hocamızın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki açıklamaları bahane edilerek kendisi, önce iktidar ve iktidar yanlısı medya tarafından hedef alınmış ardından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Bu süreçte “hukuk”, politik gündemin […]

Devamı

TTB’ye Destek ve Dayanışma Ziyaretleri

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından; emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri 26 Ekim-2 Kasım 2022 haftası boyunca TTB’ye dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret eden kurumlar arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği […]

Devamı

TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanmasını ve Meslek Örgütlerine Yönelik Baskıları Değerlendirdi

Tıp Dünyası Haber Merkezi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve tabip odaları, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın siyasi linç ve hukuksuz uygulamalar sonucu gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından 28 Ekim 2022 günü TTB’de bir değerlendirme toplantısı yaptı. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltı sürecinin aktarıldığı toplantıda TTB’yi, tabip odalarını ve meslek örgütlerini hedef alan düzenleme hazırlıklarına ilişkin […]

Devamı

Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinden Dayanışma Eylemi: “Şebnem Hoca Yalnız Değildir!”

Tıp Dünyası Haber Merkezi Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın siyasi linç ve hukuksuz uygulamalar sonucu gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından 27 Ekim 2022 günü TTB önünde bir basın açıklaması düzenledi. Ankara Tabip Odası Dr. Onur Erden tarafından okunan basın açıklamasında AKP iktidarının krizleri yönetemedikçe saldırganlaştığı […]

Devamı

“Beyaz Reform” Ne Kadar Beyaz?

Dr. Alican Bahadır TTB Merkez Konseyi Üyesi Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) 23 Ekim 1988’de yaklaşık 2500 kişiyle yaptığı “Beyaz Yürüyüş”, 1980 darbesinden sonra hekim ve sağlık çalışanlarının gittikçe kötüleşen çalışma ve yaşam koşullarına karşı verdikleri ilk büyük tepkiydi. Tam 33 yıl sonra, 11 Ekim 2021’de; TTB olarak yoksulluğa, sağlıksız çalışma koşullarına, çalışma ortamlarındaki şiddete ve […]

Devamı

İstanbul’da Şiddet Sonucu Yaşamını Yitiren Çalışma Arkadaşımız Tuğrul Okudan İçin Eylemdeydik: Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddetle Mücadele TBMM’nin Öncelikli Gündemi Olmalıdır!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabip odaları ve sağlık emek-meslek örgütleri, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’nde görev yapan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine 15 Eylül 2022 günü birçok ilde basın açıklamaları düzenledi. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki basın açıklamalarına ve anma etkinliklerine katılım sağladı. Hasta ve hasta yakınları da […]

Devamı

İşyeri Hekimleri Birçok İlde Eş Zamanlı Toplantılar ile Seslendi: Artık Yeter! Haklarımızı İstiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu ile İşyeri Hekimleri Derneği (İYHD), işyeri hekimlerinin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmek amacıyla 9 Eylül 2022 günü Ankara’da TTB’de ve birçok ildeki tabip odalarında ortak basın toplantıları düzenledi. TTB’deki basın toplantısında söz alan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, neoliberal […]

Devamı

Temiz Hava Hakkı Platformu, Temiz Hava Günü’nde Açıkladı: Hava Kirliliği Aşırı Sıcaklarla Birleşince Ölüm Riski Artıyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de içinde olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, 7 Eylül Uluslararası Temiz Hava Günü’nde yaptığı açıklamayla hava kirliliğinin iklim krizinin yol açtığı aşırı sıcaklarla birleşince ölüm riskini artırdığına dikkat çekti ve çözüm önerilerini açıkladı. Platform, Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre insanların hava kirliliği ve aşırı sıcağa birlikte maruz kalmaları durumunda ölüm risklerinin %20 […]

Devamı

Üniversite Asistan Hekimleri Dört Bir Yanda Eylemdeydi: Ek Ödeme Adaletsizliği Ortadan Kaldırılsın!

Asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamaması ve uzmanlık eğitimi alan asistanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermemesi üzerine 1 Eylül 2022 günü birçok ildeki hastanelerde basın açıklamaları düzenledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları yöneticileri, Asistan ve Genç Uzman Hekim komisyonlarının üyeleri de basın açıklamalarına katılarak […]

Devamı