Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Coşkun: Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ne İtirazımızı Sürdüreceğiz

Makale

Türk Tabipleri Birliği’nin 28, 29, 30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği 76. Olağan Büyük Kongresi öncesinde tabip odaları seçimli genel kurullarını tamamlayarak yönetimlerini belirledi. Tıp Dünyası gazetesi olarak oda yöneticilerine önümüzdeki döneme dair önceliklerini ve hekimlerle nasıl ilişki kurmayı planladıklarını sorduk. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun yanıtladı. Sağlıkta şiddet, düşük emekli aylıkları, randevu sistemi, yoksulluk ve yetersiz beslenme, asistan hekimlerin ve tıp öğrencilerinin eğitim sorunları ve kadın sağlığı konularda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Coşkun, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ne olan eleştirilerine de davam edeceklerini söyledi.

Tabip Odası olarak önümüzdeki dönem planlamanızda önceliğiniz nedir?

Dünya Bankası projesi olan ve AKP’nin tüm sağlık hizmetlerini buna göre yapılandırdığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ne itirazımızı sürdüreceğiz. Ancak konjonktür açısından belirli sorunların öncelikli olarak çözüme kavuşturulması gerekiyor. Biz de sağlık hizmeti sunumunda yaşanan ve hekimleri doğrudan ilgilendiren bazı sorunları ajandamızda ilk sıralara aldık. Tahmin edeceğiniz üzere; sağlıkta şiddet, düşük emekli aylıkları, iş yükünü çok artıran randevu sistemi, halk sağlığını ilgilendiren yoksulluk ve yetersiz beslenme, asistan hekimlerin ve tıp öğrencilerinin eğitim sorunları, kadın sağlığı (HPV aşısının ücretsiz ulusal aşı programına dâhil edilmesi), insan hakları başlıkları için komisyonlarımızla birlikte ortak hareket ediyoruz.

Hekimler ile ilişkilenme adına neler yapmayı planlıyorsunuz?

Ankara Tabip Odası olarak gücümüzü hekimlerden ve Odamızın aktivistlerinden alıyoruz. Hekimlerin, güvenli çalışma ortamlarından özlük haklarına, şiddetten mobbinge, angarya görevlerden uzun nöbetlere, maaşlarından kesilen yüksek vergilerden düşük emekli aylıklarına, çok sayıda sorunu olduğunu biliyoruz. En az bunun kadar önemlisi, hem TTB’nin hem de tabip odalarının sahada hekimlere temas etme ve (başta genç meslektaşlarımız olmak üzere) hekimler nezdinde aidiyet bağları kurmakta güçlük çektiğinin de farkındayız. Son yıllarda TTB ve tabip odaları ile hekimler arasındaki temsil bağları ne yazık ki zayıflamıştır.

Hekim temsilimizi ve temasımızı kuvvetlendirmek amacıyla örgütlenme faaliyetleri ile sağlık diplomasisine ağırlık veriyoruz. Etki alanımızı genişletmek için sağlık alanındaki sendikalar, meslek örgütleri, dernekler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB),Yenimahalle Belediyesi gibi yerel idari kurumlarla işbirliğimizi ve ortak faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz. 

  • Bu yılın kış aylarında yeniden salgın koşullarının başlaması üzerine ABB’nin Odamıza verdiği 100 bin maskeyi 200’e yakın Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) dağıttık. Dağıtım sürecinde Aile Hekimleri ile yüz yüze görüşerek sorunlarını dinledik ve çözüm yolları aradık. ASM’lerin kira ve mekân sorunları için yerel yöneticilerle temasa geçtik. Bu faaliyetimiz Aile Hekimleri nezdinde karşılık buldu.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, asistan hekimlerin eğitim ve çalışma yaşamındaki sorunlarına hukuki destek sunmak amacıyla (internet sitemiz üzerinden) “Asistan Hekimler Yalnız Değildir” uygulamasını başlattık. Genç meslektaşlarımız doğrudan avukatlarımızla temasa geçiyor ve sorunlarına çözüm üretiyoruz. Asistan Hekimlerle temasımızı artırmak için Asistan Hekim Komisyonu’muzla birlikte bilimsel kurslar, paneller ve kültür-sanat faaliyetlerine hız vereceğiz.
  • Emekli hekimlerin sorunları öncelikli gündemlerimiz arasındadır. Meclis’te grubu bulunan partilerin hekim milletvekilleriyle görüşerek emekli hekimlerin düşük maaşlarını düzeltmeye dönük adımlarda bulunduk. Emekli hekimler, her zaman Odamızın neferleri olmuştur ve bu köklü bağlarını korumalarına özen gösteriyoruz.
  • Birer sağlık fabrikasına dönüşen ve kendine özgü sorunları da içeren Şehir Hastaneleri, tüm sağlık emek ve meslek örgütlerinin faaliyet yürütmekte zorlandığı bir yerdir. Ankara’nın ülkemizin en büyük iki şehir hastanesine ev sahipliği yapması nedeniyle bu konu Odamızın öncelikleri arasındadır. Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde başta asistan ve genç uzman hekimler olmak üzere özel bir örgütlenme faaliyeti yürütmeye hazırlanıyoruz.
  • Hekimler ile tabip odaları arasındaki doğrudan temsilin en önemli araçlarından birisi Birim Temsilcilikleridir. Kamu ve özel sağlık kurumlarında yeniden Birim Temsilcileri seçimlerine başlıyoruz. Böylelikle sahadaki pratiğimize ivme kazandıracağız ve hekimlerin sorunlarına doğrudan müdahil olabileceğiz.
  • Hekimlerin birer insan ve onların da gündelik yaşamı olduğunu unutmuyoruz. Meslektaşlarımızı zihnen ve bedenen dinginleştirecek ve zenginleştirecek kültür-sanat faaliyetlerine olduğu gibi devam edeceğiz. Bu kapsamda gezi, tur, resim ve fotoğraf sergisi, fotoğraf atölyesi, müzik atölyesi, film gösterimi, kahvaltılı paneller gibi etkinliklerimize ağırlık vermeye devam edeceğiz.
  • Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak için Odamızın belirli hizmetlerini interaktif ve elektronik ortamlara taşımaya hazırlanıyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.