Gaziantep’te Saldırıya Uğrayan Meslektaşımız İçin Protesto: “Artık Yeter, Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!”

Gaziantep-Kilis Tabip Odası’nın çağrısıyla hekimler ve sağlık emekçileri, Kemal Bayındır Hastanesi’nde görev yapan meslektaşımıza yönelik şiddeti 21 Ağustos 2023 günü hastane önünde düzenlenen basın açıklaması ile protesto etti. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, basın açıklamasına katılarak kısa bir konuşma yaptı. Sağlıkta şiddetin politik bir tercih olduğunu, iktidarın üç beş oy hesabıyla sağlık […]

Devamı

Sağlık Emek Meslek Örgütleri Ortak Mücadele Stratejilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yeniden Bir Araya Geldi

Sağlık emek meslek örgütleri, sağlık ortamının sorunları ve ortak mücadele stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 5 Ağustos, 19 Ağustos ve 2 Eylül tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ev sahipliğinde bir araya geldi. Sağlık emek meslek örgütlerinin toplantılarında başta toplu sözleşme süreci ve buna dair mücadele programı olmak üzere hekimlerin/sağlık emekçilerinin çalışma koşulları, sağlıkta şiddet ve önümüzdeki dönemin […]

Devamı

TTB ve Tabip Odalarından Dikmece Halkına Dayanışma Ziyareti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası ve Hatay Tabip Odası heyeti deprem sonrası yerleşim için zeytinliklerin imara açılmasına karşı çıkan Dikmece köyü halkına dayanışma ziyaretinde bulundu. Heyette TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Nursel Şahin, TTB […]

Devamı

Dr. Füsun Sayek Etkinlikleri Kapsamında “Olağandışı Durumlar ve Meslek Örgütü” Konuşuldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin önceki dönem başkanlarından Dr. Füsun Sayek adına düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hatay/Arsuz’da Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından panel ve forum gerçekleştirildi. Etkinlikte deprem bölgesinde arama-kurtarma, toplum sağlığı hizmetleri ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi çalışmaları sürecinde ortaya çıkan yetersizlikler ile bu süreçte […]

Devamı

TTB Altıncı Ay Deprem Raporu: Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Olağandışı Durumlara Dayanıklı Şekilde Yeniden Yapılandırılmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6 Şubat 2023’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Altıncı Ay Deprem Raporu’nu 9 Ağustos 2023’te düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. “Olağandışı Durumlara Dayanıksız Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” başlıklı rapor, 1 Mayıs-31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki sürece odaklandı. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut’un açılış konuşmasıyla başlayan basın toplantısında […]

Devamı

TTB, İHD ve TİHV’den Ortak Açıklama: İhraçlara, Görevden Almalara Son! Dr. Ayşe Uğurlu Yalnız Değildir!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), TTB İnsan Hakları Kolu ile TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu; üç yıl önce katıldığı bir basın açıklamasında hekimlik mesleğinin etik ilkelerini vurgulayan ve açlık grevlerinde ölümlerin önlenmesi için yetkilileri göreve davet eden Dr. Ayşe Uğurlu’nun açığa alınması ile ilgili 3 […]

Devamı

KESK, TMMOB, TTB ve TDB İkizköy’deki Direniş Alanında: Suçta Israr Etmeyin, Akbelen’de Doğa Katliamına Son Verin!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB); Akbelen Ormanları’nda kömürlü termik santral için ağaçların katledilmesine ve ormanlarına sahip çıkan halka yönelik güvenlik güçlerinin saldırılarına karşı İkizköy’deki direniş alanını ziyaret etti. TTB adına Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez […]

Devamı

AHEK Deprem İlleri Bölge Toplantı Notları’nı Paylaştı: Aile Hekimleri 6 Şubat Depremini Unutturmayacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), 14-15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Gaziantep’te deprem bölgesindeki durum ile ilgili çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası depremin etkilediği illerde yaşayan halkın yaşam koşulları, sağlık gereksinimleri, temel ihtiyaçları, birinci basamak sağlık hizmetlerinin durumu, sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar, gereksinimler, öneriler üç günlük program kapsamında görüşülerek yazılı hale […]

Devamı

TTB 75. Büyük Kongresi Yapıldı: “Hekim Emeğinin Değersizleşmesini ve Toplumun Yoksulluğa Mecbur Bırakılmasını Kabul Etmiyoruz!”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 75. Büyük Kongresi 8 Temmuz 2023 günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından TTB Büyük Kongre delegelerinin, tabip odaları yöneticilerinin, hekimlerin ve tıp öğrencilerinin katıldığı kongre, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere yaşamını yitiren hekimler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Divan seçimi […]

Devamı

Dr. Ekrem Karakaya’nın Ölümünün Birinci Yılında Şiddet Sonucu Kaybettiğimiz Hekimler Birçok İlde Anıldı: Yaşamak ve Yaşatmak İstiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Ekrem Karakaya’nın 6 Temmuz 2022 günü silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin birinci yılında eşzamanlı basın açıklamaları düzenledi. Basın açıklamalarına TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları ile sağlık emek-meslek örgütlerinin yönetici ve üyeleri katıldı. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut’un da aralarında […]

Devamı