AHEK Deprem İlleri Bölge Toplantı Notları’nı Paylaştı: Aile Hekimleri 6 Şubat Depremini Unutturmayacak

Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), 14-15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Gaziantep’te deprem bölgesindeki durum ile ilgili çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası depremin etkilediği illerde yaşayan halkın yaşam koşulları, sağlık gereksinimleri, temel ihtiyaçları, birinci basamak sağlık hizmetlerinin durumu, sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar, gereksinimler, öneriler üç günlük program kapsamında görüşülerek yazılı hale getirildi.

Çalıştay sonrasında ortaya konulan bulgular çevrimiçi olarak düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda konuşan AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan, çalışmanın süreciyle ilgili bilgi verdi ve çalıştay sonrasında derlenen notları paylaştı.

AHEK 14-15-16 Temmuz Deprem İlleri Bölge Toplantı Notları’nda deprem bölgesinde normal yaşama dönüş için yapılan çalışmalar ve halen yürütülemeyen çalışmalar nedenleri ile birlikte raporlanırken yapılması gereken çalışmalar da nasıl yapılabileceğine dair açıklamalar ile birlikte listelendi. Notta koruyucu ve gezici sağlık hizmetlerinin verilemediği, rutin aşılamaların yapılamadığı, barınma sorunları ve sağlık emek gücünün yetersizliği gibi sorunlara değinilirken ASM’lerin yıkım derecelerin belirlenmesi ve planlamaların buna göre yapılması, sağlık hizmetlerinin liste tabanlı değil bölge tabanlı verilmesi ve yeni yerleşim yerleri için ASM’lerin planlanması gibi önerilere de yer verildi.

Basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, depremden hemen sonra AHEK’in gönüllüler vasıtasıyla bölgede ilk anda ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin organizasyonda sorumluluk aldıklarını ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin uygulanmasında etkin rol oynadıklarını anımsattı. Depremin yoğun etkilediği yerlerde birinci basamakta çalışan hekimlerin/sağlık emekçilerinin halen çözülmemiş ciddi sorunlarının olduğunu söyleyen Dr. Eroğulları, deprem öncesinde var olan kamu idaresinin yönetimsel sorunlarının depremden sonra da devam ettiğini dile getirdi.

AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ise, depremin ardından yapılan ilk toplantılarda dile getirdikleri sorunların halen devam ettiğini söyledi. Deprem bölgesinde aile hekimliği ile ilgili ciddi sorunlar olduğunu aktaran Dr. Kırımlı, “Arkadaşlarımızın üstün emeğiyle, bir yandan da emeklerinin sömürülmesi ile varmış gibi yapılıyor ancak bölgede birinci basamak ve aile hekimliği sürdürülemiyor. Bu hem sağlık çalışanlarının sağlığını ve emeğini tüketiyor hem de toplumun sağlık hakkını gasp ediyor. Depremler olmamış gibi davranarak aile hekimliğini ve birinci basamağı sürdürebilmek imkansız” dedi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu 14-15-16 Temmuz Deprem İlleri Bölge Toplantı Notları için tıklayınız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.