Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu İstanbul Dişhekimleri Odası’nın Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Temel Eğitim Programı’ndaydı

Özlem Özkan, Feride Aktan –  Sağlığın ticarileşmesiyle dişhekimliği de sermaye sınıfının gözde kâr alanlarından birisi olmuştur. Hem sermaye ilişkilerine saplanmış ve sadece dental bir pazarın içinden bakarak emeğe, insana ve gerçekçi bir sağlığa sessiz kalan bir dişhekimliğini kabuk etmemek, hem bu hızlı değişimi anlayabilmek, böylesi sonuçların politik, ekonomik nedenlerini ortaya çıkarmak ve yorumlamak hem de […]

Devamı

Artık vaat istemiyoruz!

Taleplerimiz acil! 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini “Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” temasıyla yürüten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel bileşenlerinden Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği ve Kamu Hastane Birlikleri uygulamalarının nasıl fiyaskoya dönüştüğünü kamuoyuna anlatıyor. Tıp Dünyası – ANKARA 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini “Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” temasıyla yürüten Türk Tabipleri […]

Devamı

14 acil talep

TTB Merkez Konseyi, sağlıkta şiddetten çalışma koşullarına, asistan hekimlerin haklarından güvenlik soruşturmalarına, eş durumu mazeretinden şehir hastanelerine çeşitli başlıklarda sağlık alanında yaşanan sorunları Bakan Demircan'a aktardı. Demircan, ilk aşamada sağlıkta şiddet, fiili hizmet zammı ve emekli hekim maaşlarının artırılması ile ilgili hazırlıkları olduğu bilgisini verdi.  Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi […]

Devamı

Kamu Hastane Birlikleri Modelinin İflası ve Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısında Değişiklikler

AKP, iktidara gelmesinin hemen ardından, “Kamu Reformu” olarak adlandırılan, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler ve Kamu Personel yasa tasarılarını içeren bir paket hazırladı. Bu paket, Bakanlıkların yapısını, bağlı ve ilgili kuruluşları, taşra örgütlenmelerini, yetki ve görev dağılımını düzenleyen hükümlerle, devletin örgütlenmesine yönelik önemli değişiklikler içermekteydi. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası sermaye örgütlerinin yönlendirmesiyle gündeme gelen […]

Devamı

Sağlık kurumları iflasın eşiğinde, yükü vatandaşta

Hastaların ödediği muayene katkı payları, yüzde 20 ile 60 arasında artırıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel, “Piyasacı sağlık politikaları sürdükçe devletin eli hastanın cebinden çıkmayacak” görüşünü aktardı. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ Hastaların, hastane muayenelerinde ödedikleri katkı payları artırıldı. 31 Aralık günü yayınlanan üç ayrı mükerrer gazete içindeki çok sayıda değişiklik arasında, hastane ve ilaç […]

Devamı

Sağlık politikaları meslek ahlakını etkiliyor

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup öğretim üyesinin yaptığı araştırma, sağlık politikalarının hekimlik uygulamalarını ve meslek ahlakını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Dr. Rukiye Çakır ve Prof. Dr. Murat Civaner tarafından yapılan araştırma, sağlık alanında uygulanan politikaların hekimlik uygulamalarını ve meslek […]

Devamı