Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu İstanbul Dişhekimleri Odası’nın Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Temel Eğitim Programı’ndaydı

Haberler

Özlem Özkan, Feride Aktan – 

Sağlığın ticarileşmesiyle dişhekimliği de sermaye sınıfının gözde kâr alanlarından birisi olmuştur. Hem sermaye ilişkilerine saplanmış ve sadece dental bir pazarın içinden bakarak emeğe, insana ve gerçekçi bir sağlığa sessiz kalan bir dişhekimliğini kabuk etmemek, hem bu hızlı değişimi anlayabilmek, böylesi sonuçların politik, ekonomik nedenlerini ortaya çıkarmak ve yorumlamak hem de sağlık politikalarını bilimsel zemine oturtabilmek her sağlık çalışanı gibi, dişhekimleri için de zorunluluk olmuştur. Bu nedenle, İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO)’nda 2017 yılının son aylarında dişhekimlerinin mesleki örgütlenme yapısı tarihinde ilk kez Kamu ve Özlük Hakları Komisyonu’na bağlı “Sağlık Politikaları Çalışma Grubu” kurulmuştur. Komisyon’un amacı, tarihsel ve toplumsal bağlamla üretim tarzları ilişkilerinin ve onun belirlediği sağlık politikalarının dişhekimlerine ve ağız-diş sağlığı hizmetlerine etkilerini analiz etmek, bu sonuçlardan hareket ederek, eşit, parasız, ulaşılabilir meslek politikalarını gerçekçi bir biçimde oluşturmaktır. Öncelikle Çalışma Grubu’nun üyelerinin üretim ilişkileri, sağlık politikaları, dişhekimliği ve ağız-diş sağlığı hizmetleri arasındaki ilişkileri kurabilmesi, dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut sağlık politikalarını bilebilmesi ve izleyebilmesi, dişhekimlerinin sağlık politikaları konusundaki farkındalığını ve etkinliğini artırması vb. hedeflerle temel bir eğitim programı ile çalışmalara başlanmıştır. Mayıs ayından sonra ise ikinci eğitim programı ile yaz okulu yapılması planlanmaktadır.

Tabloda görüldüğü gibi, bu temel eğitim programı 13 Şubat 2018 tarihinde Doç. Dr. Özgür Öztürk’ün “Ekonomi-Politiğe Genel Giriş” dersi ile başladı. İkinci eğitim “Sağlık Hizmetlerinin Ekonomi Politiği” başlığı ile Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na aitti. Ancak, Onur Hamzaoğlu, 4 Şubat 2018 tarihindeki barış talebini içeren basın açıklaması gerekçe gösterilerek, 9 Şubat 2018 günü sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı, 16 Şubat günü savcılığa çıkarılıp ifade verdi ve ardından, 17 Şubat 2018 sabahı tutuklandı. Sağlık Politikaları Çalışma Grubu, hem eğitim programına devam edebilmek hem de “Onur Hamzaoğlu’nun derhal serbest bırakılması” çağrısını yinelemek için 6 Mart 2018 tarihli programa devam etme karar verdi.

6 Mart 2018 tarihindeki seminer programı, yaklaşık 60 kişinin katılımıyla ilk olarak, Çalışma Grubu üyesi Emel Uysal’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. Program, İDO 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Atalay’ın hoş geldin selamlamasının ardından, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu’nun önemini ifade eden konuşmasıyla devam etti. İkinci olarak Prof. Dr. Cem Terzi, Onur Hamzaoğlu’nun Dilovası çalışmalarından yola çıkarak, toplum için toplum içinde bilimsel çalışmalarını nasıl yürüttüğünü ve halkın doktoru olmayı nasıl başardığını akıcı bir özgeçmiş ile açıkladı. Terzi, doktor Irving Selikoff’a atıfla International Journal of Occupational and Environmental Health’da  “Türkiye’nin Selikoff’u” başlıklı Editör’e mektuba da gönderme yaparak, Hamzaoğlu’nun nasıl gerçek bir halk sağlıkçı ve çevre aktivisti olduğunun altını çizdi. Yanı sıra, Hamzaoğlu’nun bir yurttaş ve bir halk sağlıkçı olarak “barışı neden ve nasıl savunduğunu” ifade ederek, bu nedenle 2 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildiğini, geldiğimiz noktada ise tutuklanma sürecine değindi. Üçüncü olarak, Doç. Dr. Özlem Özkan, Onur Hamzaoğlu’nun Sağlık Politikaları Çalışma Grubu’nun çalışmalarını ne kadar önemsediğini ve özgür kaldığında onlarla ilk birlikte olma açıklamalarını içeren mesajını iletti. Dördüncü olarak, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, kendisinin de yönetmenliği yaptığı Hamzaoğlu’nun Dilovası çalışmalarının sürecini esas alan “Karanlıklar Şehri” isimli belgeselini gösterdi. En son olarak da yine Feride Aksu Tanık, Hamzaoğlu’nun daha önceden hazırlamış olduğu seminerinin sunumunu yaptı. Toplantı, sunumun tartışmalarıyla son buldu.

 

 

 

Tablo İstanbul Dişhekimleri Odası Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Temel Eğitim Programı  

Tarih Başlık Kişi
13 Şubat 2018 Ekonomi Politiğe Genel Giriş

 

Doç. Dr. Özgür Öztürk
6 Mart 2018 Sağlık Hizmetlerinin Ekonomi Politiği Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
26 Mart 2018 Sağlık Politikalarına Yaklaşımda Metodolojik Sorunlar Doç. Dr. Özlem Özkan
10 Nisan 2018 Dünyada Sağlık Reformları Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
24 Nisan 2018 Hastanelerin Dönüşümü Prof. Dr. Mehmet Zencir

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.