Sağlıkta Dönüşüm Programı çöktü!

TTB Merkez Konseyi “Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” başlığı ile yürüttüğü 14 Mart etkinlikleri kapsamında, Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği ve Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili olarak hazırladığı broşürleri kamuoyu ile paylaştı.  — GSS çıkmazda! GSS uygulaması ile Hükümet’in vaat ettiğinin aksine, sağlık hizmetlerinin maliyeti artmış, koruyucu hekimlik uygulamaları teşvik edilmemiş, ilaç ve tıbbi malzeme harcamaları […]

Devamı

Okul çağı aşılamaları: Böyle gider mi?

Okul dönemi aşıları hijyenik olmayan, kalabalık ortamlarda yapılıyor. Mükerrer aşı uygulamaları olabiliyor. Aşıların sınıflarda hazırlanması ve uygulaması sırasında geçen süre ve kargaşa çocuklarda endişe ve korkuyu artırıyor. Okul dönemi aşıları için çocukların sağlığını ve psikolojisini önceleyen bir uygulama gerekiyor. Dr. Neşe Yılmaz TSM Hekimi Ülkemizde çocukluk çağı ve erişkin aşılamaları kliniklerde uygulanmaktadır. Ancak okul çağı […]

Devamı

Sağlıkta Dönüşüm ve Aile Hekimliğinde Yalnızlık…

Dr. Yaşar Ulutaş –  Bir aile hekimi düşünün, kendisine kayıtlı 3500-4000 civarında hastanın sağlığından sorumlu. Her gün hastalarını muayene edip tedavisini yaparken bir yandan da gebesinin, bebeğinin, çocuğunun, doğurgan yaştaki kadınlarının izlemlerini, aşılarını yapıp kayıtlarını tutuyor. Her ay belirlenen sayılarda kolon, serviks ve meme kanseri taramaları yapıyor. Ehliyet, av tüfeği ve sporcu raporu benzeri raporlarını […]

Devamı

Aile Hekimleri sözleşme taleplerini belirledi

22 bin Aile Hekimi için sözleşme dönemi başlıyor. TTB Aile Hekimliği Kolu sözleşme taleplerini belirledi. Aile Hekimleri, emeklerinin ucuzlatılmasına, halkın sağlık hakkının kısıtlanmasına izin vermeyecek.  Dr. Fethi Bozçalı Aile Hekimliği 2005 yılın da Düzce de pilot olarak başlatılmasından beri yıllar geçti… Birinci basamak sağlık hizmetleri, kişiye yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri Aile Sağlığı […]

Devamı

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda “İkinci Faz”!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 14 Kasım 2016 günü TBMM’de yaptığı Sağlık Bakanlığı bütçe sunumunda, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda “ikinci faz”a geçileceğini açıkladı. Sağlıkta sorunlar dağ gibi dururken "ikinci faz"a nasıl geçilecek? Tıp Dünyası – ANKARA Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 14 Kasım 2016 günü TBMM’de yaptığı Sağlık Bakanlığı bütçe sunumunda, aile hekimliğine başvuru sayılarının ortalama 3’ten 2,7’ye […]

Devamı

Sağlık Bakanlığı Cumartesi nöbetlerinde geri adım attı…

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik” ile 19 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre Aile Hekimleri ile aile hekimliği birimlerinde çalışan hemşire, ebe ve sağlık memurlarına mesai saatlerinin dışında hafta içi 8 saat hafta sonu 16 saat olmak üzere […]

Devamı

Hesapsız açılan sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri iş barışını bozuyor

Hesapsız açılan sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri hekimler arasında iş barışını bozuyor.  Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ 2016 yılı verilerine göre aile hekimi başına düşen nüfus ortalama 3600 kişi. Bu hasta sayısı ile aile hekimlerinin vermesi gereken hizmetlerin verilmesi mümkün görülmüyor. Sonunda, Sağlık Bakanlığı da bunun farkına vararak aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması çalışmalarına […]

Devamı

ASM’ler karakola dönüştürülmesin!

Diyarbakır Bağlar 2 ve 3 no’lu ASM’lerin karakola dönüştürüleceği bilgisi üzerine kentteki çeşitli ASM’lerde incelemelerde bulunan TTB Heyeti, tespit ve değerlendirmelerini raporlaştırdı. Tıp Dünyası – ANKARA TTB Merkez  Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Diyarbakır Merkez’de 1963 yılından bu yana sağlık merkezi olarak hizmet veren Bağlar 2 ve 3 No'lu Aile […]

Devamı

Sessiz Sedasız Bir Direniş Öyküsü…

Dr. Yaşar Ulutaş TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri  Bugünlerde Birinci Basamak oldukça hareketli günler yaşıyor. Ülke gündemi o kadar hızlı değişiyor ve o kadar önemli gündemler oluyor ki Haziran ayından bu yana devam eden sessiz sedasız bir direniş gözden kaçıyor, aile hekimliğinde buzdağının görünen kısmı olan nöbet sorununa karşı direniş. Hükümet, 663 sayılı torba yasa […]

Devamı

Aile hekimliği nöbet genelgesine dava açıldı

TTB, aile hekimlerine yönelik olarak getirilen ASM, TSM, hastane ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde nöbet görevlendirmesine ilişkin esasların düzenlendiği genelgeyi yargıya taşıdı. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği tarafından, aile hekimlerine yönelik olarak getirilen ASM, TSM, Hastane ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde nöbet görevlendirmesine ilişkin esasların düzenlendiği 09.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı Genelgeye dava […]

Devamı