ASM’ler karakola dönüştürülmesin!

Haberler

Diyarbakır Bağlar 2 ve 3 no’lu ASM’lerin karakola dönüştürüleceği bilgisi üzerine kentteki çeşitli ASM’lerde incelemelerde bulunan TTB Heyeti, tespit ve değerlendirmelerini raporlaştırdı.

Tıp Dünyası – ANKARA

TTB Merkez  Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Diyarbakır Merkez’de 1963 yılından bu yana sağlık merkezi olarak hizmet veren Bağlar 2 ve 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) karakola dönüştürüleceği bilgisi üzerine, 15 Ocak 2016 günü başta Bağlar 2 ve 3 No'lu ASM’ler olmak üzere, bölgedeki çeşitli ASM'lerde incelemelerde bulundu. Sağlık çalışanlarıyla ve yereldeki resmi kurum temsilcileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştiren heyet tespit ve değerlendirmelerini raporlaştırdı ve İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal, Dr. Şeyhmus Gökalp, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Celal Canpolat, Dr. Selahattin Oğuz ve Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay’ın yer aldığı heyet tarafından hazırlanan raporda yer verilenler şöyle:

Kentte genel durum

Diyarbakır’ın ana merkezi sayılan ve tarihi dokusu, simgesel mekânları, evleri, çarşılarıyla, Diyarbakır’ı Diyarbakır yapan merkez Sur ilçesinde, yaklaşık iki aydır süren sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar devam ediyor. Nüfusun büyük kısmı evlerini terketmiş, Diyarbakır şehir merkezinin kalbi sayılan Dörtyol mevki, insanların giriş çıkışlarına yasaklanmış durumda.  Kulakları adeta sağır eden gece gündüz devam eden top ve silah sesleri duyuluyor. Kentte herkes çok tedirgin. Kent halkının her an duyduğu silah sesleri, top atışları, ölüm haberleri yaşanan tablonun giderek ağırlaşmasına neden olmuş ve belirsizlik hali halkta ruhsal çöküntü yaratmış.

Kapalı ASM’lerin durumu

Yaklaşık 30 bin nüfusun birinci basamak sağlık hizmeti aldığı Sur’da 4, 9 ve 12 No’lu, 9 birimlik üç Aile Sağlığı Merkezi ve bir Toplum Sağlığı Merkezi’nin, çatışmaların ve sokağa çıkma yasaklarının sürmesi nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı. Yine Sur ilçesinde bulunan İskenderpaşa ve Alipaşa ASM’leri aynı nedenlerden dolayı zaman zaman hizmet verilemiyor.

Karakol yapılmak istenen ASM’ler

Diyarbakır merkezinde Bağlar’da bulunan ve karakola dönüştürülmek istenen 2 ve 3 No’lu ASM’lerde 10 aile hekimliği birimi, yaklaşık 40 bini kayıtlı olmak üzere toplam 60 bin nüfusa (Sur ilçesinden göç eden ve Suriyeli kayıtsız hastalara) hizmet veriliyor. 600 m2 çalışma alanıyla bölgeye 1963 yılından beri hizmet veren sağlık merkezi oldukça yoğun gebe ve bebek nüfusuna sahip. Yoksul halkın rahatlıkla ulaşabildiği, aşısını, muayenesini yaptırdığı bu merkez son aylarda Sur’dan zorunlu göç eden halka da kapısını açmış durumda.

Öncelikli talepler:

– Kent halkı can güvenliği, barınma, beslenme, sağlık gibi ertelenemez temel haklardan mahrum edilmemelidir.

– Tüm sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalı, güvenli çalışma ortamları oluşturulmalı, sağlık çalışanlarının mesleki değerlerini gözeten ve halkın sağlığını koruyan sağlık hizmeti koşulları yaratılmalıdır.

– Hangi koşullar altında olursa olsun, sağlık merkezleri varlığını sürdürmelidir. Kapatılmamalı, amacı dışında kullanılmamalı, hedef haline getirilmemelidir.

– Kapalı durumda olan sağlık kurumlarının binaları korunmalı, zarar gören ASM’lerin zararları karşılanmalıdır.

– Kapalı tüm ASM ve diğer sağlık tesisleri açılmalıdır.  

– Kentte ve bölgede çatışmaların hemen son bulması ve hayatın normale dönmesi için gerekli adımlar hızla atılmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.