Türk Tabipleri Birliği ve Baskılar

Dr. Muharrem Baytemür/Ankara Tabip Odası Başkanı Türk Tabipleri Birliği ( TTB ) İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılanma sürecinde 1953’te kuruldu. Aynı dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK-1945), Türk-İş (1952), Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB-1954), Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (1954), Türk Eczacıları Birliği’nin (1956) kuruluşu gerçekleşti. TTB, bu dönemde zaman zaman hükümetlerle farklı düşünse de […]

Devamı

Türk Tabipleri Birliği Neden Hedefte?

Dr. Ali İhsan Ökten/TTB Merkez Konseyi II: Başkanı Türk Tabipleri Birliği (TTB), sadece günümüzde değil, geçmişte de birçok iktidarın hedefi konumuna gelmiştir. 12 Eylül’den sonra idamlara karşı çıkan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Nusret Fişek’e, daha sonraki yıllarda Dr. Füsun Sayek’e, çeşitli dönemlerde Merkez Konseyi’nin üyelerine, son olarak “Savaş, Bir Halk Sağlığı Sorunudur” dediği için […]

Devamı

Saraybosna’dan Güney Afrika’ya Hakikat Yolculuğu

Yusuf Nazım* Bir kadın. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp’ta uzmanlık eğitimi yanı sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Klasik Arkeoloji Lisans Eğitimi aldı. 1992’de kurulan Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin kurucularından olup 1993-1996 arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Türk Ceza Hukuku Derneği kurucu üyelerinden. Mesleki ömrünü işkenceyle mücadeleye adadı. Hazırladığı işkenceyi belgeleyen sayısız rapor ve […]

Devamı

TTB Merkez Konseyi’nden Hekimlere Mektup: Sel Gider, Kum Kalır!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Adli Tıp Uzmanı ve insan hakları savunucusu bir aydın olarak, “kimyasal silah kullanımı iddiaları” üzerine yapmış olduğu bir “değerlendirme” üzerine 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı. Aşağıda okuyacağınız “mektup”, askeri darbe dönemi dışında ilk kez TTB Başkanının tutuklanmasına yol açan bu sürece dair hekimliğin […]

Devamı

Şehir Hastaneleri Bağlamında Unutturulmaya Çalışılan Kentsel Bellek

Dr. Ali İhsan Ökten TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Kentsel bellek, son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Özellikle ülkemizde kentlerin geçirdiği hızlı değişim, kentsel bellek konusuna artan ilginin tesadüf olmadığına işaret ediyor. Kentsel belleğin önemi, yalnızca bir dönemin, geçmişe dair “güzelleme” yapma gereksiniminden kaynaklanmıyor, henüz “dün” yaşadığımız kenti, semti, mahalleyi, sokağı, evi, ağacı “bugün” kaybetme […]

Devamı

Geleceğin Hekim Adayları Nerelerde Yetişiyor?

Dr. Semih Baskan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlarken Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Ağustos 2022’deki web sayfasında yayımladığı Yükseköğretim Program Atlası verilerine göre Türkiye’de 85’i devlet; 33’ü vakıf üniversitesi tıp fakültesi olmak üzere toplam 118 tıp fakültesi bulunmaktadır. Bu fakülteler içinde devlet tıp fakültelerinde 12, vakıf üniversitesi tıp fakültelerinde 21 olmak üzere toplam 33 tıp fakültesinde İngilizce tıp […]

Devamı

“Türkiye’de Gazeteciler Mesleklerini Direnerek Yapıyor, Bu İklim Mutlaka Değişmeli”

Tıp Dünyası Haber Merkezi Tıp Dünyası Yayın Kurulu Gazetecilerle Buluştu: Türkiye’de gazeteciler direnerek gazetecilik yapıyor, bu iklim mutlaka değişmeli. Tıp Dünyası Yayın Kurulu olarak bu sayımızda Ankara’daki gazetecilerle buluştuk. Pandemi sürecinde yaşanan bilgi kirliliğinin yarattığı etkiyi, medyanın güncel yapısını ve infodeminin önüne geçmek için medya alanında yapılabilecekleri konuştuğumuz bir sohbet oldu. İktidarın gündeminde yer alan […]

Devamı

Hekimin Özlük Hakları

Dr. Deniz Erdoğdu Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak, çalışma koşullarımızın düzeltilmesi için son bir yıldır atılım yaparak eylemler gerçekleştirdik. Eylemler sonucunda sağlık gündemini belirledik. Eylemlerde sık kullandığımız “özlük haklarımız aşındırıldı, çalışma koşullarımız kötüleşti”, “salgın döneminde fiziksel olarak yıprandık, duygusal olarak tükendik” ifadeleri birçok sorunu açıklıyordu. Hekimin özlük hakları denilince anlaşılması gerekenler; kadrolu çalışma, ücretler, yasayla […]

Devamı

Ekokırım, Soykırım gibi Uluslararası Bir Suç Olmalı mı?

Dr. Demet Parlar Evrenimizin James Webb Uzay Teleskobundan canlı olarak yayımlanan olağanüstü güzel manzaralarını izlerken başladım bu yazıyı yazmaya. Milyarlarca galaksideki trilyonlarca yıldız sisteminden birinde bir soluk mavi nokta üzerinde, bu kavranılması zor devasa sistemin mini minnacık bir parçasında yaşadığımızı hatırlatan görüntüler geçiyor ekrandan.   Şu bizim mavi gezegenimizin koskoca evrendeki yeri Otostopçunun Galaksi Rehberi’ndeki gibi […]

Devamı

ÖSYM’de 15 Binden 50 Bine Doğru

Dr.  Ahmet Özdemir Aktan “En iyiler hekim olmalı” cümlesi tüm ülkelerde kullanılır. İnsan vücudunu bilen, müdahale bilgisi ve yetkisine sahip tek meslek olan hekimlik, beraberinde uzun ve yorucu bir eğitimden sonra önemli sorumluluklar getirir. Bu sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getireceklerin becerikli ve nitelikli olması da gerekir elbette. Türkiye’de tıp fakültelerine girebilmek için Yüksek Öğretim […]

Devamı