Karıncadan Tespih Böceğine

Bir yılı aşkın süredir COVID-19 pandemisinin doğurduğu özel bir yaşam biçiminde yaşıyor ve giderek bu duruma alışıyoruz. Gerçekte ise karınca yuvasını andıran kentlerimizde önceden tanımlanmış ve kurgulanmış yaşam biçimimiz içinde durumu pek de sorgulamadan yaşamaya alışmışken bir sabah kendimizi tespih böceğine dönüşmüş halde bulduk. Üstelik herkes Gregor Samsa gibi olunca kimse anormalliği fark edemeyip tehlike […]

Devamı

TTB-HASUDER-KLİMİK-TTD-KLİMUD: Salgın Önlemleri Olmadan Pandemi ile Mücadele Edilemez

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Toraks Derneği (TTD) ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), pandemide gelinen son durumu 25 Şubat 2022 günü TTB’de düzenlenen bir basın toplantısı ile değerlendirdi. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri kısa […]

Devamı

Haklarımız İçin Mücadelemizi Sürdürüyoruz 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programının devamını 22 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali […]

Devamı

İklim Adaleti Köşesi: Neden İklim Adaleti?

İklim değişiminin son yıllarda sözcük dağarcığımıza kattığı iki önemli kavramdan biri İklim Adaleti, diğeri de artık ilk belirtilerini yaşamakta olduğumuz iklim krizi. İki kavramın kesişim noktası neoliberal patriyarkal kapitalizm. Her ne kadar insanın kendisi dışındaki canlı ve cansız varlıklar üzerindeki tahrip edici etkisi homo sapiensin gezegen üzerindeki 300.000 yıldır süren varlığıyla birlikte başlamış olsa da […]

Devamı

Künye

  Yazı İşleri Müdürü ve Sahibi: Türk Tabipleri Birliği adına Prof. Dr. Sinan Adıyaman Genel Yayın Yönetmeni: Mutlu Sereli Kaan Yazışma adresi: Türk Tabipleri Birliği, Tıp Dünyası GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2   Kat: 4 06570 Maltepe-Ankara Tel:  (0312) 231 31 79 (pbx) Fax: (0312) 231 19 52-53 e-posta: [email protected] Tıp Dünyası, Türk […]

Devamı