Deprem Kriz Masası’ndan “Deprem Bültenleri”

Haberler

Tıp Dünyası Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bülteni başlığıyla bir program serisi gerçekleştirdi.

6 Şubat 2023 depreminin hemen ardından 7 Şubat 2023’te başlayan bültenler, hibrit bir şekilde gerçekleştirilirken, yayınlarda deprem bölgesinde yaşanan sorunlar ve bunlara dair çözüm önerilerinin sunulduğu belirli temalar işlendi. Ayrıca programlar, deprem bölgesinde yer alan sağlık emekçilerinin güncel değerlendirmelerini sunarken, TTB’nin sosyal medya mecralarında da canlı yayımlandı.

Toplamda 14 yayına ulaşan programlar için tıklayınız.