Dr. Koray Başar’a Yönelik Saldırıya Karşı Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Tek Ses: Hekimlik Değerlerine ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz!

Haberler

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin (TPD) önceki dönem Genel Başkanı Doç. Dr. Koray Başar’ın 4 Temmuz 2022 günü organize bir grup tarafından planlı bir fiziksel saldırıya uğraması üzerine sağlık emek-meslek örgütleri, 6 Temmuz 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Koray Başar’ın medya ve sosyal medyada hedef gösterilmesi sonrası organize bir saldırıya uğradığını söyledi. Açıklamada düzenleyici ve destekçi kurum temsilcileri kısa sözler aldı.

TTB UDEK adına Dr. İrem Yıldız, tüm toplumu koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin barış içinde, bilimin ve vicdanın yol göstericiliğinde sürdürmeye kararlı olduklarını, hak savunuculuğu görevini her ortamda yürüteceklerini söyledi. Yıldız, uzmanlık dernekleri olarak Dr. Koray Başar’a yönelik saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, geçen hafta bir eğitim araştırma hastanesinde, dün de bir aile sağlığı merkezinde sağlıkta şiddet olayları yaşandığına dikkat çekti. Baytemür, “Şiddeti yaratanlar bilsin ki; birkaç gün önce Selçuk Üniversitesi’nde ışıkların ve perdenin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı’nı içen genç meslektaşlarımız gibi, hekimler tarihin hiçbir döneminde biat etmemiştir, etmeyecektir” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Başaran Demir, Dr. Koray Başar’a yönelik şiddetin tekil ve tesadüfi olmadığını, ileri ve geri arasındaki mücadelenin bir yansıması olduğunu vurguladı. On yıllardır bu topraklarda aydınlara, bilim insanlarına, sanatçılara, hekimlere, insan hakları savunucularına, azınlıklara yönelen şiddete atıf yapan Demir, tüm bu saldırılara karşı daha fazla kenetleneceklerini dile getirdi.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Dr. Fatma Öz, bilimsel ve etik değerler ışığında, insanları ötekileştirmeden, Hekimlik Andı doğrultusunda yaptıkları hizmetin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. Öz de, saldırılara karşı bir arada durmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nden Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, hekimlik ilkelerinden, halk sağlığından ve insan hak savunuculuğundan vazgeçmeden görevlerini yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

SES Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım, sağlıkta şiddete karşı yıllarca mücadele ettiklerini ancak bugün gelinen noktada şiddetin, hekimlerin çalışma ilkelerini değiştirmeye yöneldiğini vurguladı. Yıldırım, “Yaratmak istediğiniz karanlığa teslim olmayacağız. Mücadelemizi daha da büyüterek sürdüreceğiz” dedi.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, bu dönemde ortak mücadelenin önemine dikkat çekti ve Dr. Koray Başar’a yönelik saldırının aydınlatılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türk Psikologlar Derneği Ankara Şubesi’nden Melike Küçükpınar, ayrımcılığa karşı özveriyle mücadele eden Dr. Koray Başar’a yönelik saldırının aynı zamanda iyi hekimlik değerlerine, etiğe, sağlık çalışanlarının güvenliğine ve hasta haklarına yönelik olduğunu belirtti.

HASUDER Yönetim Kurulu üyesi Dr. Tuğrul Erbaydar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin adli vaka olarak değerlendirilemeyeceğini, insan haklarını ve sağlık hakkını savundukları için hedef olduklarını ifade etti. Erbaydar, sağlıkta şiddetin bu yeni safhasına karşı çok daha güçlü bir mücadele yürüteceklerini dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesi çalışanları adına Sabiha Akdeniz ise “Susmuyoruz, korkmuyoruz, karanlığa dur diyeceğiz” sözleriyle yarın (7 Temmuz) saat 12.30’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel önünde yapılacak basın açıklamasına çağrı yaptı.