Onurlu Bir Geleceği Her Yerde Hep Birlikte Öreceğiz

Ana Sayfa Başyazı Gündem

Dr. Şebnem Korur Fincancı

Bu sayıyı elinize aldığınızda TTB 74. seçimli büyük kongrede olacağız hep birlikte. Belki kongrede olmayacak, sonrasında okuyacaksınız Tıp Dünyası’nı. Meslek örgütümüz için emek verecek meslektaşlarımızı hep birlikte seçmiş olacağız o zaman da. Şimdiden yeni seçilecek kurullarımızda çalışmak için sorumluluk alan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz. Yıllardır hep birlikte emek verdiğimiz meslek örgütümüzde kurullarımızı seçip kenara çekilmiyoruz elbette. Seçilmiş kurullarda görev alan arkadaşlarımız sesimiz olmaya gayret ediyor, bizler de el, akıl ve gönül birliği ile yetebildiği kadar katkımızı sunmaya, birlikte üretmeye çalışıyoruz. Bu dönem sesi duyurma görevi üstlenenlerden biri olarak, meslektaşlarımızın sesini olanca çoğulluğuyla yansıtabilmek için elimizden geleni yaptık. Halk sağlığının korunmasına dair yaptığımız çalışmalar, sağlığı üretenler olarak yan yana durma irademiz, sağlıkta dönüşümün yarattığı tahribatın görünür kılınması için yürüttüğümüz mücadelenin ortaklaştırılması bir yana, bir demokratik kitle meslek örgütü olarak demokratik bir ülkede barış içinde ve özgürce yaşayabilmek için de bu alanlarda sözümüzü güçlendirmek adına uğraş verdik. Yetemediğimiz pek çok durumda, yetememenin ağırlığını hissederek, eksiklerimizi tamamlamaya çabaladık.

Memleketin üzerine yıllar içinde artarak çökmüş bir baskı ve sindirmenin yarattığı sessizliği yırtan art arda eylemlerle Türk Tabipleri Birliği sözünü en yüksek perdeden kurma gayreti içinde hanidir. Aylardır hekimlerin en fazla konuşulan meslek grubu olmasında meslek örgütümüzün, meslektaşlarımızla çalışma ortamlarında buluşmak için tabip odalarında canını dişine takan ve gönülden emek verenlerin kattığı değer çok açık. Beyaz Yürüyüş ve Forum’un ardından Bakan’ın bir açıklama yapma ihtiyacından, gerçek karar merciinin neresi olduğunu gösteren o meşum videoya attıkları her adımlarında nasıl da rahatsızlık verdiğimizi hep birlikte gördük, görmeye devam ediyoruz. Nöbetiyle GöREV’iyle beyaza kesmemiş tek bir yer bırakmamaya çaba gösterirken, bu derin sessizliğin içinde coşkusunu umutla hissettiğimiz bir mitingi de hep birlikte karşıladık. Geçmiş yıllarda yaptığımız mitingler, on binlerce meslektaşımızın katılımını gördüğümüz zamanların özleminde olsak da yaşanan tahribatın yoğunluğunda kısa bir hazırlıkla ve memlekette neredeyse yaprak kımıldamaz haldeyken buluşmak her birimize kuşkusuz iyi geldi.

Sağlıkta yaratılan tahribatın artık halı altına süpürülemeyecek boyuta ulaşması ve toplumun birikimi elinde tutan azınlığı dışında kalanlarının çoklu krizler içinde boğulduğu koşullarda her kesime bir parmak balla rıza üretme ve oy devşirme aracı olarak kullandıkları sağlık sisteminde bal tükenip itirazlar yükselince bizi bölüp güçsüz düşürmekte gecikmeyecekleri muhakkaktı. Örgütlü mücadele ihtiyacının da hissedilmesiyle hekimlerin sendikalaşma girişimi hız kazandı. Ayrı ayrı durdukları sürece bu bölünmüşlük siyasi otoritenin memnuniyetine mazhar olsa da yüzey gerilimleri azaltılıp su damlaları birleşerek göllere doğru büyüdükçe rahatsızlık hisleri arttı. Telaşla geçirdikleri yalan yasadan anlamlı hiçbir adım çıkmasa da birbirimizin değerini bilerek yan yana durma irademiz çıktı. Hak mücadelesi tarihinde özellikle sendikalı olma iradesi gösteren işçilerin sendika seçme özgürlüğünü elinden alan yasal düzenlemelere karşı başlattığı 15-16 Haziran 1970 işçi direnişini anımsatan bir söz kurmuştuk 15 Haziran 2022’de, bu büyük işçi direnişinden tam 52 yıl sonra tüm Türkiye’de bu kez beyaz bir itirazı yükseltirken, sağlık alanında tüm emek ve meslek örgütleri bir araya gelerek TBMM’de katıldığımız ve meslektaşımız da olan milletvekilleriyle gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında. Rahatsızlık çok arttı ama biz rahatsızlık vermeye devam etme konusunda kararlıyız. Tek bir meslektaşımızın dahi bu memleketten umudunu kesip göç etmek zorunda kalmayacağı, hastalık üreten değil sağlıklı kalmayı önceleyen bütüncül bir sağlık sistemini inşa edinceye dek, değerimizin bilindiği, onurlu bir gelecek inşası için mücadeleye devam, ortaklaştırabildiğimiz her yerde hep birlikte…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.