TTB’nin Çağrısı ile 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemleri Gerçekleşti

Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin “Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” diyerek çağrısını yaptığı 14-15 Mart Büyük G(ö)REV’i sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

G(ö)REV eylemi kapsamında hastanelerin ve işyerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi. Basın açıklamalarında haklar alınana kadar mücadelenin büyütülerek devam ettirileceği vurgulandı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerde basın açıklamalarına katılım sağladı. Hastaların ve hasta yakınlarının da büyük destek verdiği G(ö)REV eylemi, kamuoyunda ve basında da oldukça geniş ses getirdi.

Geniş bir katılımla gerçekleşen Büyük G(ö)REV, TTB’nin tüm meslektaşlarına ve topluma teşekkürü ile son buldu.

14-15 Mart G(ö)REV’lerine tüm yurtta katılım yoğundu.