Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır

Haberler

Tıp Dünyası – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sekiz günlük gözaltı süresinin ardından 17 Şubat 2018 tarihinde tutuklanan, TTB yayın organlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını istedi.
TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hekimlik alanında annelerin ve bebeklerin sağlığını etkileyen çevre kirliliği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, kendini barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesine adamış, halk sağlığı uzmanı, bilim insanı, Türk Tabipleri Birliği yayın organlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu sekiz günlük gözaltı süresinin sonunda tutuklanmıştır. Meslektaşımız, arkadaşımız Onur Hamzaoğlu yalnız değildir. Bu haksız uygulama sonlandırılmalı, Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır.”