Hekimler buluşuyor

Haberler

TTB Merkez Konseyi, 14 Mart programı çerçevesinde gerçekleştirilecek tabip odaları ziyaretleri ve hekim buluşmalarına başladı.

11 Şubat itibarıyla başlatılan tabip odası ziyaretleri kapsamında bugüne kadar Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Diyarbakır ve Van’da hekimlerle buluşuldu.

Buluşmalarda, TTB’nin “14 Mart’ta 4 Talep” başlığıyla yürüttüğü süreç hekimlerle paylaşılıyor. Hekimler TTB’nin taleplerine sahip çıkıyorlar.

 

BALIKESİR

Balıkesir Tabip Odası'nda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya TTB Merkez Konseyi adına Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldı. Yılmaz, TTB’nin “Haksız, hukuksuz ihraç edilenler görevlerine iade edilsin”, “Hastaya yeterli süre ayrılsın”, “Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret” ve “Sağlıkta şiddet sona ersin” talepleriyle oluşturduğu süreç hakkında bilgi verdi. Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçkan, TTB'nin 14 Mart programına sahip çıktıklarını ve taleplerin yaşama geçmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

 

BURSA

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, 12 Şubat 2017 Pazar günü Bursa Tabip Odası’nca düzenlenen etkinlikte hekimlerle buluştu. Toplantıda, 14 Mart’a giderken; kamuda ve özelde çalışan hekimlerin zorlukları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin durumu, artan hasta yükü, aile hekimliği ve şiddet başlıklarında sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. 

 

ESKİŞEHİR

Hekim buluşmalarının bir diğeri 19 Şubat 2017 Pazar günü Eskişehir’de gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB  Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldılar. Toplantıda, tüm hekimlerin TTB’nin talepleri etrafında birleşerek, sağlık alanındaki mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürmeye devam etmeleri vurgusu öne çıktı.

 

TEKİRDAĞ – KIRKLARELİ – EDİRNE

TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör ve Dr. Yaşar Ulutaş’tan oluşan heyet, 19 Şubat 2017 Pazar günü, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hekimlerle buluştu. Toplantılarda, ücretler ve emeklilik ücretlerinin çok düşük olduğu; hekimlerin geçim sıkıntısı çekecekleri için emekli olmak istemedikleri ve zorunlu olarak çalışmaya devam ettikleri; gelecek kaygılarının ileri düzeyde olduğu; Sağlık Bakanlığı tarafından ücretler ve yıpranma payları için verilen sözlerin tutulmadığı; her geçen gün artan sağlıkta şiddetin önlenmesi için hükümetin bir şeyler yapması gerektiği; işyeri hekimliği konusunda büyük bir karmaşa olduğu; piyasacı yaklaşım nedeniyle işyeri hekimliğinin adeta sorunlar yumağına döndüğü; haksız hukuksuz bir biçimde işten atılan hekimlerin aileleri ile birlikte açlığa mahkûm edildiği; özlük haklarımız için tüm hekimlerin mücadele etmesi gerektiği konuları dile getirildi. Her üç ilde de, toplantılar, 14 Mart’ın iyilik, dostluk ve dayanışmanın sesi olması dilekleri ile sona erdi.

 

DİYARBAKIR

TTB Merkez Konseyi, 25 Şubat 2017 Cumartesi günü de Diyarbakır Tabip Odası’nın ev sahipliğinde hekimlerle buluştu. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Şeyhmus Gökalp ve Dr. Selma Güngör’ün katıldığı toplantıda, OHAL’in etkileri, sağlık ve ülke gündeminde öne çıkan sorunlar ele alındı. 

 

VAN

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan 25 Şubat 2017 tarihinde Van’da hekimlerle buluştu. TTB’nin 14 Mart taleplerinin aktarıldığı toplantıda, 14 Mart’ın iyilik, dostluk ve dayanışmanın sesi olması dileği paylaşıldı. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.