Hekimler Fatih Sürenkök’ün yanında!

Haberler

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün İzmir Valiliği’nin 29.03.2016 tarihli kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. TTB, tabip odaları, hekimler, sağlık çalışanları ve Sürenkök’ün hastaları karara tepki gösterdi.

Tıp Dünyası -ANKARA
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök, 15 Aralık 2015 tarihinde İzmir’de bir basın açıklaması sırasında yaptığı konuşmanın videosunun İzmir Tabip Odası’nın internet sitesinde yayımlanmasının ardından İzmir Valiliği’nin 29.03.2016 tarihli kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. TTB, tabip odaları, hekimler, sağlık çalışanları ve Sürenkök’ün hastaları karara tepki gösterdi. 31 Mart’ta Dr. Fatih Sürenkök’ün görev yaptığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, Dr. Fatih Sürenkök’ün göreve iadesini istedi.
Basın açıklaması öncesinde bir konuşma yapan Dr. Fatih Sürenkök, İzmir Valisi’ne teşekkür ederek, “Bu sayede sevenlerimle bir araya gelmiş oldum. Bana verdikleri destek dolayısıyla çok mutlu oldum. Ama diğer yandan çok üzgünüm. Hastalarım, çocuklar var. O çocukların bana ihtiyacı var. Hastalarıma ne olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Uygulamanın haksız olduğunu ve hukuki yoldan mücadele edeceğini belirten Sürenkök, bütün destek verenlere teşekkür etti.


TTB’den İzmir Valiliği’ne yazı
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İzmir Valiliği'ne ve İzmir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne yazı göndererek, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök'ün göreve iade edilmesini istedi.


Hekimler Fatih Sürenkök’ün yanında!
Türkiye’nin dört bir yanından hekimler ve sağlık çalışanları da 9 Nisan 2016 Cumartesi günü İzmir Valiliği önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Hande Arpat, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. İsmail Bulca, Prof. Dr. Nilay Etiler ve Dr. Fatih Sürenkök, 20 tabip odasından temsilciler, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK, TMMOB, SES, Mimarlar Odası, Eğitim Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcilerinin yanı sıra CHP milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Musa Çam ve Atilla Sertel katıldılar. Açıklamaya pek çok siyasi parti, emek ve meslek örgütü temsilcisinin yanı sıra Sürenkök’ün hastaları ve yine geçtiğimiz hafta görevden alınan Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bahri Akkan destek verdi.
Açıklamada Dr. Fatih Sürenkök'ün aday olduğu İzmir Tabip Odası seçimlerine 18 gün kala ilgisiz biçimde hastanedeki görevinden uzaklaştırılması ve kendisinin terörle ilişkilendirilmeye çalışılmasının önce tabip odası sonra TTB seçimlerine iktidarın açık bir siyasi müdahalesi anlamına geldiği belirtildi. Yandaş gazeteler ve hekim kadrolarının da bu saldırıların bir parçası olduğu kaydedilirken, “Hekimler tüm bu saldırılara boyun eğmeyecekler. Hekimler Dr. Fatih Sürenkök’ün ve hekimlik değerlerinin yanında olmaya devam edecekler” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.