Hekimler Fatih Sürenkök’ün yanında!

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün İzmir Valiliği’nin 29.03.2016 tarihli kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. TTB, tabip odaları, hekimler, sağlık çalışanları ve Sürenkök’ün hastaları karara tepki gösterdi. Tıp Dünyası -ANKARA TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök, 15 Aralık 2015 tarihinde İzmir’de bir basın açıklaması sırasında yaptığı konuşmanın videosunun İzmir Tabip Odası’nın internet sitesinde yayımlanmasının ardından […]

Devamı