TTB’den Gezi Hekimlerine ’Cesaret ve Onur Ödülü

Haberler

TTB, Gezi direnişi sırasında Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’ne sığınan yaralıları tedavi ettikleri için yargılanan ve “ibadethaneyi kirleterek zarar vermek” suçundan 10 ay hapis cezası verilen Dr. Y.D. ve Dr. Sercan Yüksel’e “Hekimlik Cesaret ve Onur Ödülü” verdi.

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Gezi direnişi sırasında Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’ne sığınan yaralıları tedavi ettikleri için yargılanan ve “ibadethaneyi kirleterek zarar vermek” suçundan 10 ay hapis cezası verilen Dr. Y.D. (unutulma hakkı kapsamında talebi üzerine ismi kodlanarak verilmiştir) ve Dr. Sercan Yüksel’e “Hekimlik Cesaret ve Onur Ödülü” verdi.

Ödül töreni 17 Kasım 2015 günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu tarafından açıklanan ödül yönetmeliğine göre; İlk kez verilen ve periyodik  olmayacağı belirtilen özel ödül; üzerinde hiçbir baskıyı kabullenmeyen bilimsel, etik, deontolojik, ‘iyi hekimlik’ uygulamalarının yanı sıra, hastanın ihtiyaçlarını önceleyerek ve yaşamın karmaşıklığında sistematik sağlık hizmetinin öngörülemediği an ve durumlarda sağlık ihtiyacına yönelik inisiyatif alınması, özveride bulunulması, hekimliğin ve sağlık hizmetinin sınırlandırılması ve engellenmesi girişimlerine karşı tutum alınması ve insanların sağlık ve yaşam hakkının korunması için gösterilen çaba ve tutumların onurlandırılmasını amaçlıyor. Ödül, yıllık periyodlarla sınırlı olmadan gerektiğinde yılda birkaç defa ya da birkaç yıl arayla bir ya da birden fazla kişi ve kuruma da verilebilecek.

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Y.D. ve Dr. Sercan Yüksel’i ülkemizde yaşanan değerler erozyonunda göstermiş oldukları hekim tutumu ve bu tutumun “cezalandırılması” karşısında hekimliği önceleyen yaklaşımlarını esas alarak bu ödüle layık gördü. Dr. Ali Çerkezoğlu “Ödüle layık görülen iki meslektaşımızın şahsında binlerce hekimin, tıp öğrencisinin, hemşirenin ve sağlık çalışanlarının özverisini, sokaktaki çabasını ve kararlılığını ödüllendiriyoruz” diye konuştu.

Dr. Y.D. ve Dr. Sercan Yüksel’e ödülleri Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez tarafından verildi.

Hekimler nerede ihtiyaç varsa orada olmaya devam edecek

Ödül töreninde söz alan Dr. Sercan Yüksel, “Vicdanım ve meslek ahlakım gereği bana nefes almak, su içmek kadar doğal  gelen tutumumdan ötürü devlet tarafından cezalandırılıyorum, meslektaşlarım tarafından ödüle layık görülüyorum, ama insan hayatını her değerin üzerinde gören ve bizi bu bakış açısıyla yetiştiren bütün hocalarıma teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ardından söz alan Dr. Y.D., “Hekimler nerede ihtiyaç varsa orada olmaya devam ediyorlar ve olmaya devam edecekler. Bu süreçte meslek örgütümün, ailemin ve hocalarımın desteği çok anlamlaydı. Ama şunu da belirtmek istiyorum, bizler yargılandığımız için buradayız yoksa o gün camii’de de Gezi sürecinde de binlerce sağlık çalışanı  ve hekim çok özverili bir biçimde etik değerlere uygun sağlık hizmeti vermeye çalıştılar. Gezi sürecinde birçok sağlık çalışanı mesleki sorumluluklarını yerine getirdi ve bu ödülü onlar adına alıyorum” dedi.

Ödüllerin verilmesinin ardından Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Nadir Arıcan ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’da kürsüye gelerek Dr. Y.D. ve Dr. Yüksel’i tebrik ettiler.  Ödül alan hekimlerin aynı zamanda öğrencileri olduğunu belirten Dr. Arıcan “Öğrencilerimiz, biraz önceki konuşmalarıyla, mahkemedeki savunmalarıyla bize ders verdiler, tıp fakültelerinin etik derslerinde okutulması gereken bir savunma yaptılar. Artık bizler derslerimize bu savunmalardan alıntılarla devam ediyoruz, ben kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Dr. Fincancı ise “Dr. Erenç ve Dr. Sercan İstanbul Tıp Fakülteli bir öğretim üyesi olarak gurur duyduğum öğrencilerimiz olmuştu. Onlar öğrenciliklerini bitirdikten sonra o gece de dahil olmak üzere, nasıl emek verdiklerinin, kaygılandıklarının  ve çaba içine girdiklerinin yakın tanıklarından birisi olarak da yine gururlanmaya devam ettim. Öğretmen olmanın en güzel yanı öğrencilerinin zaman içinde yer değiştirip öğreten olması, onlarda bizlere çok şey öğrettiler” dedi.

Suruç saldırısında yaralanan ve tedavisi halen İstanbul’da devam eden ve törene katılarak hoş bir sürpriz yapan Dr. Çağla Seven’e de Prof. Dr. Taner Gören çiçek vererek teşekkür etti. Törene katılan İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonu da üç hekime çıkarttıkları ve emekli hekimler tarafından imzalanan “Kıdemli Steteskop” dergisini hatıra olarak verdiler.