Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden kötü kokular yükseliyor

Haberler

Tıp Dünyası – ANKARA

Sağlık Bakanlığı, 2008-2013 yılları arasında Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yaptığı cihaz alımlarında milyonlarca dolar kamu zararı olduğunu ortaya koyan denetçi raporları üzerine soruşturma izni verdi. 

Ankara Tabip Odası (ATO), konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. ATO'da 17 Aralık 2014 günü düzenlenen basın toplantısına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Asuman Doğan ve Dr. Rıza Özbek katıldı. 

Basın açıklamasını okuyan Dr. Çetin Atasoy, ATO olarak 28 Eylül 2013 tarihinde düzenledikleri basın toplantısında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ihalelerde ve banka promosyonu paralarının harcanmasında usulsüzlükler olduğu iddialarına yer verdiklerini anımsatarak, bu iddiaların başka dayanaklarla birlikte geçtiğimiz hafta içinde basına yansıdığını kaydetti.

Şikayet üzerine oluşturulan bir uzman heyetin bu iddiaları araştırdığını ve kamu zararına ilişkin ciddi saptamalarda bulunduğunu belirten Atasoy, bunlardan birinin, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün, dönemin müsteşar yardımcısı Prof. Dr. Nihat Tosun'un da aralarında bulunduğu bir heyetin kararıyla, Kasım 2008'de İstanbul ve Ankara'da birer hastaneye kurulmak üzere iki adet radyoterapi cihazını açık ihale yerine doğrudan temin yöntemiyle ve piyasa rayiç fiyatının çok üzerinde bir rakama satın aldığı ve büyük oranlarda kamu zararına yol açtığı iddiası olduğunu söyledi. 

Atasoy, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı tarafından bu denetçi raporlarından sonra ilgililer hakkında soruşturma izninin verildiğini öğrendik. Bizce, raporlarda yazılanlar son derece açıktır. Açık ihale yapılmayıp 'doğrudan temin' edilen bu cihazlar 'doğru yoldan' değil 'yanlış yoldan' temin edilmişlerdir. Bu soruşturma sürecinde, uzman bilirkişi heyetinin ve Sağlık Bakanlığı denetçilerinin raporlarında belirtilen iddiaların adil ve yansız olarak araştırılmasının takipçisi olacağız. Halkın parasının çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz. Ne sağlık alanında, ne de bir başka alanda!"

Uzman Heyetin saptamaları

Atasoy, şikayet üzerine başlatılan denetim sürecinde oluşturulan uzman heyetin şu saptamalarına dikkat çekti:

1)    Açık ihale yapılmasını talep eden Özyürek Anonim Şirketi’nin önerdiği cihaz, alınan cihazın yapabildiği bütün işlemleri yapabilmektedir, deniyor. Bu durum, heyetin, açık ihalenin yapılabileceğini düşündüğü şeklinde yorumlanabilir.

2)    Aynı firmanın 18.9.2008 tarihinde verdiği proforma faturada 4.200.000 dolar teklif edildiğini, bu fiyat ile gerçekleşen alış fiyatı olan 6.000.000 dolar arasındaki farkı gerektirecek bir durumun gözlenmediğini söylüyor.

3)    Aynı cihaz için aynı kurumun 26.11.2007’de açık ihale düzenlediği, bu ihalede aynı firmanın 4.487.000 dolar fiyat teklif ettiği, ancak bu ihalenin geçici teminat mektubu uygun olmadığı için iptal edildiği saptanıyor.

4)    Daha önceki alımlar ve teklif edilen fiyatlar dikkate alındığında cihazın rayiç fiyatının 4.436.767 dolar olması gerektiğini, bakım anlaşmalarındaki bedeller de eklenince iki cihaz için toplam 5.286.466 dolar kamu zararı oluştuğunu tespit ediyor.

5)    Kamu zararının sadece 2008 yılında yapılan alımlarda değil, izleyen yıllarda alınan üç cihaz için de meydana geldiğini, böylece beş cihaz için toplam 8.763.905 dolar kamu zararı oluştuğunu ortaya koyuyor.

Soruşturma adil ve yansız olarak sürdürülmeli

Raporlarda yazılanların son derece açık olduğunu belirten Atasoy, “Açık ihale yapılmayıp ‘doğrudan temin’ edilen bu cihazlar ‘doğru yoldan’ değil ‘yanlış yoldan’ temin edilmişlerdir. Bu soruşturma sürecinde, uzman bilirkişi heyetinin ve Sağlık Bakanlığı denetçilerinin raporlarında belirtilen iddiaların adil ve yansız olarak araştırılmasının takipçisi olacağız.  Halkın parasının çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.