Ata Abi’mizi andık

Haberler

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ – Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden Dr. Ata Soyer’i kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Dr. Ata Soyer, ölümünün birinci yılında Ankara’da mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ile Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener’in yanı sıra ailesi, sevenleri, dostları ve tıp öğrencileri katıldı. Ata Soyer’le ilgili duyguların paylaşıldığı anma etkinliğinde, Ata Soyer’in sağlık hakkı ile devrim ve sosyalizm mücadelesine olan inancı bir kez daha vurgulandı.

Ata Soyer Sağlık Ve Politika Sempozyumu Ankara’da düzenlendi

Ata Soyer Sağlık Ve Politika Sempozyumunun ilki, 1 Mart 2014 tarihinde Ankara’da düzenlendi. TTB Sağlık ve Politika Çalışma Grubu ile Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu tarafından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda düzenlenen sempozyumda “Öz Yönetimler, Yerel Yönetimler Ve Sağlık” konusu ele alındı.

Dr. Ata Soyer İzmir’de düzenlenen sempozyumla anıldı

Dr. Ata Soyer anısına İzmir’de “1. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu” düzenlendi. 19 Mart 2014 tarihinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma Dr. Soyer’in ailesinin yanı sıra, arkadaşları, çok sayıda hekim, sağlık çalışanı katıldı.
Sempozyumda, Sağlık emeğinin dönüşümü, Sağlıkta dönüşümüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanlarına etkileri konuları ele alındı.
Sempozyuma, TTB Merkez Konsey Başkanı Özdemir Aktan ile TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök’ün yanı sıra geçmiş dönem başkanları Selim Ölçer ve Eriş Bilaloğlu, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da katıldı.
Sempozyum, “Örgütlenme ve Hak Mücadeleleri” konulu forum ile son buldu. Sempozyumun ardından şiir ve müzik dinletisi de yapıldı.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.