TTB Heyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştü

Haberler

Türk Tabipleri Birliği Heyeti, Sağlık Torba Yasası’na itirazlarını dile getirmek amacıyla 25 Mart 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştü. Görüşmeye Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile Başkanvekili Serruh Kaleli, Türk Tabipleri Birliği adına Başkan Özdemir Aktan, İkinci Başkan Gülriz Erişgen, Genel Sekreter Bayazıt İlhan, Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener ve Hukuk Bürosu’ndan Ziynet Özçelik katıldılar.

Görüşmede Türk Tabipleri Birliği heyeti tarafından “tam gün” düzenlemesine, insanlık yararına hekimliği ruhsata bağlayan düzenlemeye, aile hekimlerine nöbet zorunluluğu getiren düzenlemeye, üniversitede fiilen çalışmayan Sağlık Bakanlığı’ndaki sözleşmeli yöneticilerin akademik ünvanlarını üniversite dışında kullanmalarını sağlayan düzenlemeye, sağlık personeline ikamet zorunluluğunu değişik isimlerle yeniden getiren düzenlemeye, askeri personel ve özel harekat polislerine “acil tıbbi müdahale” yapma yetkisi getiren düzenlemeye, kurum hekimlerinin öteden beri süregelen ve bu yasayla derinleşen mağduriyetlerine, bu yasayla getirilen ve Türkiye sağlık ortamına zarar veren pek çok düzenlemeye dair itirazlar iletildi. Görüşmede, “Tam Gün” düzenlemesi nedeniyle 18 Nisan 2014’e kadar yürütmeyi durdurma talebinin ele alınmasının önemine, aksi takdirde telafisi imkansız mağduriyetlerin oluşacağına değinildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.