Akademik Meslek Örgütleri’nden ve uluslararası tıp örgütlerinden Ankara ve Hatay Tabip Odası’na destek

Gündem

Mesleğinin gereğini yerine getiren hekimleri cezalandıramazsınız!

Sağlık Bakanlığı’nın Gezi eylemlerinde verilen sağlık hizmetleri nedeniyle Ankara Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurulları’nın görevden alınmaları talebiyle dava açmasına tüm 11 uluslararası saygın tıp örgütü tepki gösterdi. Uluslararası tıp örgütleri, 6 Mart 2014 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek, Gezi Parkı olaylarında verilen tıbbi yardımla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın, TTB üyelerine karşı başlattığı yasal işlemleri derhal ve koşulsuz olarak durdurmasını talep ettiler. Türkiye’deki Akademik Meslek Örgütleri ise Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Tabip Odası ile Hatay Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurulları’nın görevden alınması talebi ile açtığı davayı düzenledikleri basın toplantısıyla protesto etti.

 

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ – Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan yurttaşlara ihtiyaçları olan acil tıbbi yardımı sağlayan hekimlere ve tabip odalarına yönelik baskılar artarak sürerken 11 uluslararası saygın tıp örgütünden mesleğinin gereğini yerine getiren hekimlere büyük destek geldi.
Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurulları’nın görevden alınmaları talebiyle dava açması hekim ve insan hakları örgütlerinde yoğun tepkiye yol açtı.
Uluslararası tıp örgütleri 6 Mart 2014 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek, Gezi Parkı olaylarında verilen tıbbi yardımla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın, TTB üyelerine karşı başlattığı yasal işlemleri derhal ve koşulsuz olarak durdurmasını talep ettiler.
Mektupta; İnsan Hakları için Hekimler Örgütü (PHR)Genel Direktörü Donna McKay, Dünya Tabipler Birliği (WMA) Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Mesleki Faaliyetler Müdürü Dr. Vivienne Nathanson, Alman Tabipler Birliği (GMA) Başkanı Dr. Frank Ulrich Montgomery, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Başkanı Katrin Fjeldsted, Amerikan Acil Tıp Akademisi (AAEM) Başkanı Dr. Mark Reiter, Sağlık ve İnsan Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFHHRO)Sekreteri Dr. Adriaan van Es, İnsan Hakları İçin Doktorlar Başkanı Dr. Peter Hall, Sağlık Kuruluşları İttifakı (AHO)Koordinatörü Dr. M. Masoud Sarwari, Eğitim ve Hizmet Yoluyla Küresel Sağlık (GHETS)Genel Koordinatörü Meenakshi Menon ve İrlanda Hemşireler ve Ebeler Örgütü (INMO)Mesleki Gelişim Direktörü Elizabeth Adams'ın imzaları yer aldı.
Mektupta Gezi Parkı eylemleri sırasında verilen sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece, cami, alışveriş merkezi, otel ve mümkün olan başka yerlerde verildiğine, bu tür kendiliğinden ve özel durumlara özgü tıbbi yardım çabalarının “yerleşik sağlık birimleri” olarak tanımlanmasının mümkün olmadığına ve bunun üzerinden suçlama yöneltilmesinin kabul edilemez oluşuna vurgu yapıldı. “Uluslararası tıp camiasının üyeleri olarak, TTB’ye yönelik girişimlerden; ayrıca yeni sağlık yasasında yer alıp acil durumlarda tıbbi yardımları suç sayan ve gizli hasta bilgilerinin rutin olarak resmi mercilere bildirilmesini öngören hükümlerden derin kaygı duymaktayız" denilen mektupta, Başbakan'a  "Size ve hükümete, tüm tıp personelinin, yaralanmış göstericiler dâhil olmak üzere ihtiyacı olanlara tıbbi yardım sağlama anlamındaki mesleki görevlerine saygılı olma ve TTB üyelerine karşı açılan davaları acilen ve koşulsuz olarak durdurma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

BMJ Dergisi’nde mektup ve imza kampanyası
British Medical Journal Dergisi’nde İnsan Hakları için Hekimler Örgütü (PHR),  Dünya Tabipler Birliği (WMA), İngiliz Tabipler Birliği (BMA), Alman Tabipler Birliği (GMA), Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Amerikan Acil Tıp Akademisi (AAEM), Sağlık ve İnsan Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFHHRO), İnsan Hakları İçin Doktorlar (DHR), Sağlık Kuruluşları İttifakı (AHO), Eğitim ve Hizmet Yoluyla Küresel Sağlık (GHETS), İrlanda Hemşireler ve Ebeler Örgütü (INMO) temsilcilerinin imzasıyla yayımlanan yazıda Ankara Tabip Odası’na açılan davaya tepki gösterildi.
Türkiye’de hekimlere ve tıp mesleğinin temel ilkelerine yönelik saldırılara dikkat çekilen yazıda tüm Dünya’dan hekimler Türkiye’de yaşananlara tepki göstermeye çağırıldı. Bu amaçla İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) tarafından bir de imza kampanyası başlatıldı. İmza Kampanyası’nın başlığı: Türk Doktorları’na Yönelik Saldırıları Durdurun. İmza kampanyasına ulaşmak için: https://secure3.convio.net/phr/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=413

Hekimlerden toplumun sağlık sorunlarına kayıtsız kalması beklenemez!

Sağlık Bakanlığı'nın Gezi olayları sırasında verilen sağlık hizmetlerini gerekçe göstererek, Ankara Tabip Odası ile Hatay Tabip Odası’nın Yönetim ve Onur Kurulları’nın görevden alınması talebi ile dava açmasıyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Barolar Birliği (TBB),  Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacılar Birliği (TEB), Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından basın toplantısı düzenlendi.
TTB’de 20 Mart 2014 tarihinde düzenlenen basın toplantısına; TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TBB Başkan Yardımcısı Başar Yaltı, TMMOB 2. Başkanı Züber Akgöl, TMMOB YK Üyesi Can Doğan, TDB 2. Başkanı Serdar Sütçü, TEB’den Nevin Taşlıçay, TVHB Başkanı Talat Gözet, TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı ve Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Selçuk Atalay katıldı.
Basın toplantısında, Akademik Meslek Örgütleri’nin temsilcileri birer konuşma yaptı. Konuşmalarda,  Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Tabip Odası ile Hatay Tabip Odası’nın Yönetim ve Onur Kurulları’nın görevden alınması istemi ile açtığı davaların antidemokratik ve ‘utanç verici’ olduğu vurgulanarak, AKP hükümetinin ve Sağlık Bakanlığı’nın bu tarz saldırılarına karşı Akademik Meslek Örgütleri’nin dayanışma içinde olacağı vurgulandı.
Açıklamada, sağlığın herkesin hakkı olduğu ve düşünceleri, politik tutumu, cinsiyeti, sosyal durumu ne olursa olsun sağlık hizmeti verirken kimseye karşı ayrımcılık yapılamayacağı vurgulandı. “Hekimlerden toplumun sağlık sorunlarına kayıtsız kalması, ayrımcılık yapması istenemez. Unutmayalım ki hekimlerden böyle bir tutum savaş dönemlerinde bile istenmemiştir, istenemez” denilen açıklamada, Gezi parkı protestoları dahil her türlü sosyal olay, çatışma, doğal afet gibi durumlarda ortaya çıkan kitlesel sağlık sorunlarına karşı yaygın, hızlı, tarafsız sağlık hizmeti vermenin Sağlık Bakanlığı’nın görevi olduğu ifade edildi.
Türk Tabipleri Birliği’nin evrensel hekimlik ilkelerine sahip çıkmasının toplum sağlığının teminatlarından olduğuna ve evrensel ilkelere göre hareket etmeye çalışan bir meslek kuruluşunun seçilmiş yetkili organlarının, siyasi otoritenin baskısıyla görevden alınmaya çalışılmasının demokratik işleyiş açısından son derece tehlikeli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın, evrensel sağlık-hekimlik ilkelerine, sağlığın, yaşamın korunması hakkına “amaç dışı faaliyet” adını verip seçilmiş organları demokratik ilkelere aykırı olarak görevden aldırmaya çalışması kabul edilemez bulundu.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı, antidemokratik müdahalelerini geri çekmeye, toplumun sağlığını koruyucu çalışmalar yapmaya, hekimler için ayrımsız bütün insanlara insanca sağlık hizmeti verebilecekleri çalışma koşullarını sağlamaya davet edildi.

Ankara Tabip Odası cevap dilekçesini mahkemeye sundu

Ankara Tabip Odası Sağlık Bakanlığı’nın açtığı davaya ilişkin cevap dilekçesini, 26 Mart günü Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne sundu. Cevap dilekçesinde; felsefecilerin, hukuk felsefecilerin, idare hukukçularının, anayasa hukukçularının ve sağlık hakkı ile insan hakları alanında çalışan hukukçuların, davanın etik değerlerle bağdaşmadığı yönündeki görüşlerine de yer verildi. Dilekçede, davadaki hukuksuzluklara dikkat çekilerek davanın reddi talep edildi.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.