14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlıkçılar eylemdeydi

Haberler

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ – Hekiminden diş hekimine, hemşiresinden ebesine, sağlık teknikerinden teknisyenine, laborantından biyoloğuna, diyetisyeninden sosyal hizmet uzmanına ve taşeron sağlık emekçisine kadar tüm sağlık çalışanları, iş, ücret ve gelecek güvencesi ile iş yeri güvenliği, nitelikli bir sağlık hizmeti sunumu ve halkın sağlığını korumayı önceleyen bir sağlık sistemi için; 14 Mart Tıp Bayramı’nda acil hizmetler ve yatan hastalar dışında hizmet vermeyerek iş bıraktı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Türk Hemşireler Derneği (THD), Ebeler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER) ve Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği’nin (TMRT DER) çağrısıyla tüm yurtta hekimler ve sağlık çalışanları eylemdeydi.
Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamalarda, sağlığın her insan için doğuştan gelen bir hak olduğu belirtilerek, “Mesleğimizi özgürce yerine getirmek, ayrımsız herkese hak ettiği sağlık hizmetini, kendi haklarımızı da alarak vermek istiyoruz” denildi.
Açıklamalarda; Sağlık Bakanlığı’nın, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle Ankara Tabip Odası yönetim ve onur kurulu üyeleri ile Hatay Tabip Odası yönetiminin görevden alınması için açtığı davalara da tepki gösterildi.

ANKARA
Ankara’da hekimler ve sağlık çalışanları Numune Hastanesi bahçesinde toplanarak Sağlık Bakanlığı’na yürüdü. Yürüyüş boyunca hekimler ve sağlık çalışanları, Gezi eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz kapsülüyle başından vurulan ve 269 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek 11 Mart günü yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ve Gezi direnişinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı. “Üzgünüz seni uyandıramadık, karakaşlı gül yüzlü çocuk… Söz veriyoruz, uyanacak Türkiye” yazılı dev bir pankart açan hekimler ve sağlık çalışanları yürüyüş boyunca, “Katil var, hırsız var, sağlık yok”, “Hastaneler halkın satılamaz” sloganları attı.

Sağlığın önündeki asıl engel sizsiniz!
Sağlık Bakanlığı önünde ortak açıklamayı ise SES Ankara Şube Başkanı Hüsnü Yıldırım okudu. Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin birer konuşma yaptığı basın açıklamasında söz alan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, ekonomik, demokratik, özlük ve sosyal hakları için iş bırakan sağlık çalışanlarına yönelik "Halkın sağlık hakkını engelliyorlar" açıklamasını yapan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na tepki göstererek, “Katkı-katılım payı ve ilave ücretler ile sağlığı paralı hale getiren siz değil misiniz? Hastanelere gaz bombaları atılırken, vatandaşın polis şiddeti ile kafası gözü yarılırken, ses çıkarmayan siz değil misiniz? Sağlığın önündeki asıl engel sizsiniz” diye konuştu.
Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener ise “Bir sağlık çalışanı ve vatandaş olarak iki kez öfkeliyim. 269 gün meslektaşlarımız Berkin Elvan’ı yaşatmaya çalıştılar. Keşke yaşatabilselerdi. Yaşatsalardı bile diğer gün aynı şeyler yaşanırdı. Berkin’i beylik güçleri öldürdü. O katil aramızda dolaşıyor. Mehmet bey, bize dava açtı. Biz de bu davayı aldık, yakamıza kırmızı karanfil gibi taktık. Onurdur bizim için, biz onunla aynı safta olamayız zaten”  dedi.

İSTANBUL
İstanbul’daki etkinlikler sabah saatlerinde hastane bahçelerinde yapılan basın açıklamalarıyla başladı. Basın açıklamalarında “İş ve İşyeri Güvencesi, Performans Değil Güvenceli, Emekliliğe Yansıyacak Ücret, Ücretlerimizin Vergi Dilimiyle Erimemesi, Can Güvencesi ve Sağlık Hakkı İçin G(ö)REVdeyiz” yazılı pankartlar açıldı. Asistan hekimler taleplerini “Nöbet Ertesi İzin Hakkı, Nitelikli Uzmanlık Eğitimi, İnsanca Yaşanabilir Ücret, Şiddetsiz Çalışma Ortamı İstiyoruz, Alacağız” yazılı pankartla dile getirdiler.
Çapa Tıp Fakültesi önündeki eylemde sık sık ‘Hastaneler halkındır satılamaz’, ‘Herkese eşit, ücretsiz sağlık’,  ‘Her yer rüşvet her yer yolsuzluk’ sloganları atıldı.
Basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, sağlık emekçilerinin 14 Mart’ı kutlamalarla değil sorunlarını tartıştıkları bir gün olarak geçirdiklerini belirtti. Hastaların sağlık hizmeti alamaz, doktorların ise çalışamaz duruma geldiğini dile getiren Aktan, hekimler olarak hastalarına iyi bir sağlık hizmeti vermek için verdikleri mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören ise konuşmasında İyi hekimlik değerlerinin ortadan kaldırıldığını, sağlık alanında yapılan değişikliklerle bir süre sonra nitelikli sağlık hizmetinin geri dönülmez bir şekilde yok olacağını söyledi.
Asistan hekimler adına konuşan Coşkun Canıvar ise sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti ve nitelikli sağlık hizmeti için nitelikli bir tıp eğitimi gerektiğine vurgu yaptı.
Berkin Elvan’ın da anıldığı eylemde ortak açıklama SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol tarafından okundu.

İZMİR
İzmir’de hekimler ve sağlık çalışanları Basmane Meydanı önünde bir araya gelerek İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüdü. Yürüyüşe TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök de katıldı. Yürüyüşte sık sık "Direne direne kazanacağız", "Berkin Elvan ölümsüzdür", "Eşit ücretsiz sağlık" sloganları atıldı. Basın açıklaması ise İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapıldı. Basın açıklamasında TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök de bir konuşma yaptı.

DİYARBAKIR
Diyarbakır’da sağlık çalışanları Diyarbakır Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması düzenledi.

GAZİANTEP
Hekimler ve sağlık çalışanları Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi. Basın açıklaması Gaziantep Tabip Odası Genel Sekreteri Şaban Alagöz tarafından okundu.

İSKENDERUN
İskenderun’da sağlık çalışanları İskenderun Devlet hastanesi önünde bir araya geldi. “Bu işyerinde grev var” pankartı asan sağlık çalışanları sık sık, “Yaşasın toplu sözleşmeli grev hakkımız”, ”Gaz yedik cop yedik haram yemedik”, “Hepimiz Berkiniz öldürmekle bitmeyiz” sloganları attı.

BALIKESİR
Balıkesir Tabip Odası, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk koydu ve basın açıklaması yaptı.

MARDİN
Mardin ve ilçelerinde de ASM ve kamu hastanelerinin tümünde iş bırakıldı ve basın açıklamaları yapıldı.

BATMAN
Batman Bölge Devlet Hastanesi önünde Batman Tabip Odası ve Batman SES Şubesi basın açıklaması yaptı. Batman Tabip Odası Genel Sekreteri Selahattin Oğuz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gezi direnişleri sırasında polisin gaz bombası kapsülüyle ağır yaralanan ve 3 gün önce yaşamını yitiren Berkin, daha önce devlet güvenlik güçleri tarafından katledilen Ceylanlar, Uğurlar ve diğer tüm masum çocuklar yüreğimizde bizlerle yaşayacaklar. 14 Mart'ı bir bayram havasında kutlayamıyoruz fakat onların hatırasına bağlı kalmak adına mücadeleye ve direnmeye de devam edeceğiz”.

ANTALYA
SES Antalya Şubesi, Dev Sağlık İş, A.Ü. Öğretim Elemanları Derneği, Türk Hemşireler Derneği ve Çağdaş Hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ortak bir basın açıklaması yaptı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok önünde toplanan sağlık çalışanları sık sık ”Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Demektir”, “AKP Sağlığa Zararlıdır”, ”Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam”, “Parasız Eğitim Parasız Sağlık” sloganları attılar.
Ortak basın açıklaması metni SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç tarafından okundu. Kılınç’ın ardından A.Ü. Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Türk Hemşireler Derneği Antalya Şube Başkanı Ferda Ülker ve Çağdaş Hekimler adına Dr. Koray Yalçın da birer konuşma yaptılar.

MANİSA
Manisa Tabip Odası tarafından Manisa Cumhuriyet Meydanı’na çelenk bırakıldı ve Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

ADANA
Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Özcengiz tarafından sabah saatlerinde Atatürk Parkı’na çelenk konuldu. Öğle saatlerinde ise Uğur Mumcu meydanında toplanan hekimler ve sağlık çalışanları Atatürk Parkı’na yürüyerek basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına metni Dr. Ali İhsan Ökten okudu.

SİVAS
Sivas’ta da sağlık çalışanları iş bıraktı ve basın açıklaması yaptı.

VAN
Van’da hekimler ve sağlık çalışanları basın açıklaması yaptılar. Basın açıklaması Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taylan Erden tarafından okundu.

DENİZLİ
Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde de sağlık emekçileri g(ö)revdeydi. G(ö)reve özellikle asistan hekimler yoğun katılım sağladı.

AYVALIK
Balıkesir Tabip Odası Ayvalık Temsilciliği Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.