Sağlık, hukuk ve medya boyutu ile ‘İleri Demokrasi’ tartışıldı

Haberler

Tıp Dünyası – ANKARA – Ankara Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında “Sağlık, Hukuk ve Medya Boyutu ile ‘İleri Demokrasi’nin Seyir Defteri” konulu bir panel düzenlendi. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 15 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak, değişen yayın politikaları ile işine son verilen çok sayıda gazeteciden biri olan Banu Güven,  Çağdaş Hukukçular Derneği’ne düzenlenen operasyonlarda tutuklanıp yaklaşık bir yılını cezaevinde geçirdikten sonra bir süre önce tahliye edilen Av. Betül Vangölü Kozağaçlı ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan katıldı.
Panelde; Gazeteci Yazar Banu Güven, medyadaki dönüşüme ve giderek artan sansür ve baskılara dikkat çekerken, Av. Betül Vangölü Kozağaçlı, Türkiye’de hukukun işlerliği ve nasıl askıya alınabildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dr. Bayazıt İlhan ise hekimliğin nasıl hapis ve para cezalarıyla tehdit edilir hale geldiğini ve sağlık alanının nasıl tarumar edildiğini anlattı.