/ Kategori / tabip odaları

İyi hekimlik görevine devam ediyor!

14 Mayıs 2018 - 14:55 / Manşet

Tabip Odalarında 2018-2020 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulları belli oldu. TTB’ye bağlı 65 Tabip Odası’nda Nisan ayı boyunca süren seçimler tamamlanırken, 11 Tabip Odası’nın başkanlığını kadın hekimler üstlendi. İstanbul,…

Sezarın Kasparileri vs TTB’nin Tabipleri

6 Nisan 2018 - 15:47 / Haberler

Dr. Vedat Bulut Ankara Tabip Odası Başkanı -  Roma ve eyaletlerinde saraylarda saltanatlarını sürdüren bir avuç oligark, Sezarlar ve asiller,…

İstanbul’da geleneksel hekim yürüyüşü

6 Nisan 2018 - 15:27 / Haberler

Tıp Haftası’nın son gününde İstanbul’da yüzlerce hekim Tünel Meydanı’nda biraraya gelerek geleneksel hekim yürüyüşünü gerçekleştirdi. …

İyi hekimlikten ve mesleki bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz!

6 Nisan 2018 - 14:41 / Manşet

TTB’nin çağrısıyla 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler 11 Mart 2018 günü Ankara’da “Hekimler Buluşuyor” toplantısını gerçekleştirdi. “Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret”, “Fiili…

Meslek Örgütlerine Müdahale Kabul Edilemez!

6 Nisan 2018 - 14:35 / Başyazı

Prof. Dr. Raşit Tükel TTB Merkez Konseyi Başkanı -  Temel işlevleri meslek etiğini belirleme, mesleki denetim ve yaptırım uygulama, mesleğin toplum yararı ile birlikte uygulanıp sürdürülmesini sağlama olan meslek örgütlenmeleri, hukuksal…

“Şehir Hastanesi fark ücreti”ne hazır olun!

6 Mart 2018 - 17:44 / Haberler

TTB’nin düzenlediği Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı’nın sonuç raporunda, şehir hastaneleriyle ilgili önemli tespitler ortaya koyuldu. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından…

ATO’dan hastanelerin kapatılmasına karşı dava

6 Mart 2018 - 17:24 / Haberler

Ankara Tabip Odası, Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında kapatılacağı belirtilen 6 hastanenin kapatılmasına karşı Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Tıp Dünyası – ANKARA Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi…

Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!”

6 Mart 2018 - 17:03 / Haberler

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin 5.’si Bursa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ “Kadın, sağlık ve muhafazakârlık” konularının…

Onurlu, sağlıklı, iyi bir yaşam herkesin hakkıdır

24 Kasım 2017 - 16:35 / Haberler

Savaşın neden olduğu zorunlu göç, göçmenlerin içinde bulunduğu yaşam koşulları ve sağlık hakları, göçün ırkçılık ile ilişkisi, TTB’nin düzenlediği “Savaş, Göç…

Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti!

24 Kasım 2017 - 16:26 / Haberler

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ -  Gezi Direnişi’nde yaralı vatandaşlara acil sağlık yardımı yapıldığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul Tabip Odası (2012-2014 dönemi) Yönetim Kurulu ve…