Şiddetsiz bir sağlık ortamında, emeğimizin karşılığını alarak; Hekimlik yapmak istiyoruz!

Makale

Şiddetsiz bir sağlık ortamında, emeğimizin karşılığını alarak

Hekimlik yapmak istiyoruz!

15 Mart’ta, sağlıkta şiddete karşı Büyük Beyaz Miting’de, Ankara’dayız! Sağlıkta şiddet sona erene, bu konuda somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan ettiğimiz 17 Nisan’da “Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” diyerek G(ö)REV’de olacağız!

Tıp Dünyası – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının 14 Mart’a giderken yürütecekleri eylem ve etkinlik takvimi açıklandı. Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’a kadar sürecek ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan edilen bu tarihte iş bırakma ile sona erecek olan eylem ve etkinlik takvimi kapsamında, sağlıkta şiddete karşı 15 Mart’ta Ankara’da Büyük Beyaz Miting gerçekleştirilecek.

Tabip odaları yöneticileriyle 11 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da biraraya gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamında, Emeğimizin Karşılığını Alarak Hekimlik Yapmak İstiyoruz” talebiyle TTB’nin 2020 Manifestosu’nu açıkladı. Buna göre, başta artan şiddet olmak üzere sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere, Nisan ayının sonuna kadar çeşitli eylem ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’a kadar sürecek ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan edilen bu tarihte iş bırakma ile sona erecek olan eylem ve etkinlik takvimi kapsamında, sağlıkta şiddete karşı 15 Mart’ta Ankara’da Büyük Beyaz Miting gerçekleştirilecek.

Sağlıkta şiddet sona erene, bu konuda somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar sürdürülecek mücadele kapsamında, “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” olan 17 Nisan’da “Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” talebiyle iş bırakma – GöREV eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Eylem ve etkinlik programı:

3 Mart 2020

                Şehir Hastaneleri İle İlgili Eylem ve Etkinlikler

8 Mart 2020

                Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadın Hekimler de Size Rağmen Hekimlik Yapmak İstiyoruz” açıklamaları

15 Mart 2020

                Beyaz Miting (Ankara)

11 Nisan 2020 BASIN AÇIKLAMASI

                TTB’nin Önerdiği “Sağlıkta Şiddete Karşı Yasa” Kabul Edilsin

17 Nisan 2020

                Sağlıkta Şiddete Karşı İş Bırakıyoruz