Tabip odalarından TTB’ye destek

Haberler

TTB Merkez Konseyi üyelerine verilen hapis cezasına tepki gösteren tabip odaları ortak gazete ilanı verdi.

Tıp Dünyası – ANKARA

2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bir açıklama dolayısıyla hapis cezasına tepki gösteren tabip odaları ortak gazete ilanı verdi. 7 Mayıs 2019 tarihinde 42 tabip odasının imzasıyla yayımlanan ilanda “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine verilen cezalar hukuka ve evrensel insanlık değerlerine yöneliktir. Türk Tabipleri Birliği hekimliğin ve insanlığın vicdanı olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Hapis cezası kararı ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen tabip odası başkanları ve TTB Merkez Konseyi üyelerince, 14 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması ile protesto edildi. Basın açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı’na giden tabip odası başkanları ve TTB Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme sürecinde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kaygıları içeren bir dilekçe verdiler.

TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez

TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” ve “1 Eylül Dünya Barış Günü” açıklamaları nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemeyeceğini söyledi. Çerkezoğlu, 3 Mayıs 2019 tarihinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen hapis cezalarının başta hekim camiası olmak üzere tüm kamuoyunun vicdanını yaraladığını, adalet duygusunu zedelediğini ve hukuka olan inancının temelden sarsıldığını kaydetti. Çerkezoğlu, “On binlerce hekimin oyuyla seçilmiş Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin savaş karşıtı ve barış yanlısı açıklamaları nedeniyle hapisle cezalandırılması, darbeler dâhil ülkemizin hiçbir döneminde karşılaşılmamış bir utanç tablosudur” diye konuştu.

TTB yöneticileri olarak bu utancı dünya hekim kamuoyuna, Dünya Tabipler Birliği’ne, ulusal tabip birliklerine ve diğer hekim örgütlerine açıklayamadıklarını belirten Çerkezoğlu, “Ülkemizde de başta meslektaşlarımız olmak üzere 82 milyon yurttaşımızdan tek bir kişinin bile bu hukuksuzluğa alışmasını ve bu demokrasi dışı keyfiliği kabullenmesini istemiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından hep birlikte Adalet Bakanlığı’na giden TTB ve tabip odaları yöneticileri, adaletsiz ve taraflı bir yargı sistemi ile sağlıkta şiddetin engellenemeyeceği, toplumsal barışın sağlanamayacağı, iyi ve onurluk hekimlik yapılamayacağı uyarısını içeren bir dilekçeyi, Adalet Bakanlığı görevlilerine teslim ettiler.

Layout 1