/ Kategori / aile hekimleri

Sağlıkta Dönüşüm Programı çöktü!

6 Mart 2018 - 16:30 / Gündem

TTB Merkez Konseyi "Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü" başlığı ile yürüttüğü 14 Mart etkinlikleri kapsamında, Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği ve Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili olarak hazırladığı broşürleri kamuoyu ile…

Okul çağı aşılamaları: Böyle gider mi?

3 Şubat 2017 - 15:14 / Haberler

Okul dönemi aşıları hijyenik olmayan, kalabalık ortamlarda yapılıyor. Mükerrer aşı uygulamaları olabiliyor. Aşıların sınıflarda…

Sağlıkta Dönüşüm ve Aile Hekimliğinde Yalnızlık…

3 Şubat 2017 - 15:01 / Haberler

Dr. Yaşar Ulutaş -  Bir aile hekimi düşünün, kendisine kayıtlı 3500-4000 civarında hastanın sağlığından sorumlu. Her gün…

Aile Hekimleri sözleşme taleplerini belirledi

1 Aralık 2016 - 15:50 / Haberler

22 bin Aile Hekimi için sözleşme dönemi başlıyor. TTB Aile Hekimliği Kolu sözleşme taleplerini belirledi. Aile Hekimleri, emeklerinin ucuzlatılmasına, halkın sağlık hakkının kısıtlanmasına izin vermeyecek.  Dr. Fethi…

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda “İkinci Faz”!

1 Aralık 2016 - 15:45 / Haberler

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 14 Kasım 2016 günü TBMM’de yaptığı Sağlık Bakanlığı bütçe sunumunda, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda “ikinci faz”a geçileceğini açıkladı.…

Sağlık Bakanlığı Cumartesi nöbetlerinde geri adım attı…

22 Eylül 2016 - 15:50 / Haberler

Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik” ile 19 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik aynı…

Hesapsız açılan sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri iş barışını bozuyor

22 Eylül 2016 - 15:39 / Haberler

Hesapsız açılan sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri hekimler arasında iş barışını bozuyor.  Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ 2016 yılı verilerine göre aile hekimi başına düşen nüfus ortalama 3600…

ASM’ler karakola dönüştürülmesin!

25 Şubat 2016 - 17:56 / Haberler

Diyarbakır Bağlar 2 ve 3 no’lu ASM’lerin karakola dönüştürüleceği bilgisi üzerine kentteki çeşitli ASM’lerde incelemelerde bulunan TTB Heyeti, tespit ve değerlendirmelerini raporlaştırdı. Tıp Dünyası…

Sessiz Sedasız Bir Direniş Öyküsü…

26 Mart 2015 - 13:42 / Haberler

Dr. Yaşar Ulutaş TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri  Bugünlerde Birinci Basamak oldukça hareketli günler yaşıyor. Ülke gündemi o kadar hızlı değişiyor ve o kadar önemli gündemler oluyor ki Haziran ayından…

Aile hekimliği nöbet genelgesine dava açıldı

8 Ocak 2015 - 15:22 / Haberler

TTB, aile hekimlerine yönelik olarak getirilen ASM, TSM, hastane ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde nöbet görevlendirmesine ilişkin esasların düzenlendiği genelgeyi yargıya taşıdı. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri…