TTB 73. Büyük Kongresi Yapıldı: “Kapitalizme, Ekolojik Yıkıma, Pandemilere Karşı Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Örgütlüyoruz”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 73. Büyük Kongresi “Kapitalizme, ekolojik yıkıma, pandemilere karşı toplumsal sağlık mücadelemizi örgütlüyoruz” ana sloganı ile 3 Temmuz 2021 günü Ankara CerModern Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. Kongre alanında ana sloganın yanı sıra “Karanlığa karşı mesleğimize, meslek örgütümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz”, “Hekimlik değerlerimizden, yaşamdan yana söz söylemekten vazgeçmeyeceğiz”, “COVID-19 meslek hastalığıdır”, “Örgütlü genç hekimler, […]

Devamı

TTB Pandemi Çalışma Grubu’ndan İki Program Serisi: Pandemi Bültenleri ve Pandemide Merak Ettiklerimiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu, COVID-19 pandemisiyle ilgili gündeme müdahale etmek, pandeminin yarattığı sorunları ve çıkış yollarını konuşmak, pandemi hakkında merak edilenleri yanıtlamak amacıyla mayıs ayından itibaren iki yeni programa başladı. Her çarşamba saat 12.30’da TTB’nin sosyal medya kanallarından canlı yayımlanan Pandemi Bültenleri’nde bugüne kadar şu konular işlendi: Salgında Önlenebilir Ölümler COVID-19 Tedavisinde […]

Devamı

Delta Varyantına Yönelik Gerekli Bilimsel Önlemler Hızla Alınmalıdır

Kabinenin 21 Haziran 2021 tarihli toplantısı sonrası, 1 Temmuz tarihinden itibaren, pandemi gerekçesiyle devam eden sınırlamaların sona erdirileceği açıklaması yapılmıştır. Mevcut kararların pandemi ile mücadelede bilimsel verilere dayalı olmadığı ne yazık ki yine görülmektedir. Yapılan açıklamalar toplumda pandeminin bittiğine, kontrol altına alındığına dair yanlış algılar yaratmaktadır. Son yayımlanan bilimsel bilgilere göre salgının kontrol altına alındığından […]

Devamı

“Pandemide Şehir Hastaneleri” Anket Sonuçları Açıklandı: Toplum Sağlığı İçin Uygun Olmayan Şehir Hastanelerinden En Kısa Zamanda Vazgeçilmelidir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugüne kadar ekonomik-siyasal-sosyal boyutu pek çok yönüyle tartışılan, COVID-19 pandemisiyle birlikte ise sağlık hizmetindeki etkisi daha da tartışılır hale gelen şehir hastaneleri ile ilgili hazırladığı anketin sonuçlarını 21 Mayıs 2021 günü düzenlediği bir basın toplantısı ile paylaştı. Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, […]

Devamı

Türk Tabipleri Birliği’nden WMA ve CPME’ye Çağrı: Patent Kaldırılmalı!

COVID-19 pandemisinin sona ermesi için; geliştirilen aşıların tüm dünyada yaygın olarak uygulanması çok kritik bir önem taşımaktadır. Aşılamanın geciktiği her dakika küresel olarak hastalık yayılmaya devam etmekte ve yaşam kayıplarına yol açmaktadır. Durumun ciddiyetini dikkate alan kamu kurumları ellerindeki bilgi birikimini ve tüm kaynakları küresel bir felaketle karşı karşıya olunması nedeniyle şirketlerle paylaştılar, devletler şirketlere […]

Devamı

TTB Pandemi Çalışma Grubu’ndan “Aşı Olma Sorumluluğu” Paneli: Tereddütlerin ve Karşıtlıkların Giderilmesi Zorunludur

Türk Tabipleri Birliği (TTB), COVID-19 aşı dayanışma çağrısı kapsamında Pandemi Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla 16 Haziran 2021 günü “Tereddütler, Kaygılar, Karşıtlıklar: Aşı Olma Sorumluluğu” başlıklı çevrimiçi bir panel düzenledi. Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Murat Civaner, Türkiye’de uzun zamandır devam eden aşı tedariki sorununun çözülmesinin ardından aşı tedirginliği ve aşı karşıtlığı sorununun ön plana […]

Devamı

“Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Öneriler” Panelinde “Bağışıklama İçin Savunuculuk Platformu” Çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk İmmünoloji Derneği, Türk Farmakoloji Derneği (TFD), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL), Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV) ile Türkiye Milli Pediatri Derneği, 31 Mayıs 2021 tarihinde “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu […]

Devamı

COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Ekolojik Yıkım Paneli: “Bilimsel, Hukuksal ve Toplumsal Düzeyde Direnmek Her Zamankinden Daha Önemli”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sağlıklı bir doğada yaşam hakkını savunmak ve yürütülen mücadeleleri görünür kılmak amacıyla çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının açılışını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, günümüzde ekosisteme ilişkin sorunların ne kadar içtenlikle ele alındığını sorgulayarak söze başladı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine […]

Devamı

“Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Raporu Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” adlı raporu yayımlandı. Türkiye’de COVID-19’a bağlı olarak ilk ölümün açıklandığı 17 Mart 2020 tarihinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar kaybettiğimiz sağlık emekçilerinin önlenebilir ölümlerinin değerlendirildiği raporda, ülkemizdeki sağlık politikaları ve sağlık emekçilerinin durumuna dair bir bakış açısı sunuldu. Raporun önsözünde şu ifadelere yer verildi: “Bilimsel bir salgın […]

Devamı

“COVID-19 Aşısı ve Bağışıklama Raporu” Yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Yeni Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Türkiye’de COVID-19 Aşılaması ve Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu” adlı raporu yayımlandı. Pandemi sürecinde aşılama hizmetlerinin etraflıca değerlendirildiği rapor, bağışıklama hizmetlerinin toplum sağlıyla olan yakın ilişkisine, Türkiye’de bağışıklamanın güncel durumu ve bu alanda yaşanan eşitsizliklere değinen yazılardan oluşuyor. Aşılama konusunda da önemli değerlendirmeler içeren raporda, COVID-19 salgınında aşı çalışmaları […]

Devamı