/ Kategori / Haberler

Ankara’yı beyaza boyayacağız!

3 Mart 2020 - 16:51 / Haberler

Tabip Odası Başkanları, tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını 15 Mart’ta Ankara’ya çağırıyor: Sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz! Başta şiddet olmak üzere sağlıkta yaşanan tüm sorunları dile getirmek için 15…

Dünya Tabipler Birliği’nden sağlık çalışanlarına yönelen şiddetle ilgili açıklama

3 Mart 2020 - 16:47 / Haberler

Dünya Tabipler Birliği, sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarına yönelik olarak giderek artan şiddetin, tıp etiğinin, uluslararası insani…

Sağlık çalışanlarından Dr. Kadir Songür’e destek

3 Mart 2020 - 16:43 / Haberler

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Kadir Songür’e jiletle saldırarak ağır yaralayan…

ASM’ye sopalarla saldıranlara ceza yağdı

3 Mart 2020 - 16:36 / Haberler

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ 2019 yılı Mart ayında, Bornova Mevlana Mahallesi Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) sopalarla saldırarak, ASM’de görev yapan hekimleri darp eden kişilerin yargılandığı dava sonuçlandı. İzmir Tabip…

KHK’lere teslim olmadık, gelecek bizimdir!

3 Mart 2020 - 16:22 / Haberler

TTB’nin 14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” ana temasıyla başlattığı eylem ve etkinlik programı kapsamında, 9 Şubat 2020 tarihinde Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi. Tıp Dünyası…

Dr. Ali Özyurt aramızdan ayrıldı

3 Mart 2020 - 16:15 / Haberler

ALİ AĞITI -Ali Özyurt için- Dildar’a düş müydü Ali Neşe’sinden ayrı düştü Hazan oldu can yâreni Dostları nârına düştü Serdar Koç (16 Ocak 2020, Ankara) Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın 30 yıllık aktivist…

Dünya Tabipler Birliği: Hekimin meslek etiği yükümlülükleri yasal yükümlülüklerden önce gelir

3 Mart 2020 - 16:02 / Haberler

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ -  Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) Ekim 2019’da Gürcistan’ın Tiflis kentinde gerçekleştirilen 70. Genel Kurulu’nda “Yasa ve Etik İlişkisi Üzerine DTB Bildirgesi” kabul edildi. Bildirge, etik değerlerin…

TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü

3 Mart 2020 - 15:46 / Haberler

Tıp Dünyası - ANKARA -  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Bildirgeleri’nin güncellenmesi ve yeni hazırlanan etik bildirgelerin onaylanarak kabul edilmesi amacıyla düzenlenen, TTB 71. Olağanüstü Büyük Kongresi, 24 Kasım 2019 Pazar günü Ankara’da…

Tıp eğitiminin geleceğine darbe

3 Mart 2020 - 15:27 / Haberler

Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan 11. Kalkınma Planı’nda, üniversite hastanelerinin ve tıp eğitiminin geleceğini doğrudan etkileyecek bir maddeye yer verildi. Buna göre, uzun süredir neoliberal politikalarla kasıtlı bir şekilde borç krizi içerisine…

Sağlıkta Dönüşüm Programı çöktü

3 Mart 2020 - 13:39 / Haberler

TTB Merkez Konseyi, “2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması” ve “Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2018” raporlarındaki verileri değerlendirdi. Buna göre, raporlardaki veriler Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir…