Okul çağı aşılamaları: Böyle gider mi?

Okul dönemi aşıları hijyenik olmayan, kalabalık ortamlarda yapılıyor. Mükerrer aşı uygulamaları olabiliyor. Aşıların sınıflarda hazırlanması ve uygulaması sırasında geçen süre ve kargaşa çocuklarda endişe ve korkuyu artırıyor. Okul dönemi aşıları için çocukların sağlığını ve psikolojisini önceleyen bir uygulama gerekiyor. Dr. Neşe Yılmaz TSM Hekimi Ülkemizde çocukluk çağı ve erişkin aşılamaları kliniklerde uygulanmaktadır. Ancak okul çağı […]

Devamı

Birlikte Düşünmeyi Yeniden Deneme Zamanı

Dr. Birtürk Özkavak TTB Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı  Bu tür yazılara başlamak ya da nereden başlanacağını tespit etmek işin en zor yanıdır. Çünkü daha baştan olumsuzluklar, sıkıntılar, düş kırıklıkları, tükenmişlik, yabancılaşma anlatılacağından var olan sıkıntının yazıya izdüşümü de öyle olur. Doğrusu Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) üzerine yazılacak her türlü yazıda bunların hepsine bolca değinmek gerekir. […]

Devamı