Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı Zambiya’da yapıldı

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ –  Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı, 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Zambiya’nın Livingstone kentinde yapıldı. Türk Tabipleri Birliği’nin de katıldığı toplantıda, hekimlik uygulamaları ve toplum sağlığı ile ilgili pek çok önemli konuda kararlar alındı. Konsey toplantısı öncesinde çalışma gruplarına ayrılan program çerçevesinde, DTB Cenevre Bildirgesi / Hekimlik Andı’nı güncelleme […]

Devamı

Kapitalizm kıskacında sağlık, OHAL kıskacında Türkiye

IAHPE ve TTB tarafından düzenlenen "Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük" temalı toplantı 14-15 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Özlem Özkan Avrupa Uluslararası Sağlık Politikası Birliği (The International Association of Health Policy Europe – IAHPE) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ortaklığı ile düzenlenen "Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük" temalı toplantı, İstanbul Tabip Odası toplantı […]

Devamı

Dünya hekimleri 2019’da İstanbul’da

2019 yılında Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nun İstanbul’da yapılması önerisi, DTB Genel Kurulu Ana Oturumu’nda onanarak kesinleşti. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ Dünya Tabipler Birliği (DTB) Genel Kurulu 19-22 Ekim 2016 tarihlerinde Tayvan’ın başkenti Taipei’de yapıldı. DTB üyesi 51 ulusal tabip birliğinden temsilcilerin katıldığı DTB Genel Kurulu’nda Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) Dr. Raşit Tükel temsil […]

Devamı

Sağlık ve Çevre Birliği toplantısına TTB damgası

Sağlık ve Çevre Birliği'nin (HEAL), 2050 yılına kadar kömürlü termik santrallerin kapatılması önerisi, TTB Temsilcisi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın önerisiyle 10 yıl öne çekildi. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ Sağlık ve Çevre Birliği (Health and Environment Alliance, HEAL) yıllık toplantısı ve Çalıştayı 19-20 Ekim 2016 tarihlerinde Brüksel’de düzenlendi. HEAL toplantısı ve Çalıştayına davetli olarak Türkiye’den […]

Devamı

Avrupa’da tıp eğitiminin durumu ele alındı

Hipokrat'ın adası Kos'ta gerçekleştirilen "Avrupa'da Tıp Eğitiminin Durumu" toplantısında TTB'yi önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan temsil etti.  Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ Yunanistan Tabipler Birliği tarafından düzenlenen Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu toplantısı Kos Adası’nda yapıldı. Toplantıya önceki dönem Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan panelist olarak katıldı. Dr. İlhan […]

Devamı

Hekimler barışın sesidir!

17 ülkeden hekimler, savaş, göç ve sağlık sorunlarını konuştular Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” başlıklı sempozyum, 17 ülkeden çok sayıda hekimin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, […]

Devamı

‘Hiç bir çatışma bölgesinde yaralıların, sağlık tesislerinin ve sağlık çalışanlarının saldırıya uğraması kabul edilemez!’

Din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin, tamamen bağımsız, tarafsız bir sağlık hizmeti verebilmek ve sesi duyulmayanların sesi olabilmek amacıyla 1971 yılında kurulan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Türkiye’de faaliyete geçti. Çatışma ortamlarında sağlık hizmeti sunan MSF’yi, dünya çapındaki etkinliklerini ve Türkiye projelerini MSF Türkiye Eş Temsilcisi Serap Öztürk ile konuştuk. Dr. Hande Arpat […]

Devamı

“Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” Sempozyumu 26-27 Şubat’ta İstanbul’da…

Ülkemizin yanı başındaki coğrafya “mülteciliğin olağanlaştığı” bir bölge haline geldi. Suriye’de çatışmadan iç savaşa dönen kriz tüm dünyayı sarsıyor. Türk Tabipleri Birliği yaşanan bu büyük krizin sağlık ve hekimlik alanında yarattığı sorunları Dünya Tabipleri Birliği’nin gündemine taşıdı ve bu insanların sağlık alanında yaşadıkları sorunların ve çözüm önerilerinin ülkelerin ulusal tabip birliklerinin gündemine getirilmesinin önemini vurguladı. […]

Devamı

Kapitalizmin yeniden yapılanması kıskacında sağlık

ABD, AB, Kanada ve Pasifik ülkeleri arasında ticaret ilişkileri yeniden yapılandırılıyor. Bu yeniden yapılanma süreçlerinde TTIP, TPP, TISA gibi “garip” kısaltmalarla anılan antlaşmalar yapılıyor; ancak hepsinin özü aynı: Sağlığın da içinde olduğu kamu hizmetlerinin düzenleme ve denetlemesi dahi tümü uluslararası şirketlere devroluyor, üstelik yeniden kamulaştırma kararı almak da yasak…  Dr. Hande Arpat TTIP, TPP ve […]

Devamı

Yunanistan’da sağlık hizmetlerinde bugünkü durum

Yunanistan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Michail P. Vlastarakos'un, Yunanistan'da sağlık hizmetlerinin durumuna ilişkin makalesini Türkçe ve Yunanca olarak yayımlıyoruz.    YUNANİSTAN'DA SAĞLIK HİZMETLERİNDE BUGÜNKÜ DURUM Dr. Michail P. Vlastarakos Yunanistan Tabipler Birliği Başkanı Yunanistan’ın 2015 yılı bütçesi ülkede sağlığı tehlikeli bir mecraya sürüklemektedir ve sağlık alanına bütçeden ayrılan pay GSYH’nin (gayrı safi yurt içi hâsıla) […]

Devamı