Dünya hekimleri 2019’da İstanbul’da

Haberler

2019 yılında Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nun İstanbul’da yapılması önerisi, DTB Genel Kurulu Ana Oturumu’nda onanarak kesinleşti.

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ

Dünya Tabipler Birliği (DTB) Genel Kurulu 19-22 Ekim 2016 tarihlerinde Tayvan’ın başkenti Taipei’de yapıldı. DTB üyesi 51 ulusal tabip birliğinden temsilcilerin katıldığı DTB Genel Kurulu’nda Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) Dr. Raşit Tükel temsil etti.

204. Konsey Ön Hazırlık Oturumu

DTB Genel Kurulu öncesindeki iki günde Çalışma Grubu toplantıları yapıldı. Genel Kurul, 19 Ekim 2016 tarihinde 204. Konsey Ön Hazırlık Oturumu ile başladı. Bu bölümde gerçekleştirilen Finans ve Planlama, Sosyal-Tıbbi İşler ve Tıbbi Etik Komiteleri toplantılarında, Konsey üyeleri, Genel Kurul delegeleriyle birlikte Çalışma Gruplarının hazırladığı karar önerilerini tartıştı.   

Bilimsel Oturum

Genel Kurulun ikinci günü Bilimsel Oturuma ayrılmıştı. Bu bölümde Sağlık Sisteminin Sürdürülebilirliği konusu, Sağlık Sisteminin Performansı ve e-Sağlık başlıkları altında ele alındı.

204. Konsey Oturumu

Üçüncü günde 204. Konsey Oturumu yapıldı. Bu bölümde, ilk gün yapılan 204. Konsey Ön Hazırlık Oturumu’nda tartışılan karar önerilerinin son değerlendirmeleri yapıldı ve uygun görülen maddeler onandı.

Aynı gün, Tayvan Devlet Başkanının katılımıyla, Ulusal Tabip Birliklerinin temsilcileri olan delegelerinin Genel Kurula tanıtıldığı Seromoni Oturumu gerçekleştirildi.

Genel Kurul Ana Oturumu

Dördüncü ve son günde, 204. Konsey Oturumu’nda onanan maddeler, bir sonraki aşama olarak, Genel Kurul Ana Oturumu’nda ele alındı ve uygun görülenler DTB Genel Kurulu tarafından onandı ve karar olarak benimsendi.

2016-2017 Dönemi DTB Başkanı Dr. Ketan Desai

2016-2017 Dönemi DTB Başkanlığı görevini, Sir Michael Marmot’tan bir önceki Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Dr. Ketan Desai devraldı.

2017-2018 dönemi DTB Başkanı Dr. Yoshitake Yokokura

Genel Kurul Ana Oturumu’nda yapılan seçimde, 2017-2018 dönemi DTB Başkanlığına Japon Tabipler Birliği'nin aday gösterdiği Dr. Yoshitake Yokokura seçildi.

Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 2019’da TTB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak

İlk olarak 28-20 Nisan 2016 tarihlerinde Buenos Aires’de gerçekleştirilen ve önceki dönem TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Dr. Murat Civaner’in TTB’yi temsilen katıldığı DTB 203. Konsey Oturumu’nda görüşülerek onanan “2019 yılında Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nun İstanbul’da yapılması” önerisi, DTB Genel Kurulu Ana Oturumu’nda onanarak kesinleşti.

205. Konsey Oturumu

DTB Genel Kurulu, Genel Kurul Ana Oturumu’nun hemen ardından yapılan önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak işlerin ele alındığı 205. Konsey Oturumu ile sona erdi.

 

19-22 Ekim 2016 tarihlerinde Taipei’de Yapılan DTB Genel Kurulu Kararlarının ayrıntılarına www.ttb.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.