Sağlık ve Çevre Birliği toplantısına TTB damgası

Haberler

Sağlık ve Çevre Birliği'nin (HEAL), 2050 yılına kadar kömürlü termik santrallerin kapatılması önerisi, TTB Temsilcisi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın önerisiyle 10 yıl öne çekildi.

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ

Sağlık ve Çevre Birliği (Health and Environment Alliance, HEAL) yıllık toplantısı ve Çalıştayı 19-20 Ekim 2016 tarihlerinde Brüksel’de düzenlendi. HEAL toplantısı ve Çalıştayına davetli olarak Türkiye’den Prof. Dr. Kayıhan Pala (TTB Temsilcisi), Doç. Dr. Haluk Çalışır (Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Başkanı) ve Prof. Dr. Ali Kocabaş (Türk Toraks Derneği) katıldı.

İlk gün öğleden önce gerçekleştirilen ülke sunumlarında TTB adına söz alan Prof. Dr. Kayıhan Pala, hava kirliliğinin Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, sorunun son on yılda giderek büyüdüğünü, bu büyümenin Hükümetlerin enerji politikaları ve kömür teşvikleriyle doğrudan ilişkili olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle, TTB’nin hava kirliliği, enerji politikaları ve kömürlü termik santrallerle ilgilendiğini ve toplum sağlığının korunması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirten Pala, bunlar hakkında bilgiler verdi.

İkinci gün öğleden sonra “Yeşil enerji, daha iyi sağlık – fosil yakıtlardan ve teşviklerden kaçış” adıyla tek bir oturum düzenlendi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, HEAL’in bildirgesinde 2050 yılına kadar kömürlü termik santrallerin kapatılması yaklaşımını eleştirdi ve bu eleştiri üzerine önümüzdeki on yıl içerisinde kömürden sağlanan enerji miktarının %50 azaltılması ve 2040 yılına kadar santrallerin kapatılması önerisi benimsendi. Sunumların ardından ülke temsilcilerinin yer alacağı panele geçildi.

Panelde Türkiye, Sırbistan, Polonya ve İngiltere ele alındı. Türkiye’ye ilişkin konuşmayı TTB adına Prof. Dr. Kayıhan Pala yaptı. Konuşmasında Türkiye’de hava kirliliğinin son yıllarda giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğun yineleyen Pala, Türkiye’de tüm illerde yalnızca iki kirleticinin (PM10 ve SO2) ölçüldüğünü ve bu nedenle ülkemize ilişkin yaygın bir kirlilik değerlendirmesi yapılamadığını kaydetti. Pala, Türkiye’de bir başka önemli sorunun da hava kirliliği ile ilgili yüksek sınır değerler olduğunu belirtti.

Türkiye’de son yıllarda hava kirliliğinin artmasının temel sorumlusunun endüstri olduğuna vurgu yapan Pala, TTB’nin konuya ilişkin temel yaklaşımlarını sıralayarak, konuşmasını sonlandırdı:

  1. Hava kirliliği sınır değeri olarak DSÖ rehberinde yer alan sınır değerler kullanılmalı,
  2. Türkiye’de yeni kömürlü termik santral yapılmamalı ve
  3. Endüstri tesislerinin kurulmasından önce yalnızca ÇED değil, bunun yanı sıra Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) de yapılmalı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.