Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod Verilerini Paylaşmaması TTB Tarafından İdare Mahkemesine Taşındı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği Beyaz Kod verilerinin paylaşılması talebiyle 3 Mart 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yazdığı yazıya süresi içinde bir yanıt verilmedi. TTB, yazıya yanıt verilmeyerek başvurunun zımnen reddedilmesinin Anayasa’da düzenlenen dilekçe hakkına ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na aykırı olması sebebiyle idare mahkemesine başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı Hukuki Yardım […]

Devamı

TTB’den Adalet Nöbeti’ne Dayanışma Ziyareti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Gezi davasında verilen kararlara karşı üç ilde başlattığı Adalet Nöbeti’ni 15. gününde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticileri ziyaret etti. Ziyarete TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı. Nöbette kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Vedat Bulut, Gezi davasından […]

Devamı

TTB’den Isparta-Burdur Tabip Odası’na Dayanışma Ziyareti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Antalya Tabip Odası yöneticilerinden oluşan heyet, 25 Nisan 2022 günü Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nermin Karahan’a dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarete Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut, Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. M. Cumhur İzgi ve Denizli […]

Devamı

Dr. Ersin Arslan ve Şiddet Sonucu Kaybettiğimiz Hekimler Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

Gaziantep’te 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmişti. TTB ve tabip odaları, “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” kapsamında 15 Nisan 2022 günü birçok ilde basın açıklamaları düzenledi. Basın açıklamalarında Dr. Ersin Arslan şahsında sağlıkta […]

Devamı

TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı: Vazgeçmiyoruz! Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyerek “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” başlıklı imza kampanyası ile 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak miting ile sonlandırmayı planladıkları eylem programını açıkladı. Eylem programı kapsamında; “15 Nisan Cuma günü giderek artan sağlıkta şiddete karşı sözümüzü kurmak, Dr. Ersin Arslan […]

Devamı

“COVID-19 Pandemisi İkinci Yılı Değerlendirme Raporu” Yayımlandı: Sömürü ve Yıkımdan Çıkışın Yolu Mücadeledir!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “COVID-19 Pandemisi İkinci Yılı Değerlendirme Raporu” yayımlandı. Sekiz başlık altında 40 yazının yer aldığı rapor, 13 Nisan 2022 günü çevrimiçi düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi ve Pandemi Çalışma Grubu üyeleri katıldı. Raporu özetleyen bir sunum yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. […]

Devamı

COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 72. Büyük Kongresi’nde, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan’ın “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü” olarak belirlenmesi kararı almıştı. TTB’nin çağrısı doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde sağlık kurumlarını önünde COVID-19 mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için anma etkinlikleri ve basın açıklamaları yapıldı. Etkinliklerde, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının fotoğrafları ve […]

Devamı