TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’den Seslendi: Beyaz İtirazımızı Hep Birlikte Dile Getiriyoruz

Ana Sayfa Gündem Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri; TBMM Genel Kurulu’na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını gasp eden yasa teklifine karşı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TTB adına Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

CHP ve HDP milletvekillerinin de yer aldığı basın toplantısında ilk sözü HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz aldı. İpekyüz, Sağlıkta Dönüşüm Programının yarattığı yıkım karşısında tüm sağlık emekçilerinin yanında yer aldıklarını belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise sağlık emekçilerinin özlük haklarında ve çalışma koşullarındaki gerilemenin hekim göçlerine yol açtığını kaydederek hekimlere haklarını alana kadar destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise sağlık emek-meslek örgütlerinin bir araya gelmesinin tarihî bir gün olduğunu vurgulayarak, “Biz taleplerimizi dile getireceğiz. Bu ülkenin tarihe not düşmüş bir 15-16 Haziran’ı var. Bugün de tarihe not düşen beyaz bir 15 Haziran’dır. Beyaz itirazımızı hep birlikte dile getiriyoruz” dedi. Korur Fincancı’nın okuduğu ortak açıklamada hekimlerin ve sağlık emekçilerinin mücadelesi vurgulanırken, sağlıklı bir geleceğin birlikte mücadele edilerek kazanılacağının altı çizildi.