TTB AHEK, Deprem Bölgesindeki Aile Hekimleriyle Yapılan Anket Sonuçlarını Paylaştı: Çökmüş Bir Sağlık Sistemi Enkazı Altında Sorunlarımızla Baş Başa Kaldık!

Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), deprem bölgesinde görev yapan aile hekimleri ile çevrimiçi yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını 5 Mayıs 2023 günü bir basın toplantısı ile paylaştı.

Basın toplantısında ilk sözü alan TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten; üç ay geçmesine karşın deprem bölgesinde barınma, içme suyu, gıda, hijyen gibi sorunların halen sürdüğünü, bölgede görevlendirilen hekimlerin/sağlık emekçilerinin barınma ve çalışma koşullarının sağlanamadığını, plansızlığın ve yönet(e)meme durumunun devam ettiğini söyledi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları; liyakatsiz insanlar nedeniyle doğal afetin yapay bir felakete dönüştüğünü vurguladı. Afetlerde sağlam kalması gereken sağlık kurum yapılarının çöktüğünü, hiçbir sağlık hizmetinin hak ettiği ölçüde sunulamadığını, hekimlerin/sağlık emekçilerinin kötü barınma ve çalışma koşullarından mobbinge kadar bir dizi sorunla karşı karşıya bırakıldığını aktaran Eroğulları şöyle konuştu: “Bunca soruna rağmen sallanmayan, yıkılmayan tek yer makam koltukları oldu. Biz TTB olarak hem halkın sağlık hakkı hem de hekimlerin/sağlık emekçilerinin hakları için ilk günden itibaren deprem bölgesindeyiz, deprem bölgesinde olmayı da sürdüreceğiz.”

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin; Adıyaman’da hekimlerin/sağlık emekçilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve tam mesaiye geçiş basıncıyla stres yaratıldığını dile getirdi. Şirin, kamu otoritesinin sağlık emek-meslek örgütleriyle işbirliği içinde hareket etmesi gerekliliğinin altını çizdi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık; bölgede yaşanan sorunların aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Çıbık, “Tıpkı COVID-19 pandemisi döneminde olduğu gibi ‘Yönetemiyorsunuz, Ölüyoruz’ diyoruz. Ama yine de gitmiyoruz, buradayız. Yaralarımızı sarmak için dayanışmaya da mücadeleye de devam edeceğiz” diye konuştu.

TTB Hatay Deprem Koordinasyonu’ndan Dr. Ali Kanatlı; içme suyundan hijyen koşullarına, sağlık hizmetlerinden barınma olanaklarına birçok konudaki sorunlarda üç aydır hiçbir çözüm geliştirilmediğini ifade etti.

TTB AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı; hem saha gözlemleri hem de anket çalışmasından elde ettikleri bilgileri paylaştı. Aile hekimlerine zararlarını kendilerinin karşılaması gerektiğinin söylendiğini, deprem olmamış gibi bir çalışma rejiminin dayatıldığını, psikolojik destek çalışmalarının neredeyse hiç yürütülmediğini, tuvalet ve temiz sudan yoksun alanlarda kalmanın zorlandığını aktaran Kırımlı, bölgedeki sorunların çözümü için nitelikli bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Basın açıklaması ise TTB AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan tarafından okundu.

Anket sonuçlarının ve bölgedeki hekimlerin aktarımlarının da olduğu açıklamanın tamamı için tıklayın.