Tabip Odalarından ”Şebnem Hocaya Özgürlük; TTB’ye Dokunma” Etkinlikleri

Haberler

Tıp Dünyası Haber Merkezi

İstanbul ve Ankara’da tabip odalarının çağrılarıyla bir araya gelen hekimler ve insan hakları savunucuları, haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 22 Kasım 2022 günü mektuplarını ve kartlarını gönderdi.

İstanbul’da Sirkeci Büyük Postane önündeki buluşmada polis engeli yaşandı. Polis, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun kaleme aldığı mektubu bir basın açıklaması ile paylaşmasını engelledi. Engellemelere karşın mektuplar ve kartlar postalandı.

Ankara’da da tabip odasında bir araya gelen hekimler, “Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Özgürlük, TTB Üzerindeki Baskılar Sona Ersin” yazılı pankart ile Yenişehir Postanesi’ne giderek mektuplarını ve kartlarını postaladı.

Şanlıurfa Tabip Odası ise her salı düzenlenecek şekilde “Şebnem Hocaya Özgürlük Nöbet Eylemleri” başlattı. Nöbet eylemi, Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin katılımıyla yapılacak basın açıklaması ile duyuruldu.