Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Toplantısı

Haberler

Tıp Dünyası Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya destek amacıyla ulusal ve uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden temsilciler, 3 Kasım 2022 tarihinde çevrimiçi toplantı düzenledi.

Korur Fincancı’nın hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının ardından düzenlenen ve TTB ile birlikte 12 örgütün temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, TTB’nin özerkliğine yönelik saldırılara karşı ortak mücadele sözü verildi. Toplantıya katılan temsilciler, Korur Fincancı ve TTB hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, TTB’ye dayanışma mesajlarını iletti.

Toplantıya katılan örgütler ise şunlardı:

 • Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü)
 • Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME)
 • Bağımsız Adli Tıp Uzmanları Grubu (IFEG)
 • Danimarka İşkenceye Karşı Enstitüsü (DIGNITY)
 • Dünya Psikiyatri Birliği (WPA)
 • Dünya Tabipleri Birliği (WMA)
 • İnsan Hakları için Doktorlar (PHR)
 • İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
 • İşkence Mağdurları İçin Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRTC)
 • The Redress Trust
 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)