TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir!

Haberler

TTB, sağlık çalışanlarının özlük ve ekonomik sorunlarının çözümü ile halkın sağlık hakkı için taleplerini yükseltmek amacıyla 11 Ekim 2021 günü çevrimiçi bir basın toplantısı ile eylem takvimini açıkladı.

Basın toplantısının açılışını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1 Ekim günü yaptıkları basın toplantısının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan istedikleri randevuya yanıt gelmediğini ama sağlık emekçilerinin sabırlarının tükendiğini belirtti. Sağlıkta dönüşümün yarattığı tahribatın hem sağlık emekçilerini hem de yurttaşları sağlıksızlığa ittiğini ifade eden Korur Fincancı, “Sağlık alanında ciddi bir çöküş ile karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” diye ekledi.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten pandemi sürecinin tüm toplumu ama en çok sağlık çalışanlarını yıprattığını, özlük ve ekonomik haklardan çalışma koşullarına yaşanan sorunların artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade etti. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Emek bizim söz bizim” sloganıyla taleplerini alanlardan yükselteceklerini dile getirdi.

TTB Merkez Konseyi üyelerinden Dr. Halis Yerlikaya, meslektaşlarından tükenmişliği ve yıpranmışlığı, yurttaşlardan da sağlık hakkına erişimdeki sorunları her gün dinlediklerini söyleyip sağlıktaki kötü gidişata bir dur demenin vakti geldiğini kaydetti. Dr. Onur Naci Karahancı ise “Başlattığımız bu mücadele programı sadece hekimler veya sağlık emekçileri için değil; tüm toplum için, hepimiz için. Ne toplumu ne sağlık çalışanlarını ne emekçileri dinleyen bir iktidar ile emeğimize sahip çıkarak mücadele edeceğiz. Toplumdan da bu süreci bizimle beraber örmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Toplumcu sağlık hizmetine geçmek zorunluluktur

Basın açıklamasını ise TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Meltem Günbeği okudu. Mevcut sağlık sisteminin toplumu COVID-19 salgınından korumadığını, aksine salgının sağlık sistemi ile birlikte toplum sağlığını tehlikeye attığının altını çizen Günbeği, “Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri, özel sağlık işletmeleri ve sermaye sahiplerini korumaya yönelik politikalara gelince hiçbir sınır tanımıyor. Salgın döneminde dahi iktidar bu anlayışından vazgeçmedi. Tam tersine her gün yüzlerce insanımız yaşamını yitirirken, onlar sağlık sistemlerinin, şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini geçirdi. Artık bu sistemin yürütülmesi olanaksızdır. En kısa sürede toplumcu bir sağlık sistemine geçme zorunluluğumuz bulunmaktadır” dedi.

“Hekimler ve sağlık çalışanları değersizleştirildi”

Günbeği konuşmasında pandemi döneminde sağlık çalışanlarının büyük bir gayretle ortaya koyduğu mücadelenin karşılığını alamadığını belirterek, “Salgın dönemi bu ülkede hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ne kadar değersizleştirildiğini de ortaya çıkarmıştır. Hekimler, salgın döneminde adeta can derdine düşmüşken, ama bu tehlikeye karşın canla başla çalışırken, aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır” dedi.

“Randevu talebimize yanıt alamadık”

Günbeği, TTB’nin 1 Ekim 2021’deki randevu talebine Sağlık Bakanı’nın karşılık vermediğini, bunun üzerine eylemlilik süreci başlattıklarını belirtti. Günbeği, hekimlerin çalışma, sağlık ve yaşam koşullarını, toplum sağlığını hekimlerin meslek örgütüyle konuşmaktan kaçınan Bakan’ın topluma ve hekimlere karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini sözlerine ekledi.

“Haklarımızı örgütlü mücadeleyle alacağız”

Örgütlü bir mücadele yürüterek kazanımları elde edeceklerine vurgu yapan Günbeği, şöyle konuştu: “Daha önce tarihimizde de örnekleri olduğu gibi kazanımlarımızı örgütlü mücadele ile alacağız. Bugün iktidarın istifaları da göçleri de durdurmaya yönelik hiçbir adımı yokken biz, hekimlere ‘Bu topraklarda hekimlik yapmak için umut var, birlikte önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz, karanlığı aydınlatacağız ve artık söz bizim’ diyoruz. Gün dayanışmanın, birbirimize güvenmenin, mesleğimizin taşıdığı güce güvenmenin, yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür.  Emeğimiz üzerinden kendini var eden sermayeye, idarecilere dur demenin ‘Biz birlikte güçlüyüz’ü göstermenin günüdür.”

***

20 Ekim – 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz! Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!

27 Ekim – COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası ve Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı İstiyoruz!

3 Kasım – Emekliliğe de Yansıyacak Yaşanabilir Temel Ödeme İstiyoruz! Hekimlere 7200 Ek Gösterge Derhal Verilmelidir!

11 Kasım – Çalışma Koşullarımızda İyileştirme İstiyoruz! Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz!

19 Kasım – Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkili Yasa, Güvenli İşyerleri İstiyoruz!

24 Kasım – Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir. Sağlık Hizmetlerinin Toplumcu Bir Anlayışla Yeniden İnşa Edilmesini İstiyoruz!