Toplum ve Hekim Dergisi’nden “COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri” Dosyası

Haberler

Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi, 2021 yılında “COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri” başlıklı bir dosyaya başladı. Editörlüğünü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yaptığı dosyada pandemiyi politik, ekonomik ve toplumsal yönleriyle inceleyen yazıların yanı sıra; pandemide sağlık sistemlerinin durumu ülke örnekleri üzerinden ele alındı. Dosyanın ilk beş sayısında Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Japonya, Polonya, Yeni Zelanda, İsrail, İngiltere, Katar, Kanada, İtalya, Güney Kore, Avustralya, Çin, Filipinler, İran, Hindistan, Pakistan, Belçika, ABD, Endonezya, Portekiz ve Bulgaristan’daki sağlık sistemleri incelendi.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 43 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor. Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/ adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.