Asistan Hekimler Dört Bir Yandan Seslendi: Dr. Rümeysa Berin Şen İsyanımızda Yaşıyor!

Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman He­kimler Kolu’nun çağrısıyla sağ­lık çalışanları, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Klini­ği’nde görev yapan asistan he­kim Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet ertesi geçirdiği trafik ka­zasında yaşamını yitirmesi üze­rine 25 Ekim 2021 günü birçok ilde basın açıklamaları düzen­ledi.

Ankara Şehir Hastanesi’ndeki sağlık emekçileri sabah saatle­rinde iş bırakarak Sağlık Ba­kanlığı’na alkışlı bir protesto yürüyüşü düzenledi. İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Manisa, Samsun, Balıkesir, Van, Aydın, Muğla, Eskişehir, Adıyaman, Zonguldak, Isparta ve Bolu’da düzenlenen basın açıklamalarında ise “Kaza değil cinayet”, “36 saat nöbet öldürüyor”, “Nöbet ertesi izin lüks değil, haktır”, “Angaryaya, mobbinge, şiddete son” yazılı dövizler taşındı.

Basın açıklamalarında çalışma süreleri ve koşullarına dikkat çekilirken, Rümeysa Berin Şen’in hayatını kaybetmesi ci­nayet olarak değerlendirildi.

“Kaç meslektaşımız daha ölecek?”

Hekimlerin uyarılarına rağmen çalışma koşullarında hiçbir dü­zenleme yapılmadığı kaydedilen açıklamada hekimlerin ölüme sürüklendiği vurgulandı. “Bir devlet memuru ayda ortalama 168 saat mesai yaparken bir asistan hekimin mesai süresi 360 saati bulmaktadır. Asistan hekimler çoğu branşlarda 36 saate varan sürelerde çalışıyor. Hekimler uykusuz, yorgun geçen gecenin ardından polikliniklerde 100’e yakın hasta muayene edi­yor, gözleri uykudan kapanmak üzereyken ameliyata giriyor.”

“Hastalarımıza Soruyoruz”

Mevcut sorunun sadece he­kimleri değil, aksine hekimlerin yaşadığı sorunların tüm toplumu yakından ilgilendirdiği belirtilen basın açıklamasında, hekimlerin “ucuz işgücü” olarak değerlen­dirildiğinin altı çizildi. Açıkla­mada, “Biz asistan hekimler nö­bet ertesi dinlenmeden mesaiye devam ettiğimiz gibi bir de gün aşırı nöbetler tutuyor, neredeyse ayın yarısında evimize gidemi­yoruz. Maksimum ne kadar ça­lışacağımız hiç konuşulmazken maksimum ne kadar ücret öde­neceği ise her yerde karşımıza çıkıyor. Bu çok net ki, ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Per­formans sistemi nedeniyle ücret kesintisi yapılacağı zaman akla ilk gelenler hastanenin iş yükünü sırtlayan asistan hekimler olu­yor” sözlerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda insanlık dışı çalışma şartlarına vurgu yapılırken hekimlerin bu konudaki taleplerine yer verildi:

  • Uzmanlık eğitimi almak için geldiğimiz kliniklerde asıl görevimizin öğrenmek olduğunu hatırlatıyor, nitelikli eğitim İSTİYORUZ.
  • İnsanca çalışma koşullarının sağlanmasını adaletsiz görev dağılımına son verilmesini TALEP EDİYORUZ!
  • Yataklı kurumlar yönetme­liğinde değişikliğe gidilerek nöbet ertesi izin hakkının ücret kesintisi olmaksızın ön ko­şulsuz tanımlanmasını İSTİ­YORUZ!
  • HATIRLATIYORUZ: Köle değil uzmanlık öğrencisiyiz, Yorgun hekim, uykusuz he­kim, tükenmiş hekim sağlığa zararlıdır!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.