“Pandemi ve Kadın Çalıştayı” Raporu Yayımlandı

Haberler

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, 17-18 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlediği “Pandemi ve Kadın Çalıştayı”nın 20 Nisan 2021 tarihli ön raporunun ardından kapsamlı raporunu da yayımladı.

Deneyim ve aktarımlar sonucunda pandemi öncesindeki sorunların, pandemi süresince kartopu gibi büyüdüğüne dikkat çekilen raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Şimdi önümüzde yeni bir mücadele hattı örmek için kadın birlikteliklerine, örgütlenmesine katkı sağlayacak bu verileri sunuyoruz. Pandemi süresince yaşadığımız, maruz bırakıldığımız baskılar ile mücadele edebilmek için dayanışma ağlarının gerekli olduğunu bir kez daha anladık. Meslek örgütleri, sendikalar, çalıştığımız kurumlar özelinde kendi içinde ve birbiriyle etkileşim halinde olan dayanışma ağları kurmak başta en kökleşmiş sorunumuz kadına yönelik şiddet olmak üzere tüm mücadele alanlarında biz öznelere daha çok alan açacak daha çok umut verecektir.”

Raporun tamamı için tıklayın.