TTB’den Tıp Haftası Boyunca Etkinlikler: Toplumsal Sağlık İçin Toplumsal Barış, Adalet, Demokrasi ve Toplumsal Dayanışma

Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tıp Haftası programını 5 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. Basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı pandemi koşulları altında karşıladıkları Tıp Haftası’nda “toplumsal sağlık için toplumsal barış, adalet, demokrasi ve toplumsal dayanışma” temasıyla yoğun bir program hazırladıklarını söyledi.

Tıp Haftası kapsamında ilk etkinlik, Aydın Tabip Odası’nın bu yıl 14’üncü defa düzenlediği fotoğraf sergisi oldu. Sergi, COVID-19 ile mücadelede 13 Ekim 2020 günü yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü’nün çektiği fotoğraflardan oluştu.

Sağlık emek-meslek örgütleri, COVID-19 pandemisinin birinci yılı sebebiyle 12 Mart günü birçok ilde basın açıklamaları yaptı. TTB Merkez Konseyi de Ankara ve İstanbul’daki basın açıklamalarına katıldı. Açıklamalarda COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının fotoğrafları ve karanfiller taşınırken, birçok hastanede de saygı duruşları yapıldı.

TTB, İstanbul Tabip Odası (İTO) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 12 Mart günü İBB’nin Saraçhane yerleşkesinde bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe TTB Merkez Konseyi üyeleri, İTO Yönetim Kurulu üyeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileri, İTO-İBB Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri ile sağlık çalışanları katıldı. COVID-19 ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçileri için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte Şişli’de bir “Sağlık Çalışanları Parkı”nın yapılacağı, COVID-19 ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçileri adına da bir anıt projesine başlanacağı duyuruldu.

TTB ve İTO, 14 Mart günü ise İstanbul Taksim Meydanı’nda bir tören düzenledi. TTB ve İTO yöneticilerinin katıldığı törende Cumhuriyet Anıtı’na çelenkler bırakıldı, yaşamını yitiren sağlık emekçileri anıldı.

Sağlık emek-meslek örgütleri, bakanlığın randevu taleplerine olumlu bir yanıt vermemesi üzerine 15 Mart’ta Sağlık Bakanlığı’nın önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada halkın ve alanda örgütlü sağlık emek-meslek örgütlerinin tüm karar alma süreçlerine etkin katıldığı yeni bir sağlık ve sosyal hizmet politikasına ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.